เนื้อเพลง You Can Still Be Free คำอ่านไทย Savage Garden

Cool breeze and autumn leaves
(คูล บรีส แอ็นด ออทัม ลีฝ)
Slow motion daylight
(ซโล โมฌัน เดย์ไลท์)
A lone pair of watchful eyes
(อะ โลน แพ อ็อฝ วอชฟุล ไอ)
Oversee the living
(Oversee เดอะ ลีฝอิง)
Feel the presence all around
(ฟีล เดอะ พเรสเอ็นซ ออล อะเรานด)
A tortured soul
(อะ ทอเชอะ โซล)
A wound unhealing
(อะ วูนด unhealings)
No regrets or promises
(โน ริกเรท ออ พรอมอิซ)
The past is gone
(เดอะ พาซท อีส กอน)
But you can still be free
(บัท ยู แค็น ซทิล บี ฟรี)
If time will set you free
(อิฟ ไทม วิล เซ็ท ยู ฟรี)

Time now to spread your wings
(ไทม เนา ทู ซพเร็ด ยุร วิง)
To take to flight
(ทู เทค ทู ฟไลท)
The life endeavor
(เดอะ ไลฟ เอ็นเดฝเออะ)
Aim for the burning sun
(เอม ฟอ เดอะ เบรินนิง ซัน)
you’re trapped inside
(ยัวร์ แทร๊พ อีนไซด)
But you can still be free
(บัท ยู แค็น ซทิล บี ฟรี)
If time will set you free
(อิฟ ไทม วิล เซ็ท ยู ฟรี)
But it’s a long long way to go
(บัท อิทซ ซา ล็อง ล็อง เว ทู โก)

Keep moving way up high
(คีพ มูฝอิง เว อัพ ไฮ)
You see the light
(ยู ซี เดอะ ไลท)
It shines forever
(อิท ไฌน เฟาะเรฝเออะ)
Sail through the crimson skies
(เซล ธรู เดอะ คริมเซิน สกาย)
The purest light
(เดอะ พิวเรตสฺ ไลท)
The light that sets you free
(เดอะ ไลท แดท เซ็ท ยู ฟรี)
If time will set you free
(อิฟ ไทม วิล เซ็ท ยู ฟรี)

Sail throught the wind and rain tonight
(เซล ธรูดทฺ เดอะ วินด แอ็นด เรน ทุไนท)
you’re free to fly tonight
(ยัวร์ ฟรี ทู ฟไล ทุไนท)
And you can still be free
(แอ็นด ยู แค็น ซทิล บี ฟรี)
If time will set you free
(อิฟ ไทม วิล เซ็ท ยู ฟรี)
And going higherthan the mountain tops
(แอ็นด โกอิ้ง higherthan เดอะ เมานทิน ท็อพ)
And go high the wind don’t stop
(แอ็นด โก ไฮ เดอะ วินด ด้อนท์ ซท็อพ)
And go high
(แอ็นด โก ไฮ)
Free to fly tonight
(ฟรี ทู ฟไล ทุไนท)
Free to fly tonight
(ฟรี ทู ฟไล ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Can Still Be Free คำอ่านไทย Savage Garden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น