เนื้อเพลง I Finally Found Someone คำอ่านไทย Barbra Streisand feat Bryan Adams

[Bryan:]
([ บายเอน: ])
I finally found someone, that knocks me off my feet
(ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด ซัมวัน , แดท น็อค มี ออฟฟ มาย ฟีท)
I finally found the one, that makes me feel complete
(ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด ดิ วัน , แดท เมค มี ฟีล ค็อมพลีท)
[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
We started over coffee, we started out as friends
(วี ซทาท โอเฝอะ คอฟฟิ , วี ซทาท เอ้า แอ็ส ฟเร็นด)
It’s funny how from simple things, the best things begin
(อิทซ ฟันนิ เฮา ฟร็อม ซิ๊มเพิ่ล ธิง , เดอะ เบ็ซท ธิง บีกีน)
[Bryan:]
([ บายเอน: ])
This time it’s different,
(ดีซ ไทม อิทซ ดีฟเฟอะเร็นท ,)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Dah dah dah dah
(Dah dah dah dah)

[Bryan:]
([ บายเอน: ])
It’s all because of you,
(อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู ,)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Dah dah dah dah
(Dah dah dah dah)

[Bryan:]
([ บายเอน: ])
It’s better than it’s ever been
(อิทซ เบทเทอะ แฑ็น อิทซ เอฝเออะ บีน)

[Both:]
([ โบธ : ])
‘Cause we can talk it through
(คอส วี แค็น ทอค อิท ธรู)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Oohh, my favorite line was ” Can I call you sometime? ”
(อู, มาย เฟเฝอะริท ไลน วอส ” แค็น นาย คอล ยู ซัมไทม์ “)
It’s all you had to say
(อิทซ ซอร์ ยู แฮ็ด ทู เซ)

[Both:]
([ โบธ : ])
To take my breath away
(ทู เทค มาย บเร็ธ อะเว)
This is it, oh, I finally found someone
(ดีซ ซิส อิท , โอ , ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด ซัมวัน)
Someone to share my life
(ซัมวัน ทู แฌ มาย ไลฟ)
I finally found the one, to be with every night
(ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด ดิ วัน , ทู บี วิฑ เอฝริ ไนท)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
‘Cause whatever I do,
(คอส ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ดู ,)

[Bryan:]
([ บายเอน: ])
It’s just got to be you
(อิทซ จัซท ก็อท ทู บี ยู)
My life has just begun
(มาย ไลฟ แฮ็ส จัซท บิกัน)
I finally found someone,
(ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด ซัมวัน ,)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Ooh, someone
(อู้ , ซัมวัน)

[Bryan:]
([ บายเอน: ])
I finally found someone,
(ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด ซัมวัน ,)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Oooh…
(อู้)

[Bryan:]
([ บายเอน: ])
Did I keep you waiting,
(ดิด ดาย คีพ ยู เวททิง ,)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
I didn’t mind
(ไอ ดิ๊นอิน ไมนด)

[Bryan:]
([ บายเอน: ])
I apologize,
(ไอ อะพอลโอะไจส ,)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Baby, that’s fine
(เบบิ , แด๊ท ไฟน)

[Bryan:]
([ บายเอน: ])
I would wait forever
(ไอ เวิด เวท เฟาะเรฝเออะ)

[Both:]
([ โบธ : ])
Just to know you were mine
(จัซท ทู โน ยู เวอ ไมน)

[Bryan:]
([ บายเอน: ])
You know I love your hair,
(ยู โน ไอ ลัฝ ยุร แฮ ,)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Are you sure it looks right?
(อาร์ ยู ฌุร อิท ลุค ไรท)

[Bryan:]
([ บายเอน: ])
I love what you wear,
(ไอ ลัฝ ว็อท ยู แว ,)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Isn’t it too tight?
(อีสซึ่น ดิธ ทู ไทท)

[Bryan:]
([ บายเอน: ])
you’re exceptional,
(ยัวร์ เอ็คเซพฌะแน็ล ,)

[Both:]
([ โบธ : ])
I can’t wait for the rest of my life…
(ไอ แค็นท เวท ฟอ เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ)
This is it, oh, I finally found someone
(ดีซ ซิส อิท , โอ , ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด ซัมวัน)
Someone to share my life
(ซัมวัน ทู แฌ มาย ไลฟ)
I finally found the one, to be with every night
(ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด ดิ วัน , ทู บี วิฑ เอฝริ ไนท)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
‘Cause whatever I do,
(คอส ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ดู ,)

[Bryan:]
([ บายเอน: ])
It’s just got to be you
(อิทซ จัซท ก็อท ทู บี ยู)
My life has just begun
(มาย ไลฟ แฮ็ส จัซท บิกัน)
I finally found someone,
(ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด ซัมวัน ,)

[Barbra:]
([ บาร์บา : ])
Whatever I do,
(ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ดู ,)

[Bryan:]
([ บายเอน: ])
It’s just got to be you
(อิทซ จัซท ก็อท ทู บี ยู)

[Both:]
([ โบธ : ])
My life has just begun
(มาย ไลฟ แฮ็ส จัซท บิกัน)
I finally found someone…
(ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด ซัมวัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Finally Found Someone คำอ่านไทย Barbra Streisand feat Bryan Adams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น