เนื้อเพลง Kalifornia คำอ่านไทย Fatboy Slim

California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)

California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)

California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)

Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)

Down by law, right from the core
(เดาน ไบ ลอ , ไรท ฟร็อม เดอะ โค)
Down by law, right from the core
(เดาน ไบ ลอ , ไรท ฟร็อม เดอะ โค)
Down-down by-by law-law, right-right from-from the-the core-core
(เดาน เดาน ไบ ไบ ลอ ลอ , ไรท ไรท ฟร็อม ฟร็อม เดอะ โค โค)
[????]
([ ])

California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)

California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)

Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)

Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)

Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)

Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)

California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)

California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)

California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)

California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)

Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)

Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)

Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)

Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)
Druggy, druggy, druggy, druggy
(Druggy , druggy , druggy , druggy)

California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
Ca-ca-li-li-for-for-nia-nia’s drrrrrrrrrrrrrrr-
(Ca ca ลี ลี ฟอ ฟอ nia nias drrrrrrrrrrrrrrr)

California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)
California is druggy, druggy, druggy, druggy
(แคลิฟอร์เนีย อีส druggy , druggy , druggy , druggy)

Down by law, right from the core
(เดาน ไบ ลอ , ไรท ฟร็อม เดอะ โค)
Down by law, right from the core
(เดาน ไบ ลอ , ไรท ฟร็อม เดอะ โค)
Down by law, right from the core
(เดาน ไบ ลอ , ไรท ฟร็อม เดอะ โค)
Down by law, right from the core
(เดาน ไบ ลอ , ไรท ฟร็อม เดอะ โค)

Down by right by core by law
(เดาน ไบ ไรท ไบ โค ไบ ลอ)
Down by right by core by law
(เดาน ไบ ไรท ไบ โค ไบ ลอ)
Down by right by core by law
(เดาน ไบ ไรท ไบ โค ไบ ลอ)
From from from right law
(ฟร็อม ฟร็อม ฟร็อม ไรท ลอ)

Down by right by core by law
(เดาน ไบ ไรท ไบ โค ไบ ลอ)
Down by right by core by law
(เดาน ไบ ไรท ไบ โค ไบ ลอ)
Down-down-down-down law-law-law-law
(เดาน เดาน เดาน เดาน ลอ ลอ ลอ ลอ)
From-from-from-from law-core
(ฟร็อม ฟร็อม ฟร็อม ฟร็อม ลอ โค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kalifornia คำอ่านไทย Fatboy Slim

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น