เนื้อเพลง Mannequin คำอ่านไทย Katy Perry

How do I get closer to you
(เฮา ดู ไอ เก็ท โคลเซอร์ ทู ยู)
When you keep it all on mute
(ฮเว็น ยู คีพ อิท ดอร์ ออน มยูท)
How will I know the right way to love you
(เฮา วิล ไอ โน เดอะ ไรท เว ทู ลัฝ ยู)

Usually the Queen of figurin out
(ยูฉัวลิ เดอะ ควีน อ็อฝ ฟิกเกอริน เอ้า)
Breaking down a man is no work out
(บเรคคิง เดาน อะ แม็น อีส โน เวิค เอ้า)
But I have no clue
(บัท ไอ แฮ็ฝ โน คลู)
How to get through to you
(เฮา ทู เก็ท ธรู ทู ยู)

I wanna hit you just to see if you cry
(ไอ วอนนา ฮิท ยู จัซท ทู ซี อิฟ ยู คไร)
I keep knockin’ on wood, hopin there’s a real boy inside
(ไอ คีพ นอคคินออน วู๊ด , โฮพปิน แดร์ ซา ริแอ็ล บอย อีนไซด)

But you’re not a man
(บัท ยัวร์ น็อท ดา แม็น)
you’re just a Mannequin
(ยัวร์ จัซท ดา แมนเนะคิน)
I wish you could feel that my love is real
(ไอ วิฌ ยู เคิด ฟีล แดท มาย ลัฝ อีส ริแอ็ล)
But you’re not a man
(บัท ยัวร์ น็อท ดา แม็น)

I wish I could just turn you on
(ไอ วิฌ ไอ เคิด จัซท เทิน ยู ออน)
Put a battery in and make you talk
(พัท ดา แบทเทอะริ อิน แอ็นด เมค ยู ทอค)
Even pull a string for you to say anything
(อีเฝ็น พุล อะ ซทริง ฟอ ยู ทู เซ เอนอิธิง)

But with you there is no guarantee
(บัท วิฑ ยู แดร์ อีส โน แกเร็นที)
Only expired warranty
(โอ๊นลี่ เอ็คซไพร วอแร็นทิ)
A bunch of broken parts
(อะ บันช อ็อฝ บโรเค็น พาท)
And I can’t seem to find your heart
(แอ็นด ดาย แค็นท ซีม ทู ไฟนด ยุร ฮาท)

I’m such a fool
(แอม ซัช อะ ฟูล)
I’m such a fool
(แอม ซัช อะ ฟูล)
I’m such a fool
(แอม ซัช อะ ฟูล)
This one’s outta my hands
(ดีซ วัน เอ๊าตา มาย แฮ็นด)
I can’t put you back together again
(ไอ แค็นท พัท ยู แบ็ค ทุเกฑเออะ อะเกน)

Cause you’re not a man
(คอส ยัวร์ น็อท ดา แม็น)
you’re just a Mannequin
(ยัวร์ จัซท ดา แมนเนะคิน)
I wish you could feel that my love is real
(ไอ วิฌ ยู เคิด ฟีล แดท มาย ลัฝ อีส ริแอ็ล)
But you’re not a man
(บัท ยัวร์ น็อท ดา แม็น)
you’re just a, a toy
(ยัวร์ จัซท ดา , อะ ทอย)
Could you ever be a real, real boy
(เคิด ยู เอฝเออะ บี อะ ริแอ็ล , ริแอ็ล บอย)
And understand
(แอ็นด อันเดิซแทนด)
But you’re not a man
(บัท ยัวร์ น็อท ดา แม็น)

If the past is the problem
(อิฟ เดอะ พาซท อีส เดอะ พรอบเล็ม)
Our future can solve them baby
(เอ๊า ฟยูเชอะ แค็น ซอลฝ เฑ็ม เบบิ)
I could bring you life if you let me inside baby
(ไอ เคิด บริง ยู ไลฟ อิฟ ยู เล็ท มี อีนไซด เบบิ)
This will hurt but in the end You’ll be a man
(ดีซ วิล เฮิท บัท อิน ดิ เอ็นด โยว บี อะ แม็น)

Cause you’re not a man
(คอส ยัวร์ น็อท ดา แม็น)
you’re just a Mannequin
(ยัวร์ จัซท ดา แมนเนะคิน)
I wish you could feel that my love is real
(ไอ วิฌ ยู เคิด ฟีล แดท มาย ลัฝ อีส ริแอ็ล)
you’re just a, a toy
(ยัวร์ จัซท ดา , อะ ทอย)
Could you ever be a real, real boy
(เคิด ยู เอฝเออะ บี อะ ริแอ็ล , ริแอ็ล บอย)
And understand
(แอ็นด อันเดิซแทนด)
But you’re not a man
(บัท ยัวร์ น็อท ดา แม็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mannequin คำอ่านไทย Katy Perry

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น