เนื้อเพลง F*ck You คำอ่านไทย Cam’ron

[Background]
([ แบ็คกราว ])
F*ck you, F*ck you, Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuccccccck yooooooooou
(เอฟ *ck ยู , เอฟ *ck ยู , Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuccccccck yooooooooou)
[Repeats throughout the song]
([ ริพีท ธรูเอาท เดอะ ซ็อง ])

by this time I see yall I say
(ไบ ดีซ ไทม ไอ ซี ยอล ไอ เซ)
F*ck yall from the very start of this sh*t
(เอฟ *ck ยอล ฟร็อม เดอะ เฝริ ซทาท อ็อฝ ดีซ ฌะ *ที)

F*ck what you into
(เอฟ *ck ว็อท ยู อีนทุ)
F*ck what you been through
(เอฟ *ck ว็อท ยู บีน ธรู)
F*ck where you going
(เอฟ *ck ฮแว ยู โกอิ้ง)
F*ck who scared of you
(เอฟ *ck ฮู ซคา อ็อฝ ยู)
F*ck if you did fed time
(เอฟ *ck อิฟ ยู ดิด เฟ็ด ไทม)
F*ck ya clique
(เอฟ *ck ยา คลีค)
F*ck ya glocks
(เอฟ *ck ยา คล็อก)
Matter fact F*ck ya block
(แมทเทอะ แฟ็คท เอฟ *ck ยา บล็อค)
F*ck who you pulled out on
(เอฟ *ck ฮู ยู พุล เอ้า ออน)
F*ck you!
(เอฟ *ck ยู !)
F*ck ya b*tch
(เอฟ *ck ยา บี *tch)
F*ck if you been outta town
(เอฟ *ck อิฟ ยู บีน เอ๊าตา ทาวน์)
F*ck ya fake ass ice grill
(เอฟ *ck ยา เฟค อาซ ไอซ กริลล์)
F*ck ya life
(เอฟ *ck ยา ไลฟ)
F*ck ya motherf*ckin’ nine to five
(เอฟ *ck ยา motherf*ckin ไนน ทู ไฟฝ)
Man I don’t give a F*ck about you
(แม็น นาย ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck อะเบาท ยู)
I don’t give a F*ck about your hood
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck อะเบาท ยุร ฮุด)
I don’t give a F*ck who you know
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck ฮู ยู โน)
I don’t give a F*ck if you gettin money
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck อิฟ ยู เกดดิน มันอิ)
I don’t give a F*ck who’s watchin
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck ฮู วันชิน)
F*ck if you bullsh*ttin
(เอฟ *ck อิฟ ยู bullsh*ttin)
F*ck ya shots off?
(เอฟ *ck ยา ฌ็อท ออฟฟ)
F*ck where you came up
(เอฟ *ck ฮแว ยู เคม อัพ)
f*ck how you got it
(เอฟ *ck เฮา ยู ก็อท ดิธ)
F*ck ya whole situation
(เอฟ *ck ยา โฮล ซิชิวเอฌัน)
F*ck ya album
(เอฟ *ck ยา แอลบัม)
F*ck ya plans
(เอฟ *ck ยา แพล็น)
F*ck ya n*ggas
(เอฟ *ck ยา เอ็น *ggas)
f*ck ya role man
(เอฟ *ck ยา โรล แม็น)
I don’t give a f*ck
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)
F*ck ya pleas
(เอฟ *ck ยา พลี)
F*ck ya rules
(เอฟ *ck ยา รูล)
F*ck you you fake punk ass n*gga
(เอฟ *ck ยู ยู เฟค พรัค อาซ เอ็น *gga)
and F*ck how you ran sh*t
(แอ็นด เอฟ *ck เฮา ยู แร็น ฌะ *ที)
I don’t give a F*ck if you diesel
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck อิฟ ยู ดีเส็ล)
I don’t give a F*ck who you be
(ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck ฮู ยู บี)
f*ck if you want it
(เอฟ *ck อิฟ ยู ว็อนท ดิธ)
F*ck if you grimy
(เอฟ *ck อิฟ ยู ไกรมอิ)
F*ck if you floss
(เอฟ *ck อิฟ ยู ฟล็อซ)
and and F*ck these b*tches right here if they not f*cking
(แอ็นด แอ็นด เอฟ *ck ฑิส บี *tches ไรท เฮียร อิฟ เด น็อท เอฟ *คิง)

[GIRL 1:] wait who the F*ck you think you talking to?
([ เกิล วัน : ] เวท ฮู เดอะ เอฟ *ck ยู ธิงค ยู ทอคอิง ทู)
[CAM:] B*TCH Im talking to you!
([ แค็ม : ] บี *TCH แอม ทอคอิง ทู ยู !)
[GIRL 1:] whats poppin my n*gga
([ เกิล วัน : ] ว็อท พอพปิน มาย เอ็น *gga)
[CAM:] What the f*ck you talk —-
([ แค็ม : ] ว็อท เดอะ เอฟ *ck ยู ทอค)
[GIRL 2:] I know you not talking to us
([ เกิล ทู : ] ไอ โน ยู น็อท ทอคอิง ทู อัซ)
[CAM:] Im talking to both of yall
([ แค็ม : ] แอม ทอคอิง ทู โบธ อ็อฝ ยอล)
[CAM] man F*ck outta here man F*ck yall
([ แค็ม ] แม็น เอฟ *ck เอ๊าตา เฮียร แม็น เอฟ *ck ยอล)
[GIRL:] you ain’t tlaking to me
([ เกิล : ] ยู เอน tlakings ทู มี)
[CAM:] F*ck you
([ แค็ม : ] เอฟ *ck ยู)
[GIRL:] F*ck you
([ เกิล : ] เอฟ *ck ยู)

F*ck you F*ck you fuuuuuuucccckkkkk you
(เอฟ *ck ยู เอฟ *ck ยู fuuuuuuucccckkkkk ยู)
a F*ck you
(อะ เอฟ *ck ยู)
a F*ck you
(อะ เอฟ *ck ยู)
a F*ck you
(อะ เอฟ *ck ยู)
F*ck you
(เอฟ *ck ยู)
F*ck you
(เอฟ *ck ยู)
F*ck you
(เอฟ *ck ยู)
F*ck you
(เอฟ *ck ยู)
F*ck you
(เอฟ *ck ยู)
F*ck you
(เอฟ *ck ยู)

[DRUM FINALE]
([ ดรัม ฟินาเละ ])

F*ck YOU
(เอฟ *ck ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง F*ck You คำอ่านไทย Cam’ron

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น