เนื้อเพลง Savior คำอ่านไทย Rise Against

It kills me not to know this but I’ve all but just forgotten
(อิท คิล มี น็อท ทู โน ดีซ บัท แอฝ ออล บัท จัซท ฟอร์กอทเดน)
What the color of her eyes were and her scars or how she got them
(ว็อท เดอะ คัลเออะ อ็อฝ เฮอ ไอ เวอ แอ็นด เฮอ ซคา ออ เฮา ชี ก็อท เฑ็ม)
As the telling signs of age rain down a single tear is dropping
(แอ็ส เดอะ เทลลิง ไซน อ็อฝ เอจ เรน เดาน อะ ซิ๊งเกิ้ล เทีย อีส ดรอพพิงส)
Through the valleys of an aging face that this world has forgotten
(ธรู เดอะ แฝลลิ อ็อฝ แอน แอคกิ้ง เฟซ แดท ดีซ เวิลด แฮ็ส ฟอร์กอทเดน)
There is no reconciliation that will put me in my place
(แดร์ อีส โน เรค็อนซิลิเอฌัน แดท วิล พัท มี อิน มาย พเลซ)
And there is no time like the present to drink these draining seconds
(แอ็นด แดร์ อีส โน ไทม ไลค เดอะ เพร๊สเซ่นท ทู ดริงค ฑิส drainings เซคอันด)
But seldom do these words ring true when I’m constantly failing you
(บัท เซลดัม ดู ฑิส เวิด ริง ทรู ฮเว็น แอม คอนสแท็นทลิ เฟลอิง ยู)
Like walls that we just can’t break through until we disappear
(ไลค วอล แดท วี จัซท แค็นท บเรค ธรู อันทีล วี ดิแซ็พเพีย)

So tell me now
(โซ เท็ล มี เนา)
If this ain’t love then how do we get out?
(อิฟ ดีซ เอน ลัฝ เด็น เฮา ดู วี เก็ท เอ้า)
Because I don’t know
(บิคอส ไอ ด้อนท์ โน)
That’s when she said I don’t hate you boy
(แด๊ท ฮเว็น ชี เซ็ด ดาย ด้อนท์ เฮท ยู บอย)
I just want to save you while there’s still something left to save
(ไอ จัซท ว็อนท ทู เซฝ ยู ฮไวล แดร์ ซทิล ซัมติง เล็ฟท ทู เซฝ)
That’s when I told her I love you girl
(แด๊ท ฮเว็น นาย โทลด เฮอ ไอ ลัฝ ยู เกิล)
But I’m not the answer for the questions that you still have
(บัท แอม น็อท ดิ อานเซอะ ฟอ เดอะ คเวซชัน แดท ยู ซทิล แฮ็ฝ)

But the day pressed on like crushing weights
(บัท เดอะ เด พเร็ซ ออน ไลค ครัฌอิง เวท)
For no man does it ever wait
(ฟอ โน แม็น โด ซิท เอฝเออะ เวท)
Like memories of dying days
(ไลค เมรโมรี อ็อฝ ไดอิง เด)
That deafen us like hurricanes
(แดท เดฟเอ็น อัซ ไลค เฮอริเคน)
Bathed in flames we held the brand
(บัธ อิน ฟเลม วี เฮ็ลด เดอะ บแร็นด)
Uncurled the fingers in your hand
(Uncurled เดอะ ฟีงเกอะ ซิน ยุร แฮ็นด)
Pressed into the flesh like sand
(พเร็ซ อีนทุ เดอะ ฟเล็ฌ ไลค แซ็นด)
Now do you understand?
(เนา ดู ยู อันเดิซแทนด)

So tell me now
(โซ เท็ล มี เนา)
If this ain’t love then how do we get out?
(อิฟ ดีซ เอน ลัฝ เด็น เฮา ดู วี เก็ท เอ้า)
Because I don’t know
(บิคอส ไอ ด้อนท์ โน)
That’s when she said I don’t hate you boy
(แด๊ท ฮเว็น ชี เซ็ด ดาย ด้อนท์ เฮท ยู บอย)
I just want to save you while there’s still something left to save
(ไอ จัซท ว็อนท ทู เซฝ ยู ฮไวล แดร์ ซทิล ซัมติง เล็ฟท ทู เซฝ)
That’s when I told her I love you girl
(แด๊ท ฮเว็น นาย โทลด เฮอ ไอ ลัฝ ยู เกิล)
But I’m not the answer for the questions that you still have
(บัท แอม น็อท ดิ อานเซอะ ฟอ เดอะ คเวซชัน แดท ยู ซทิล แฮ็ฝ)

1000 miles away
(1000 ไมล อะเว)
There’s nothing left to say
(แดร์ นัธอิง เล็ฟท ทู เซ)
But so much left that I don’t know
(บัท โซ มัช เล็ฟท แดท ไอ ด้อนท์ โน)
We never had a choice
(วี เนฝเวอะ แฮ็ด อะ ชอยซ)
This world is too much noise
(ดีซ เวิลด อีส ทู มัช นอยส)
It takes me under
(อิท เทค มี อันเดอะ)
It takes me under once again
(อิท เทค มี อันเดอะ วันซ อะเกน)
I don’t hate you
(ไอ ด้อนท์ เฮท ยู)
I don’t hate you, no
(ไอ ด้อนท์ เฮท ยู , โน)

So tell me now
(โซ เท็ล มี เนา)
If this ain’t love then how do we get out?
(อิฟ ดีซ เอน ลัฝ เด็น เฮา ดู วี เก็ท เอ้า)
Because I don’t know
(บิคอส ไอ ด้อนท์ โน)
That’s when she said I don’t hate you boy
(แด๊ท ฮเว็น ชี เซ็ด ดาย ด้อนท์ เฮท ยู บอย)
I just want to save you while there’s still something left to save
(ไอ จัซท ว็อนท ทู เซฝ ยู ฮไวล แดร์ ซทิล ซัมติง เล็ฟท ทู เซฝ)
That’s when I told her I love you girl
(แด๊ท ฮเว็น นาย โทลด เฮอ ไอ ลัฝ ยู เกิล)
But I’m not the answer for the questions that you still have
(บัท แอม น็อท ดิ อานเซอะ ฟอ เดอะ คเวซชัน แดท ยู ซทิล แฮ็ฝ)

I don’t hate you
(ไอ ด้อนท์ เฮท ยู)
I don’t hate you, no
(ไอ ด้อนท์ เฮท ยู , โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Savior คำอ่านไทย Rise Against

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น