เนื้อเพลง A Murder of One คำอ่านไทย Counting Crows

words by:
(เวิด ไบ :)
Adam Duritz
(แอดแอ็ม ดิวริส)
music by:
(มยูสิค ไบ :)
Adam Duritz, Matt Malley & David Bryson
(แอดแอ็ม ดิวริส , แม็ท Malley & เดหวิด บรายซัน)

Blue morning Blue morning
(บลู มอนิง บลู มอนิง)
Wrapped in strands of fist and bone
(แร็พท อิน ซทแร็นด อ็อฝ ฟิซท แอ็นด บอน)
Curiosity, Kitten, doesn’t have to mean you’re on your own
(คยูริออซอิทิ , คิดเดน , ดัสอินท แฮ็ฝ ทู มีน ยัวร์ ออน ยุร โอน)
Your can look outside your window
(ยุร แค็น ลุค เอาทไซด ยุร วีนโด)
He doesn’t have to know
(ฮี ดัสอินท แฮ็ฝ ทู โน)
We can talk awhile, baby
(วี แค็น ทอค อะฮไวล , เบบิ)
We can take it nice and slow
(วี แค็น เทค อิท ไน๊ซ์ แอ็นด ซโล)

All your life is such a shame
(ออล ยุร ไลฟ อีส ซัช อะ เฌม)
All your love is just a dream
(ออล ยุร ลัฝ อีส จัซท ดา ดรีม)

Are you happy where you’re sleeping?
(อาร์ ยู แฮพพิ ฮแว ยัวร์ ซลีพพิง)
Does he keep you safe and warm?
(โด ฮี คีพ ยู เซฟ แอ็นด วอม)
Does he tell you when you’re sorry?
(โด ฮี เท็ล ยู ฮเว็น ยัวร์ ซอริ)
Does he tell you when you’re wrong?
(โด ฮี เท็ล ยู ฮเว็น ยัวร์ ร็อง)
I’ve been watching you for hours
(แอฝ บีน วัทชิง ยู ฟอ เอาร)
It’s been years since we were born
(อิทซ บีน เยีย ซินซ วี เวอ บอน)
We were perfect when we started
(วี เวอ เพ๊อร์เฟ็คท ฮเว็น วี ซทาท)
I’ve been wondering where we’ve gone
(แอฝ บีน วันเดอะริง ฮแว หวีบ กอน)

All your life is such a shame
(ออล ยุร ไลฟ อีส ซัช อะ เฌม)
All your love is just a dream
(ออล ยุร ลัฝ อีส จัซท ดา ดรีม)

I dreamt I saw you walking up a hillside in the snow
(ไอ ดเร็มท ไอ ซอ ยู วอคกิง อัพ อะ เฮลไซด์ อิน เดอะ ซโน)
Casting shadows on the winter sky as you stood there counting crows
(คาซทิง แฌดโอ ออน เดอะ วีนเทอะ ซไค แอ็ส ยู ซทูด แดร์ เค๊าติง คโร)
One for sorrow
(วัน ฟอ ซอโร)
Two for joy
(ทู ฟอ จอย)
Three for girls and four for boys
(ธรี ฟอ เกิล แซน โฟ ฟอ บอย)
Five for silver
(ไฟฝ ฟอ ซีลเฝอะ)
Six for gold and
(ซิคซ ฟอ โกลด แอ็นด)
Seven for a secret never to be told
(เซฝเอ็น ฟอ รา ซีคเร็ท เนฝเวอะ ทู บี โทลด)

There’s a bird that nests inside you
(แดร์ ซา เบิด แดท เน็ซท อีนไซด ยู)
Sleeping underneath your skin
(ซลีพพิง อันเดอะนีธ ยุร ซคิน)
When you open up your wings to speak
(ฮเว็น ยู โอเพ็น อัพ ยุร วิง ทู ซพีค)
I wish you’d let me in
(ไอ วิฌ ยูต เล็ท มี อิน)

All your life is such a shame
(ออล ยุร ไลฟ อีส ซัช อะ เฌม)
All your love is just a dream
(ออล ยุร ลัฝ อีส จัซท ดา ดรีม)
Open up your eyes
(โอเพ็น อัพ ยุร ไอ)
You can see the flames
(ยู แค็น ซี เดอะ ฟเลม)
of your wasted life
(อ็อฝ ยุร ว็อซท ไลฟ)
You should be ashamed
(ยู เชิด บี อะเฌมด)

You don’t want to waste your life
(ยู ด้อนท์ ว็อนท ทู เวซท ยุร ไลฟ)

I walk along these hillsides in the summer ‘neath the sunshine
(ไอ วอค อะลอง ฑิส เฮลไซด์ ซิน เดอะ ซัมเมอะ นี๊ต เดอะ ซันชาย)
I am feathered by the moonlight falling down on me
(ไอ แอ็ม เฟฑเออะ ไบ เดอะ มูนไลท์ ฟ๊อลิง เดาน ออน มี)

Change
(เชนจ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Murder of One คำอ่านไทย Counting Crows

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น