เนื้อเพลง Merry Christmas Baby คำอ่านไทย Hanson

Yeah You Know Baby Whoa Oh Merry Christmas Baby
(เย่ ยู โน เบบิ โว้ว โอ เมริ ครีซมัซ เบบิ)

Merry Christmas Baby
(เมริ ครีซมัซ เบบิ)
You Sure Did Treat Me Nice
(ยู ฌุร ดิด ทรีท มี ไน๊ซ์)
Merry Christmas Baby
(เมริ ครีซมัซ เบบิ)
You Sure Did Treat Me Nice Oh Yeah
(ยู ฌุร ดิด ทรีท มี ไน๊ซ์ โอ เย่)
Buy Me A Diamond Ring For Christmas
(ไบ มี อะ ไดมันด ริง ฟอ ครีซมัซ)
I Feel Like I’m In Paradise
(ไอ ฟีล ไลค แอม อิน แพระไดส)
I’m Feelin’ Mighty Fine Yo
(แอม ฟีลิน ไมทอิ ไฟน โย)
I’ve Got Music On My Radio Oh Yeah Oh
(แอฝ ก็อท มยูสิค ออน มาย เรดิโอ โอ เย่ โอ)
I’m Feelin’ Mighty Fine Yo
(แอม ฟีลิน ไมทอิ ไฟน โย)
I’ve Got Music On My Radio
(แอฝ ก็อท มยูสิค ออน มาย เรดิโอ)

I Feel Like I’m Going To Kiss You
(ไอ ฟีล ไลค แอม โกอิ้ง ทู คิซ ยู)
Underneath The Mistletoe
(อันเดอะนีธ เดอะ มิสเซิลโท)
Oh Oh
(โอ โอ)

Santa Comin’ Down The Chimney
(แซนดา คัมอิน เดาน เดอะ ชีมนิ)
Half Pass Three
(ฮาล์ฟ เพซ ธรี)
All Those Pretty Presents
(ออล โฑส พรีททิ เพร๊สเซ่นท)
For My Baby And For Me
(ฟอ มาย เบบิ แอ็นด ฟอ มี)

Oh Merry Christmas Baby
(โอ เมริ ครีซมัซ เบบิ)
You Sure Did Treat Me Nice Treat Me So Nice
(ยู ฌุร ดิด ทรีท มี ไน๊ซ์ ทรีท มี โซ ไน๊ซ์)
Buyin’ Me All Those Pretty Presents
(บายเอน มี ออล โฑส พรีททิ เพร๊สเซ่นท)
I Feel Like I’m In Paradise
(ไอ ฟีล ไลค แอม อิน แพระไดส)

Merry Christmas Girl
(เมริ ครีซมัซ เกิล)
Singin’ Merry Christmas Baby
(ซิงอิน เมริ ครีซมัซ เบบิ)
Merry Christmas Baby
(เมริ ครีซมัซ เบบิ)
Sure Did Treat Me Nice You Know You Do
(ฌุร ดิด ทรีท มี ไน๊ซ์ ยู โน ยู ดู)
Merry Christmas Baby
(เมริ ครีซมัซ เบบิ)
Sure Did Treat Me Nice Oh Yeah
(ฌุร ดิด ทรีท มี ไน๊ซ์ โอ เย่)

I Got All Of Those Pretty Presents
(ไอ ก็อท ดอร์ อ็อฝ โฑส พรีททิ เพร๊สเซ่นท)
I Feel Like I’m In Paradise
(ไอ ฟีล ไลค แอม อิน แพระไดส)

Oh Merry Christmas Baby
(โอ เมริ ครีซมัซ เบบิ)
Merry Christmas Baby
(เมริ ครีซมัซ เบบิ)
Oh I Feel Like I’m In Paradise
(โอ ไอ ฟีล ไลค แอม อิน แพระไดส)
I’m In My Paradise Uh Oh Oh Whoa Oh Oh
(แอม อิน มาย แพระไดส อา โอ โอ โว้ว โอ โอ)

Merry Christmas Baby Happynew Year
(เมริ ครีซมัซ เบบิ Happynew เยีย)
Merry Christmas Baby
(เมริ ครีซมัซ เบบิ)
Merry Christmas Baby
(เมริ ครีซมัซ เบบิ)
Merry Christmas Baby Whoa Oh Whoa Oh Oh
(เมริ ครีซมัซ เบบิ โว้ว โอ โว้ว โอ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Merry Christmas Baby คำอ่านไทย Hanson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น