เนื้อเพลง I Write The Songs คำอ่านไทย Barry Manilow

I’ve been alive forever,
(แอฝ บีน อะไลฝ เฟาะเรฝเออะ ,)
and I wrote the very first song.
(แอ็นด ดาย โรท เดอะ เฝริ เฟิซท ซ็อง)
I put the words and the melodies together,
(ไอ พัท เดอะ เวิด แซน เดอะ เมโลดีสฺ ทุเกฑเออะ ,)
I am music,
(ไอ แอ็ม มยูสิค ,)
and I write the songs.
(แอ็นด ดาย ไรท เดอะ ซ็อง)

I write the songs that make the whole world sing.
(ไอ ไรท เดอะ ซ็อง แดท เมค เดอะ โฮล เวิลด ซิง)
I write the songs of love and special thing s.
(ไอ ไรท เดอะ ซ็อง อ็อฝ ลัฝ แอ็นด ซเพฌแอ็ล ธิง เอส)
I write the songs that make the young girls cry.
(ไอ ไรท เดอะ ซ็อง แดท เมค เดอะ ยัง เกิล คไร)
I write the songs, I write the songs.
(ไอ ไรท เดอะ ซ็อง , ไอ ไรท เดอะ ซ็อง)

My home lies deep within you,
(มาย โฮม ไล ดีพ วิฑีน ยู ,)
and I’ve got my own place in your sole.
(แอ็นด แอฝ ก็อท มาย โอน พเลซ อิน ยุร โซล)
Now, when I look out through your eyes,
(เนา , ฮเว็น นาย ลุค เอ้า ธรู ยุร ไอ ,)
I’m you’g again, even though I’m very old.
(แอม youg อะเกน , อีเฝ็น โธ แอม เฝริ โอลด)

Chorus
(โครัซ)

Oh my music makes you dance
(โอ มาย มยูสิค เมค ยู ดานซ)
and gives your spirit to take a chance,
(แอ็นด กิฝ ยุร ซพีริท ทู เทค เก ชานซ ,)
and I wrote some rock ‘n’ roll so you can move.
(แอ็นด ดาย โรท ซัม ร็อค เอ็น โรล โซ ยู แค็น มูฝ)
Music fills your heart,
(มยูสิค ฟิล ยุร ฮาท ,)
well, that’s a real fine place to start.
(เว็ล , แด๊ท ซา ริแอ็ล ไฟน พเลซ ทู ซทาท)
It’s from me it’s for you,
(อิทซ ฟร็อม มี อิทซ ฟอ ยู ,)
it’s from you, it’s from me,
(อิทซ ฟร็อม ยู , อิทซ ฟร็อม มี ,)
it’s a world wide symphony.
(อิทซ ซา เวิลด ไวด ซีมโฟะนิ)

Chorus
(โครัซ)

I am music, and I write the songs.
(ไอ แอ็ม มยูสิค , แอ็นด ดาย ไรท เดอะ ซ็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Write The Songs คำอ่านไทย Barry Manilow

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น