เนื้อเพลง The Chemicals Between Us คำอ่านไทย Bush

I want you to remember, a love so full it could send us all ways.
(ไอ ว็อนท ยู ทู ริเมมเบอะ , อะ ลัฝ โซ ฟูล อิท เคิด เซ็นด อัซ ซอร์ เว)
And I want you to surrender, all my, feelings rose today.
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู ซะเรนเดอะ , ออล มาย , ฟีลอิง โรส ทุเด)
And I want you to remain, the power of children can amaze.
(แอ็นด ดาย ว็อนท ยู ทู ริเมน , เดอะ เพาเออะ อ็อฝ ชีลดเร็น แค็น อะเมส)
I’ll try not to complain, I know that’s a pisser baby.
(แอล ทไร น็อท ทู ค็อมพเลน , ไอ โน แด๊ท ซา pisser เบบิ)

The chemicals between us, the walls that lie between us.
(เดอะ เคมอิแค็ล บีทวิน อัซ , เดอะ วอล แดท ไล บีทวิน อัซ)
Lying in this bed.
(ลายยิง อิน ดีซ เบ็ด)
The chemicals displaced, there is no lonelier state.
(เดอะ เคมอิแค็ล ดิซพเลซ , แดร์ อีส โน โลนิลเลอร์ ซเทท)
Than lying in this bed
(แฑ็น ลายยิง อิน ดีซ เบ็ด)

I want you to remember.
(ไอ ว็อนท ยู ทู ริเมมเบอะ)
Everything you said, every driven word.
(เอ๊วี่ติง ยู เซ็ด , เอฝริ ดรีฝเอ็น เวิด)
Like a hammer, hell, to my head.
(ไลค เก แฮมเมอะ , เฮ็ล , ทู มาย เฮ็ด)

The chemicals between us, the walls that lie between us,
(เดอะ เคมอิแค็ล บีทวิน อัซ , เดอะ วอล แดท ไล บีทวิน อัซ ,)
Lying in this bed.
(ลายยิง อิน ดีซ เบ็ด)
The chemicals displaced, there is no lonelier face,
(เดอะ เคมอิแค็ล ดิซพเลซ , แดร์ อีส โน โลนิลเลอร์ เฟซ ,)
lying in this bed.
(ลายยิง อิน ดีซ เบ็ด)

The chemicals between us, chemicals between us.
(เดอะ เคมอิแค็ล บีทวิน อัซ , เคมอิแค็ล บีทวิน อัซ)
Lying in this bed.
(ลายยิง อิน ดีซ เบ็ด)

We’re of hollow men, we are the naked ones.
(เวีย อ็อฝ ฮอลโล เม็น , วี อาร์ เดอะ เนคิด วัน)
We never meant you harm, never meant you wrong.
(วี เนฝเวอะ เม็นท ยู ฮาม , เนฝเวอะ เม็นท ยู ร็อง)
And I’d like to thank, all of my lovers, lovers, lovers, lovers, lovers, lovers.
(แอ็นด อาย ไลค ทู แธ็งค , ออล อ็อฝ มาย ลัฝเออะ , ลัฝเออะ , ลัฝเออะ , ลัฝเออะ , ลัฝเออะ , ลัฝเออะ)

The chemicals between us, the army of achievers,
(เดอะ เคมอิแค็ล บีทวิน อัซ , ดิ อามิ อ็อฝ achievers ,)
Lying in this bed.
(ลายยิง อิน ดีซ เบ็ด)
The chemicals displaced, there is no lonelier state,
(เดอะ เคมอิแค็ล ดิซพเลซ , แดร์ อีส โน โลนิลเลอร์ ซเทท ,)
Lying in this bed.
(ลายยิง อิน ดีซ เบ็ด)

The chemicals between us, chemicals between us, chemicals.
(เดอะ เคมอิแค็ล บีทวิน อัซ , เคมอิแค็ล บีทวิน อัซ , เคมอิแค็ล)

Chemicals between us.
(เคมอิแค็ล บีทวิน อัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Chemicals Between Us คำอ่านไทย Bush

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น