เนื้อเพลง I’ll Keep Waiting คำอ่านไทย S Club 7

It’s Been A Long Time Girl But I’ll Keep On Waiting
(อิทซ บีน อะ ล็อง ไทม เกิล บัท แอล คีพ ออน เวททิง)

I’ll Keep Waiting Till That Day When
(แอล คีพ เวททิง ทิล แดท เด ฮเว็น)
You Come Back On Home To Me
(ยู คัม แบ็ค ออน โฮม ทู มี)
Life’s Too Short To Live Without You
(ไลฟ ทู ฌอท ทู ไลฝ วิเฑาท ยู)
Where You Are Is Where I Wanna Be
(ฮแว ยู อาร์ อีส ฮแว ไอ วอนนา บี)

Hey Girl It’s Just A Matter Of Time
(เฮ เกิล อิทซ จัซท ดา แมทเทอะ อ็อฝ ไทม)
Before You Come On Home And I Get What’s Mine
(บิโฟ ยู คัมมอน โฮม แอ็นด ดาย เก็ท ว็อท ไมน)
Cos You Know That you’re Still My Lady
(คอซ ยู โน แดท ยัวร์ ซทิล มาย เลดิ)
And Your Love Is Gonna Drive Me Crazy
(แอ็นด ยุร ลัฝ อีส กอนนะ ดไรฝ มี คเรสิ)

To Think you’re Gone Just Makes Me Wanna Choke
(ทู ธิงค ยัวร์ กอน จัซท เมค มี วอนนา โชค)
You Can’t Fix What You Know You Ain’t Broke
(ยู แค็นท ฟิคซ ว็อท ยู โน ยู เอน บโรค)
But I Guess That I’ll Just Keep Waiting
(บัท ไอ เก็ซ แดท แอล จัซท คีพ เวททิง)
Even Though Inside My Heart Is Breaking
(อีเฝ็น โธ อีนไซด มาย ฮาท อีส บเรคคิง)

What You Waitin’ For
(ว็อท ยู เว๊ทดิน ฟอ)
What You Waitin For Girl
(ว็อท ยู เว๊ทดิน ฟอ เกิล)
Show Me Love Like You Did Before
(โฌ มี ลัฝ ไลค ยู ดิด บิโฟ)

I’ll Keep Waiting Till That Day When
(แอล คีพ เวททิง ทิล แดท เด ฮเว็น)
You Come Back On Home To Me
(ยู คัม แบ็ค ออน โฮม ทู มี)
Life’s Too Short To Live Without You
(ไลฟ ทู ฌอท ทู ไลฝ วิเฑาท ยู)
Where You Are Is Where I Wanna Be
(ฮแว ยู อาร์ อีส ฮแว ไอ วอนนา บี)

All This Love’s Too Much To Understand
(ออล ดีซ ลัฝ ทู มัช ทู อันเดิซแทนด)
Must Be Part Of A Master Plan
(มัซท บี พาท อ็อฝ อะ มาซเทอะ แพล็น)
But I Wish That It Was Just That Easy
(บัท ไอ วิฌ แดท ดิธ วอส จัซท แดท อีสอิ)
Cos I Miss The Way You Touch And Tease Me
(คอซ ซาย มิซ เดอะ เว ยู ทั๊ช แอ็นด ทีส มี)

Damn It Girl Why Can’t You See
(แด็ม หนิด เกิล ฮไว แค็นท ยู ซี)
It’s Not Over For You And Me
(อิทซ น็อท โอเฝอะ ฟอ ยู แอ็นด มี)
One Day You’ll See That You Were Wrong
(วัน เด โยว ซี แดท ยู เวอ ร็อง)
Then You Will Realise It Was True Love All Along
(เด็น ยู วิล รีโอราย อิท วอส ทรู ลัฝ ออล อะลอง)

Dry These Tears Of Rain
(ดไร ฑิส เทีย อ็อฝ เรน)
Dry These Tears Of Rain
(ดไร ฑิส เทีย อ็อฝ เรน)
Say You’ll Show Me Love Again
(เซ โยว โฌ มี ลัฝ อะเกน)

I’ll Keep Waiting Till That Day When
(แอล คีพ เวททิง ทิล แดท เด ฮเว็น)
You Come Back On Home To Me
(ยู คัม แบ็ค ออน โฮม ทู มี)
Life’s Too Short To Live Without You
(ไลฟ ทู ฌอท ทู ไลฝ วิเฑาท ยู)
Where You Are Is Where I Wanna Be
(ฮแว ยู อาร์ อีส ฮแว ไอ วอนนา บี)

What Can I Say To Change Your Mind
(ว็อท แค็น นาย เซ ทู เชนจ ยุร ไมนด)
Thinkin’ About You All Of The Time
(ติ้งกิน อะเบาท ยู ออล อ็อฝ เดอะ ไทม)
Don’t Keep Me Holding On
(ด้อนท์ คีพ มี โฮลดิง ออน)
Come Back To Where You Belong
(คัม แบ็ค ทู ฮแว ยู บิลอง)

I’ll Keep Waiting Till That Day When
(แอล คีพ เวททิง ทิล แดท เด ฮเว็น)
You Come Back On Home To Me
(ยู คัม แบ็ค ออน โฮม ทู มี)
Life’s Too Short To Live Without You
(ไลฟ ทู ฌอท ทู ไลฝ วิเฑาท ยู)
Where You Are Is Where I Wanna Be
(ฮแว ยู อาร์ อีส ฮแว ไอ วอนนา บี)

I’ll Keep Waiting Till That Day When
(แอล คีพ เวททิง ทิล แดท เด ฮเว็น)
You Come Back On Home To Me
(ยู คัม แบ็ค ออน โฮม ทู มี)
Life’s Too Short To Live Without You
(ไลฟ ทู ฌอท ทู ไลฝ วิเฑาท ยู)
Where You Are Is Where I Wanna Be
(ฮแว ยู อาร์ อีส ฮแว ไอ วอนนา บี)

I’ll Keep Waiting Till That Day When
(แอล คีพ เวททิง ทิล แดท เด ฮเว็น)
You Come Back On Home To Me
(ยู คัม แบ็ค ออน โฮม ทู มี)
Life’s Too Short To Live Without You
(ไลฟ ทู ฌอท ทู ไลฝ วิเฑาท ยู)
Where You Are Is Where I Wanna Be
(ฮแว ยู อาร์ อีส ฮแว ไอ วอนนา บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Keep Waiting คำอ่านไทย S Club 7

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น