เนื้อเพลง No Brains คำอ่านไทย Sum 41

Can’t step in my way
(แค็นท ซเท็พ อิน มาย เว)
head first in your love & dismay
(เฮ็ด เฟิซท อิน ยุร ลัฝ & ดิซเม)
its like beating the day
(อิทซ ไลค บืดิงสฺ เดอะ เด)
it can’t stop going out of my head
(อิท แค็นท ซท็อพ โกอิ้ง เอ้า อ็อฝ มาย เฮ็ด)
whatever this could be i’d never know,
(ฮว็อทเอฝเออะ ดีซ เคิด บี อาย เนฝเวอะ โน ,)
i never said it’d be the end of our torpedo
(ไอ เนฝเวอะ เซ็ด อิทด บี ดิ เอ็นด อ็อฝ เอ๊า ทอพีโด)

i hate you today,
(ไอ เฮท ยู ทุเด ,)
i can’t find a way,
(ไอ แค็นท ไฟนด อะ เว ,)
don’t drag me down now,
(ด้อนท์ ดแร็ก มี เดาน เนา ,)

[Chorus]
([ โครัซ ])
goodbye, i’ve had enough frustration
(กู๊ดบาย , แอฝ แฮ็ด อินัฟ ฟรัซทเรฌัน)
i won’t get stuck, goodbye,
(ไอ ว็อนท เก็ท ซทัค , กู๊ดบาย ,)
this dead end situation,
(ดีซ เด็ด เอ็นด ซิชิวเอฌัน ,)
it’s just not worth my time
(อิทซ จัซท น็อท เวิธ มาย ไทม)

it’s no better today,
(อิทซ โน เบทเทอะ ทุเด ,)
i never thought it would end up this way,
(ไอ เนฝเวอะ ธอท ดิธ เวิด เอ็นด อัพ ดีซ เว ,)
you got somethin’ to say?[you got somthing to say]
(ยู ก็อท ซัมติน ทู เซ [ ยู ก็อท ซัมติง ทู เซ ])
don’t wanna hear it if it gets in my way
(ด้อนท์ วอนนา เฮีย อิท อิฟ อิท เก็ท ซิน มาย เว)
halt this confusion, wondering, so overwhelmed,
(ฮอลท ดีซ ค็อนฟยูฉัน , วันเดอะริง , โซ โอเฝอะฮเวลม ,)
halt this illusion seems so clear,
(ฮอลท ดีซ อิลยูฌัน ซีม โซ คเลีย ,)
can’t find conclusion dissapointing evolution
(แค็นท ไฟนด ค็อนคลูฉัน dissapointings เอโฝะลยูฌัน)
not all things are what they appear
(น็อท ดอร์ ธิง แซร์ ว็อท เด แอ็พเพีย)

so whats the point of this hell?
(โซ ว็อท เดอะ พอยนท อ็อฝ ดีซ เฮ็ล)
i know you too well
(ไอ โน ยู ทู เว็ล)
we’re running backwards,
(เวีย รันนิง แบคเวิด ,)

[Chorus]
([ โครัซ ])
while waiting so frustrating,
(ฮไวล เวททิง โซ ฟราสซเตย์ดิง ,)
im so sick of,
(แอม โซ ซิค อ็อฝ ,)
all this tension not to mention,
(ออล ดีซ เทนฌัน น็อท ทู เมนฌัน ,)
im so sick of,
(แอม โซ ซิค อ็อฝ ,)
can’t take it,
(แค็นท เทค อิท ,)
you won’t make it,
(ยู ว็อนท เมค อิท ,)
just save yourself the struggle,
(จัซท เซฝ ยุรเซลฟ เดอะ สทรั๊กเกิ้ล ,)
can’t do this,
(แค็นท ดู ดีซ ,)
try for yourself cuz im just fine
(ทไร ฟอ ยุรเซลฟ คัซ แอม จัซท ไฟน)

you speak for all of us when,
(ยู ซพีค ฟอ ออล อ็อฝ อัซ ฮเว็น ,)
you cant be heard
(ยู แค็นท บี เฮิด)
i’ll bet you’ve had a lesson to know one word
(แอล เบ็ท ยู๊ฟ แฮ็ด อะ เล๊ซซั่น ทู โน วัน เวิด)
[so sick of, feel so sick of]
([ โซ ซิค อ็อฝ , ฟีล โซ ซิค อ็อฝ ])
you speak for all of us when,
(ยู ซพีค ฟอ ออล อ็อฝ อัซ ฮเว็น ,)
you can be heard
(ยู แค็น บี เฮิด)
i’ll bet you’ve had a lesson to know one word
(แอล เบ็ท ยู๊ฟ แฮ็ด อะ เล๊ซซั่น ทู โน วัน เวิด)

[Chorus]
([ โครัซ ])
while waiting so frustrating,
(ฮไวล เวททิง โซ ฟราสซเตย์ดิง ,)
im so sick of,
(แอม โซ ซิค อ็อฝ ,)
all this tension not to mention,
(ออล ดีซ เทนฌัน น็อท ทู เมนฌัน ,)
im so sick of, sick of you!
(แอม โซ ซิค อ็อฝ , ซิค อ็อฝ ยู !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Brains คำอ่านไทย Sum 41

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น