เนื้อเพลง Just a Dream คำอ่านไทย Angel

The stillness of the night arrives,
(เดอะ ซทีลเน็ซ อ็อฝ เดอะ ไนท แอะไรฝ ,)
And leaves a dream that few survive.
(แอ็นด ลีฝ ซา ดรีม แดท ฟยู เซอะไฝฝ)
It brings the past and future lives,
(อิท บริง เดอะ พาซท แอ็นด ฟยูเชอะ ไลฝ ,)
And drifts before my tired eyes.
(แอ็นด ดริฟท บิโฟ มาย ไทร ไอ)

I’m standing by the empty stream,
(แอม ซแทนดิง ไบ ดิ เอมทิ ซทรีม ,)
My life reflects in front of me.
(มาย ไลฟ ริฟเลคท ซิน ฟรันท อ็อฝ มี)
I see it passing out of reach,
(ไอ ซี อิท พาซซิง เอ้า อ็อฝ รีช ,)
I’m grasping for it like a leech.
(แอม กราซพิง ฟอ อิท ไลค เก ลีช)

Chorus:
(โครัซ :)
Just a dream, just a dream, just a dream.
(จัซท ดา ดรีม , จัซท ดา ดรีม , จัซท ดา ดรีม)

I find myself upon a hill,
(ไอ ไฟนด ไมเซลฟ อุพอน อะ ฮิล ,)
Where city streets are lying still.
(ฮแว ซีทอิ ซทรีท แซร์ ลายยิง ซทิล)
It seems the visions never end,
(อิท ซีม เดอะ ฝีฉอัน เนฝเวอะ เอ็นด ,)
I’m lost within them once again.
(แอม ล็อซท วิฑีน เฑ็ม วันซ อะเกน)

Chorus:
(โครัซ :)
Just a dream, just a dream, just a dream
(จัซท ดา ดรีม , จัซท ดา ดรีม , จัซท ดา ดรีม)

It’s only just a dream
(อิทซ โอ๊นลี่ จัซท ดา ดรีม)
It’s only just a dream
(อิทซ โอ๊นลี่ จัซท ดา ดรีม)
It’s only just a dream
(อิทซ โอ๊นลี่ จัซท ดา ดรีม)
[repeat and fade]
([ ริพีท แอ็นด เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just a Dream คำอ่านไทย Angel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น