เนื้อเพลง Big Girl คำอ่านไทย Nas

[Chorus]:
([ โครัซ ] :)
[you’re a big girl now]
([ ยัวร์ อะ บิก เกิล เนา ])
Fully grown with your horomones now
(ฟูลลิ กโรน วิฑ ยุร horomones เนา)
Got your own home and you alone
(ก็อท ยุร โอน โฮม แอ็นด ยู อะโลน)
Wanna bone, wanna moan, get your back blown out
(วอนนา บอน , วอนนา โมน , เก็ท ยุร แบ็ค บโลน เอ้า)
[No more daddy’s little girl]
([ โน โม แดดดิ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ])
You a big girl now, in a world, where these n*ggas are foul
(ยู อะ บิก เกิล เนา , อิน อะ เวิลด , ฮแว ฑิส เอ็น *ggas แซร์ เฟาล)
You could be aborting the next Michael Jordon
(ยู เคิด บี abortings เดอะ เน็คซท ไมเล Jordon)
Your man don’t wanna be around
(ยุร แม็น ด้อนท์ วอนนา บี อะเรานด)
[you’re a big girl now]
([ ยัวร์ อะ บิก เกิล เนา ])
She’s sexy, she got it, she ride it
(ชี เซคซิ , ชี ก็อท ดิธ , ชี ไรด อิท)
Every n*gga wanna be inside it
(เอฝริ เอ็น *gga วอนนา บี อีนไซด อิท)
[No more daddy’s little girl]
([ โน โม แดดดิ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ])
I need her, I’ll eat her
(ไอ นีด เฮอ , แอล อีท เฮอ)
Do anything to please her
(ดู เอนอิธิง ทู พลีส เฮอ)
My ghetto queen of Sheba
(มาย เกทโท ควีน อ็อฝ ชีบา)

[Verse 1]:
([ เฝิซ วัน ] :)
I’m the type that’ll get you by the fireplace
(แอม เดอะ ไทพ แธดิลเก็ท ยู ไบ เดอะ ไฟทดิง)
Get you hype when I lick it, put it in your face
(เก็ท ยู เฮฝ ฮเว็น นาย ลิค อิท , พัท ดิธ อิน ยุร เฟซ)
Sipping red wine, is it bedtime
(ซิพปิง เร็ด ไวน , อีส ซิท เบดทาม)
You can kick it with your n*gga while we listen to Faith
(ยู แค็น คิด อิท วิฑ ยุร เอ็น *gga ฮไวล วี ลิ๊สซึ่น ทู เฟธ)
I’m feeling richer today
(แอม ฟีลอิง รีเชอ ทุเด)
I can hit it then stay
(ไอ แค็น ฮิท ดิธ เด็น ซเท)
Lingerie make me take it to the kitchen and play
(แลงฉรี เมค มี เทค อิท ทู เดอะ คีชเอ็น แอ็นด พเล)
We got champagne, whipped cream, I’ma grab a bucket of ice
(วี ก็อท แฌ็มเพน , วิพชฺ ครีม , แอมอา กแร็บ อะ บัคเค็ท อ็อฝ ไอซ)
Bubble bath running, and the candlelight feeling so right
(บั๊บเบิ้ล บัธ รันนิง , แอ็นด เดอะ แคนเดิลไลท์ ฟีลอิง โซ ไรท)
It’s your night, no stress, no fight
(อิทซ ยุร ไนท , โน ซทเร็ซ , โน ไฟท)
Mad at your ex, cause his dough tight
(แม็ด แอ็ท ยุร เอ็คซ , คอส ฮิส โด ไทท)
Never go right when you’re with him
(เนฝเวอะ โก ไรท ฮเว็น ยัวร์ วิฑ ฮิม)
Try your best to forget him
(ทไร ยุร เบ็ซท ทู เฟาะเกท ฮิม)
Cause it’s easy to please me
(คอส อิทซ อีสอิ ทู พลีส มี)
CD skip when your head board hit the wall
(ซีดี ซคิพ ฮเว็น ยุร เฮ็ด โบด ฮิท เดอะ วอล)
Call for the law
(คอล ฟอ เดอะ ลอ)
Right when you cum, I’m biting your tongue
(ไรท ฮเว็น ยู คัม , แอม ไบดิ้ง ยุร ทัง)
Make your legs cramp up, you can’t stand up
(เมค ยุร เล็ก คแร็มพ อัพ , ยู แค็นท ซแท็นด อัพ)
You can hit a blunt if you want
(ยู แค็น ฮิท ดา บลันท อิฟ ยู ว็อนท)
I’ma pull my pants up
(แอมอา พุล มาย แพ็นท อัพ)
We can discuss a weekend of lust on top of the trust
(วี แค็น ดีซคัซ ซา วี๊คเกน อ็อฝ ลัซท ออน ท็อพ อ็อฝ เดอะ ทรัซท)
Tell me what’s the reason for us
(เท็ล มี ว็อท เดอะ รี๊ซั่น ฟอ อัซ)
To love or to f*ck
(ทู ลัฝ ออ ทู เอฟ *ck)
I’m the thug that you want
(แอม เดอะ ธัก แดท ยู ว็อนท)
If it’s gangster we can’t front
(อิฟ อิทซ แกะซเทอะ วี แค็นท ฟรันท)
If you want me I can stay around
(อิฟ ยู ว็อนท มี ไอ แค็น ซเท อะเรานด)
If you need me, I here for you
(อิฟ ยู นีด มี , ไอ เฮียร ฟอ ยู)
How that sound?
(เฮา แดท เซานด)
Now it’s up to you
(เนา อิทซ อัพ ทู ยู)
Depending on how you wanna get down
(ดีแพนดิ้ง ออน เฮา ยู วอนนา เก็ท เดาน)
Cause you’re a big girl now
(คอส ยัวร์ อะ บิก เกิล เนา)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 2]:
([ เฝิซ ทู ] :)
Got your name and your number in my cell phone
(ก็อท ยุร เนม แอ็นด ยุร นัมเบอะ อิน มาย เซ็ล โฟน)
Hear your voice and I wonder where you are, if you all alone
(เฮีย ยุร ฝอยซ แอ็นด ดาย วันเดอะ ฮแว ยู อาร์ , อิฟ ยู ออล อะโลน)
If you in a good mood, if you not
(อิฟ ยู อิน อะ เกิด มูด , อิฟ ยู น็อท)
Or you thinking ’bout you was at my spot
(ออ ยู ติ้งกิง เบาท ยู วอส แอ็ท มาย สพอท)
What we did wehen we got hot
(ว็อท วี ดิด wehen วี ก็อท ฮ็อท)
Is you dreaming you had me?
(อีส ยู ดรีมมิง ยู แฮ็ด มี)
Is you creaming your panties?
(อีส ยู creamings ยุร แพนดีสฺ)
Like a king, fed me grapes, and you fanned me
(ไลค เก คิง , เฟ็ด มี กเรพ , แอ็นด ยู fanned มี)
On the couch, to the floor, to the bed, to the sink
(ออน เดอะ เคาช , ทู เดอะ ฟโล , ทู เดอะ เบ็ด , ทู เดอะ ซิงค)
And we ate each other like candy
(แอ็นด วี เอท อีช อัฑเออะ ไลค แคนดิ)
Under the covers, two intimate lovers
(อันเดอะ เดอะ คัฝเออะ , ทู อีนทิมิท ลัฝเออะ)
You f*ck a n*gga like you mad at me
(ยู เอฟ *ck กา เอ็น *gga ไลค ยู แม็ด แอ็ท มี)
Throw the ass to me
(ธโร ดิ อาซ ทู มี)
You should be glad to be
(ยู เชิด บี กแล็ด ทู บี)
In the presence of a real thug as bad as me
(อิน เดอะ พเรสเอ็นซ อ็อฝ อะ ริแอ็ล ธัก แอ็ส แบ็ด แอ็ส มี)
While I’m in the streets with my murdering squad
(ฮไวล แอม อิน เดอะ ซทรีท วิฑ มาย murderings ซคว็อด)
You talking to your friends that I’m hurting you hard
(ยู ทอคอิง ทู ยุร ฟเร็นด แดท แอม เฮอดิง ยู ฮาด)
How I’m making my rod, how I make you say ” Oh God ”
(เฮา แอม เมคอิง มาย ร็อด , เฮา ไอ เมค ยู เซ ” โอ ก็อด “)
Every ho that you know wanna know Nas
(เอฝริ โฮ แดท ยู โน วอนนา โน นาส)
Gotta dodge all the blowjobs, getting hard
(กอททะ ด็อจ ออล เดอะ blowjobs , เกดดดิ้ง ฮาด)
Cause you know how these girls are
(คอส ยู โน เฮา ฑิส เกิล แซร์)
Wearing tight sh*t, no panties, no bra
(เวียริง ไทท ฌะ *ที , โน แพนดีสฺ , โน บรา)
Running up to my car with menage a trois suggestions
(รันนิง อัพ ทู มาย คา วิฑ เม๊หนาด อะ trois ซะเจซชัน)
Starting to get an erection
(ซทาททิง ทู เก็ท แอน อิเรคฌัน)
Guessing, only if you knew how your crew stressing
(เกรสซิง , โอ๊นลี่ อิฟ ยู นยู เฮา ยุร ครู สเตสซิง)
Complexion chocolately, fondle me, thinking it’s time to leave
(ค็อมพเลคฌัน chocolately , fondle มี , ติ้งกิง อิทซ ไทม ทู ลีฝ)
I need time to breathe
(ไอ นีด ไทม ทู บรีฑ)
Wanna follow me, ironically
(วอนนา ฟอลโล มี , ไอรอนอิแค็ลลิ)
You pop up, throwing bottles at my Tahoe
(ยู พ็อพ อัพ , โตววิง บ๊อทเทิ่ล แอ็ท มาย Tahoe)
Like it’s my fault
(ไลค อิทซ มาย ฟอลท)
But you don’t wanna talk
(บัท ยู ด้อนท์ วอนนา ทอค)
Don’t wanna hear nothing, all of a sudden
(ด้อนท์ วอนนา เฮีย นัธอิง , ออล อ็อฝ อะ ซัดดน)
You and the shorty start scuffing
(ยู แอ็นด เดอะ ชอร์ทดิง ซทาท scuffings)
Now shorty dumping you out
(เนา ชอร์ทดิง ดัมปิง ยู เอ้า)
Can’t let her get the best of you
(แค็นท เล็ท เฮอ เก็ท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ยู)
So I rescue you
(โซ ไอ เรซคยู ยู)
Only thing left to do was to grab her
(โอ๊นลี่ ธิง เล็ฟท ทู ดู วอส ทู กแร็บ เฮอ)
So you can jab her, get a cheap shot
(โซ ยู แค็น แจ็บ เฮอ , เก็ท ดา ชีพ ฌ็อท)
You don’t wanna feel chumped
(ยู ด้อนท์ วอนนา ฟีล ชัมพ)
Now here the cops come
(เนา เฮียร เดอะ ค็อพ คัม)
So we gotta run to the ride
(โซ วี กอททะ รัน ทู เดอะ ไรด)
Then we drive off through the traffic
(เด็น วี ดไรฝ ออฟฟ ธรู เดอะ ทแรฟฟิค)
Don’t panic, but you know how we gotta manage
(ด้อนท์ แพนอิค , บัท ยู โน เฮา วี กอททะ แมนอิจ)
Looking at your face
(ลุคอิง แอ็ท ยุร เฟซ)
And the damage in your facial
(แอ็นด เดอะ แดมอิจ อิน ยุร facial)
Every angle can’t let it faze you
(เอฝริ แอ๊งเจิ้ล แค็นท เล็ท ดิธ เฟด ยู)
No reason to be insecure or immature
(โน รี๊ซั่น ทู บี อินซิคยูร ออ อิมัทยูร)
Baby girl see the world is yours
(เบบิ เกิล ซี เดอะ เวิลด อีส ยุร)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Girl คำอ่านไทย Nas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น