เนื้อเพลง The Way You Love Me คำอ่านไทย Michael Jackson

I was alone in the dark when I met ya
(ไอ วอส อะโลน อิน เดอะ ดาค ฮเว็น นาย เม็ท ยา)
Uuuuuuuuuuh uuuuuuh
(Uuuuuuuuuuh uuuuuuh)
You took my hand and you told me you loved me
(ยู ทุค มาย แฮ็นด แอ็นด ยู โทลด มี ยู ลัฝ มี)
Uuuuuuuuuuh uuuuuuh
(Uuuuuuuuuuh uuuuuuh)

I was alone, there was no love in my life
(ไอ วอส อะโลน , แดร์ วอส โน ลัฝ อิน มาย ไลฟ)
[I was alone, there was no love in my life]
([ ไอ วอส อะโลน , แดร์ วอส โน ลัฝ อิน มาย ไลฟ ])
I was afraid of life and you came in time
(ไอ วอส อัฟเรด อ็อฝ ไลฟ แอ็นด ยู เคม อิน ไทม)
[I was afraid of life and you came in time]
([ ไอ วอส อัฟเรด อ็อฝ ไลฟ แอ็นด ยู เคม อิน ไทม ])
You took my hand and we kissed in the moonlight
(ยู ทุค มาย แฮ็นด แอ็นด วี คิซ อิน เดอะ มูนไลท์)
[You took my hand and we kissed in the moonlight]
([ ยู ทุค มาย แฮ็นด แอ็นด วี คิซ อิน เดอะ มูนไลท์ ])
Uuuuuuuuuuh uuuuuuh
(Uuuuuuuuuuh uuuuuuh)

I like the way how you’re holdin’ me
(ไอ ไลค เดอะ เว เฮา ยัวร์ โฮดดิน มี)
It doesn’t matter how you are holdin’ me
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ เฮา ยู อาร์ โฮดดิน มี)
I like the way how you’re lovin’ me
(ไอ ไลค เดอะ เว เฮา ยัวร์ ลัฝวิน มี)
It doesn’t matter how you are lovin’ me
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ เฮา ยู อาร์ ลัฝวิน มี)
I like the way how you’re touchin’ me
(ไอ ไลค เดอะ เว เฮา ยัวร์ ทัชชิน มี)
It doesn’t matter how you are touchin’ me
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ เฮา ยู อาร์ ทัชชิน มี)
I like the way how you’re kissin’ me
(ไอ ไลค เดอะ เว เฮา ยัวร์ คิซซิน มี)
It doesn’t matter how you are kissin’ me
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ เฮา ยู อาร์ คิซซิน มี)
You’ll seeeee…
(โยว seeeee)

…it won’t be long ’til we make vows, I bet ya
(อิท ว็อนท บี ล็อง ทิล วี เมค เฝา , ไอ เบ็ท ยา)
Uuuuuuuuuuh uuuuuuh
(Uuuuuuuuuuh uuuuuuh)
I thank the Heavens above that I met ya
(ไอ แธ็งค เดอะ เฮฝเอ็น อะบัฝ แดท ไอ เม็ท ยา)
Uuuuuuuuuuh uuuuuuh
(Uuuuuuuuuuh uuuuuuh)

I was alone, there was no love in my life
(ไอ วอส อะโลน , แดร์ วอส โน ลัฝ อิน มาย ไลฟ)
[I was alone, there was no love in my life]
([ ไอ วอส อะโลน , แดร์ วอส โน ลัฝ อิน มาย ไลฟ ])
I was afraid of life and you came in time
(ไอ วอส อัฟเรด อ็อฝ ไลฟ แอ็นด ยู เคม อิน ไทม)
[I was afraid of life and you came in time]
([ ไอ วอส อัฟเรด อ็อฝ ไลฟ แอ็นด ยู เคม อิน ไทม ])
You took my hand and we kissed in the moonlight
(ยู ทุค มาย แฮ็นด แอ็นด วี คิซ อิน เดอะ มูนไลท์)
[You took my hand and we kissed in the moonlight]

([ ยู ทุค มาย แฮ็นด แอ็นด วี คิซ อิน เดอะ มูนไลท์ ])
Uuuuuuuuuuh
(Uuuuuuuuuuh)

I like the way how you’re lovin’ me
(ไอ ไลค เดอะ เว เฮา ยัวร์ ลัฝวิน มี)
It doesn’t matter how you are holdin’ me
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ เฮา ยู อาร์ โฮดดิน มี)
I like the way how you’re holdin’ me
(ไอ ไลค เดอะ เว เฮา ยัวร์ โฮดดิน มี)
It doesn’t matter how you’re lovin’ me
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ เฮา ยัวร์ ลัฝวิน มี)
I like the way how you’re touchin’ me
(ไอ ไลค เดอะ เว เฮา ยัวร์ ทัชชิน มี)
It doesn’t matter how you are touchin’ me
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ เฮา ยู อาร์ ทัชชิน มี)
I like the way how you’re kissin’ me
(ไอ ไลค เดอะ เว เฮา ยัวร์ คิซซิน มี)
It doesn’t matter how you are kissin’ me
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ เฮา ยู อาร์ คิซซิน มี)

The world’s a better place ’cause you came in time,
(เดอะ เวิลด ซา เบทเทอะ พเลซ คอส ยู เคม อิน ไทม ,)
You took away the rain and brought the sunshine,
(ยู ทุค อะเว เดอะ เรน แอ็นด บรอท เดอะ ซันชาย ,)
I was afraid ’cause I was hurt the last time,
(ไอ วอส อัฟเรด คอส ไอ วอส เฮิท เดอะ ลาซท ไทม ,)
Uuuuuuuuuuh Ahhhhhhhh.
(Uuuuuuuuuuh อา~)

I like the way how you’re holdin’ me
(ไอ ไลค เดอะ เว เฮา ยัวร์ โฮดดิน มี)
It doesn’t matter how you are holdin’ me
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ เฮา ยู อาร์ โฮดดิน มี)
I like the way how you’re lovin’ me
(ไอ ไลค เดอะ เว เฮา ยัวร์ ลัฝวิน มี)
It doesn’t matter how you are lovin’ me
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ เฮา ยู อาร์ ลัฝวิน มี)
I like the way how you’re touchin’ me
(ไอ ไลค เดอะ เว เฮา ยัวร์ ทัชชิน มี)
It doesn’t matter how you are touchin’ me
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ เฮา ยู อาร์ ทัชชิน มี)
I like the way how you’re kissin’ me
(ไอ ไลค เดอะ เว เฮา ยัวร์ คิซซิน มี)
It doesn’t matter how you are kissin’ me
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ เฮา ยู อาร์ คิซซิน มี)
You seeeee.
(ยู seeeee)
Uuuuuuuuuuh uuuuuuh [x12]
(Uuuuuuuuuuh uuuuuuh [ x12 ])

Chcksthtshtshtsh
(Chcksthtshtshtsh)
Lalalalala lalalalala lalalalalalala
(ลาลาลา ลาลาลา lalalalalalala)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Way You Love Me คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น