เนื้อเพลง Deep Down & Dirty คำอ่านไทย Stereo MC’s

I’ve always knew that I’d not be the one that be left alone to weep
(แอฝ ออลเว นยู แดท อาย น็อท บี ดิ วัน แดท บี เล็ฟท อะโลน ทู วีพ)
‘Cos this day I find my friend is inside my own mind and soul to keep
(คอซ ดีซ เด ไอ ไฟนด มาย ฟเร็นด อีส อีนไซด มาย โอน ไมนด แอ็นด โซล ทู คีพ)
This spirit is letting go and letting the people know
(ดีซ ซพีริท อีส เลทดิง โก แอ็นด เลทดิง เดอะ พี๊เพิ่ล โน)
That this ain’t the time this ain’t the place to test me
(แดท ดีซ เอน เดอะ ไทม ดีซ เอน เดอะ พเลซ ทู เท็ซท มี)
This ain’t the face to judge nor stress me
(ดีซ เอน เดอะ เฟซ ทู จัจ นอ ซทเร็ซ มี)
This is the place this is the time
(ดีซ ซิส เดอะ พเลซ ดีซ ซิส เดอะ ไทม)
My enterprise and this my rhyme
(มาย เอนเทิพไรส แอ็นด ดีซ มาย ไรม)

C’mon, ‘cos I walk, walk, walk what I talk
(ซีมอน , คอซ ซาย วอค , วอค , วอค ว็อท ไอ ทอค)
Walk, walk, walk what I talk
(วอค , วอค , วอค ว็อท ไอ ทอค)

Deep down and dirty, yeah
(ดีพ เดาน แอ็นด เดอทิ , เย่)
Deep down and dirty
(ดีพ เดาน แอ็นด เดอทิ)
Sweat, deep down and dirty
(ซเว็ท , ดีพ เดาน แอ็นด เดอทิ)
[Deep, deep, deep down]
([ ดีพ , ดีพ , ดีพ เดาน ])
Deep down and dirty
(ดีพ เดาน แอ็นด เดอทิ)
Deep down and dirty
(ดีพ เดาน แอ็นด เดอทิ)

Reaction in all this
(ริแอคฌัน อิน ออล ดีซ)
Synchronise
(Synchronise)

Seeming like you don’t know who you was before you came on board this crazy ship
(ซีมอิง ไลค ยู ด้อนท์ โน ฮู ยู วอส บิโฟ ยู เคม ออน โบด ดีซ คเรสิ ฌิพ)
You left your clip
(ยู เล็ฟท ยุร คลิพ)
You found your skip
(ยู เฟานด ยุร ซคิพ)
You made a move
(ยู เมด อะ มูฝ)
You made the move to blew it
(ยู เมด เดอะ มูฝ ทู บลู อิท)
You never found your crew
(ยู เนฝเวอะ เฟานด ยุร ครู)
And now you’re lost upon a sea of dangerous sharks and shoals of fish
(แอ็นด เนา ยัวร์ ล็อซท อุพอน อะ ซี อ็อฝ เดนเจอะรัซ ฌาค แซน โฌล อ็อฝ ฟิฌ)
You make your own wish and your bed so lie in it
(ยู เมค ยุร โอน วิฌ แอ็นด ยุร เบ็ด โซ ไล อิน หนิด)
You made your own wish come true
(ยู เมด ยุร โอน วิฌ คัม ทรู)
By the thoughts you thought
(ไบ เดอะ ธอท ยู ธอท)
The things you did
(เดอะ ธิง ยู ดิด)
The things you said to me
(เดอะ ธิง ยู เซ็ด ทู มี)
And all the others
(แอ็นด ออล ดิ อัฑเออะ)
The ones before, the ones who came, the ones that left
(ดิ วัน บิโฟ , ดิ วัน ฮู เคม , ดิ วัน แดท เล็ฟท)
But now you’re feeling sorry, sad and left alone
(บัท เนา ยัวร์ ฟีลอิง ซอริ , แซ็ด แอ็นด เล็ฟท อะโลน)
You best believe the microphone alone
(ยู เบ็ซท บิลีฝ เดอะ ไมคโระโฟน อะโลน)
I’m here to stay
(แอม เฮียร ทู ซเท)
Make you pay and understand
(เมค ยู เพ แอ็นด อันเดิซแทนด)
That there ain’t no other day but today
(แดท แดร์ เอน โน อัฑเออะ เด บัท ทุเด)
Now I’m livin’ it up
(เนา แอม ลีฝอิน หนิด อัพ)
Now I’m livin’ it up
(เนา แอม ลีฝอิน หนิด อัพ)
There ain’t nothing bringing me down so don’t even try
(แดร์ เอน นัธอิง บริงกิง มี เดาน โซ ด้อนท์ อีเฝ็น ทไร)
I’ll size you up, I’ll size you down
(แอล ไซส ยู อัพ , แอล ไซส ยู เดาน)
Besides you round this crazy uptight town
(บิไซด ยู เรานด ดีซ คเรสิ อัพทาย ทาวน์)
This burning with love and hate
(ดีซ เบรินนิง วิฑ ลัฝ แอ็นด เฮท)
The things you can’t understand
(เดอะ ธิง ยู แค็นท อันเดิซแทนด)
There’s too small a grate
(แดร์ ทู ซมอล อะ เกรท)
I can’t wait for this time to come
(ไอ แค็นท เวท ฟอ ดีซ ไทม ทู คัม)
I can’t wait for this time to come
(ไอ แค็นท เวท ฟอ ดีซ ไทม ทู คัม)
I can’t wait for this time to come
(ไอ แค็นท เวท ฟอ ดีซ ไทม ทู คัม)
Living it true the life, now
(ลีฝอิง อิท ทรู เดอะ ไลฟ , เนา)
Living it true the life, yeah
(ลีฝอิง อิท ทรู เดอะ ไลฟ , เย่)
Living it true the life, now
(ลีฝอิง อิท ทรู เดอะ ไลฟ , เนา)
I must be true to life
(ไอ มัซท บี ทรู ทู ไลฟ)
I must be true to life
(ไอ มัซท บี ทรู ทู ไลฟ)

Deep down and dirty
(ดีพ เดาน แอ็นด เดอทิ)
I’ve slaved enough I have
(แอฝ ซลาฝ อินัฟ ไอ แฮ็ฝ)
Deep down and dirty
(ดีพ เดาน แอ็นด เดอทิ)

But I’m not grovellin’ on that hot coal
(บัท แอม น็อท grovellin ออน แดท ฮ็อท โคล)
Deep down and dirty
(ดีพ เดาน แอ็นด เดอทิ)
Slavin’ to this rhythm, here
(Slavin ทู ดีซ ริธึ่ม , เฮียร)
Yeah deep down and dirty
(เย่ ดีพ เดาน แอ็นด เดอทิ)
Ain’t nothing going on but this sound, man
(เอน นัธอิง โกอิ้ง ออน บัท ดีซ เซานด , แม็น)

No-one lives and no-one dies
(โน วัน ไลฝ แซน โน วัน ได)
No-one lives and no-one dies
(โน วัน ไลฝ แซน โน วัน ได)
C’mon c’mon c’mon now
(ซีมอน ซีมอน ซีมอน เนา)
No-one lives and no-one dies
(โน วัน ไลฝ แซน โน วัน ได)
C’mon, tell them
(ซีมอน , เท็ล เฑ็ม)
Deep down and dirty
(ดีพ เดาน แอ็นด เดอทิ)
Uh, uh
(อา , อา)
Deep down and dirty
(ดีพ เดาน แอ็นด เดอทิ)
C’mon
(ซีมอน)
Deep down and dirty
(ดีพ เดาน แอ็นด เดอทิ)

[Deep, deep, deep down
([ ดีพ , ดีพ , ดีพ เดาน)
Deep, deep, deep down
(ดีพ , ดีพ , ดีพ เดาน)
Deep, deep, deep down
(ดีพ , ดีพ , ดีพ เดาน)
Deep, deep, deep down
(ดีพ , ดีพ , ดีพ เดาน)
Deep, deep, deep down]
(ดีพ , ดีพ , ดีพ เดาน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Deep Down & Dirty คำอ่านไทย Stereo MC’s

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น