เนื้อเพลง Never Let You Go คำอ่านไทย Third Eye Blind

There’s every good reason for letting you go
(แดร์ เอฝริ เกิด รี๊ซั่น ฟอ เลทดิง ยู โก)
She’s sneaky and smoked out
(ชี sneaky แอ็นด ซโมค เอ้า)
And it’s starting to show
(แอ็นด อิทซ ซทาททิง ทู โฌ)
I never let you go
(ไอ เนฝเวอะ เล็ท ยู โก)
I never let you go
(ไอ เนฝเวอะ เล็ท ยู โก)
I never let you go
(ไอ เนฝเวอะ เล็ท ยู โก)
I never let you turn around, your back on each other
(ไอ เนฝเวอะ เล็ท ยู เทิน อะเรานด , ยุร แบ็ค ออน อีช อัฑเออะ)
That’s a good idea, break a promise to your mother
(แด๊ท ซา เกิด ไอดีอะ , บเรค กา พรอมอิซ ทู ยุร ม๊าเธ่อร์)
Turn around, your back on each other
(เทิน อะเรานด , ยุร แบ็ค ออน อีช อัฑเออะ)
You say that I changed
(ยู เซ แดท ไอ เชนจ)
Well maybe I did
(เว็ล เมบี ไอ ดิด)
But even if I changed
(บัท อีเฝ็น อิฟ ฟาย เชนจ)
What’s wrong with it?
(ว็อท ร็อง วิฑ อิท)
I never let you go
(ไอ เนฝเวอะ เล็ท ยู โก)
I never let you go
(ไอ เนฝเวอะ เล็ท ยู โก)
I never let you go
(ไอ เนฝเวอะ เล็ท ยู โก)
I never let you turn around, your back on each other
(ไอ เนฝเวอะ เล็ท ยู เทิน อะเรานด , ยุร แบ็ค ออน อีช อัฑเออะ)
That’s a good idea, break a promise to your mother
(แด๊ท ซา เกิด ไอดีอะ , บเรค กา พรอมอิซ ทู ยุร ม๊าเธ่อร์)
Turn around, your back on each other
(เทิน อะเรานด , ยุร แบ็ค ออน อีช อัฑเออะ)
And now our friends are gone, are gone
(แอ็นด เนา เอ๊า ฟเร็นด แซร์ กอน , อาร์ กอน)
And all the time moves on and on
(แอ็นด ออล เดอะ ไทม มูฝ ออน แอ็นด ออน)
And all I know is it’s wrong, it’s wrong
(แอ็นด ออล ไอ โน อีส อิทซ ร็อง , อิทซ ร็อง)
And all I know is it’s wrong, it’s wrong
(แอ็นด ออล ไอ โน อีส อิทซ ร็อง , อิทซ ร็อง)
If there’s a reason, it’s lost on me
(อิฟ แดร์ ซา รี๊ซั่น , อิทซ ล็อซท ออน มี)
Maybe we’ll be friends, I guess we’ll see
(เมบี เว็ล บี ฟเร็นด , ไอ เก็ซ เว็ล ซี)
I never let you go
(ไอ เนฝเวอะ เล็ท ยู โก)
I never let you go
(ไอ เนฝเวอะ เล็ท ยู โก)
I never let you go
(ไอ เนฝเวอะ เล็ท ยู โก)
I never let you turn around, your back on each other
(ไอ เนฝเวอะ เล็ท ยู เทิน อะเรานด , ยุร แบ็ค ออน อีช อัฑเออะ)
That’s a good idea, break a promise to your mother
(แด๊ท ซา เกิด ไอดีอะ , บเรค กา พรอมอิซ ทู ยุร ม๊าเธ่อร์)
Turn around, let’s turn on each other
(เทิน อะเรานด , เล็ท เทิน ออน อีช อัฑเออะ)
Good idea, break a promise to your mother
(เกิด ไอดีอะ , บเรค กา พรอมอิซ ทู ยุร ม๊าเธ่อร์)
Turn around, your back on each other
(เทิน อะเรานด , ยุร แบ็ค ออน อีช อัฑเออะ)
That’s a good idea, break a promise to your mother
(แด๊ท ซา เกิด ไอดีอะ , บเรค กา พรอมอิซ ทู ยุร ม๊าเธ่อร์)
Turn around, your back on each other
(เทิน อะเรานด , ยุร แบ็ค ออน อีช อัฑเออะ)
What a good idea
(ว็อท ดา เกิด ไอดีอะ)
I remember the stupid things
(ไอ ริเมมเบอะ เดอะ ซทยูทิด ธิง)
The mood rings, the bracelets and the beads
(เดอะ มูด ริง , เดอะ บเรซเล็ท แซน เดอะ บีด)
Nickels and dimes, yours and mine
(นีคเค็ล แซน ไดม , ยุร แซน ไมน)
Did you cash in all your dreams
(ดิด ยู แค็ฌ อิน ออล ยุร ดรีม)
You don’t dream for me no, you don’t dream for me no
(ยู ด้อนท์ ดรีม ฟอ มี โน , ยู ด้อนท์ ดรีม ฟอ มี โน)
But I still feel you pulsing like sonar from the days in the waves
(บัท ไอ ซทิล ฟีล ยู โพวซิง ไลค โซนา ฟร็อม เดอะ เด ซิน เดอะ เวฝ)
That girl is like a sunburn I would like to save
(แดท เกิล อีส ไลค เก ซันเบิน นาย เวิด ไลค ทู เซฝ)
That girl is like a sunburn I would like to save
(แดท เกิล อีส ไลค เก ซันเบิน นาย เวิด ไลค ทู เซฝ)
She’s like a sunburn, she’s like a sunburn
(ชี ไลค เก ซันเบิน , ชี ไลค เก ซันเบิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Let You Go คำอ่านไทย Third Eye Blind

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น