เนื้อเพลง Big Balls คำอ่านไทย AC/DC

Dirty Deeds Done Dirt Cheap [Aus] [1976]
(เดอทิ ดีด ดัน เดิท ชีพ [ Aus ] [ 1976 ])
Dirty Deeds Done Dirt Cheap [1981]
(เดอทิ ดีด ดัน เดิท ชีพ [ 1981 ])
SINGLE: Dirty Deeds Done Dirt Cheap/Big Balls-The Jack
(ซิ๊งเกิ้ล : เดอทิ ดีด ดัน เดิท ชีพ /บิก บอล เดอะ แจ็ค)
[Young, Young, Scott]
([ ยัง , ยัง , สคอตทฺ ])

I’m ever upper class high society
(แอม เอฝเออะ อัพเพอะ คลาซ ไฮ โซะไซเอะทิ)
God’s gift to ballroom notoriety
(ก็อด กิฟท ทู บอวรูม โนโทะไรเอะทิ)
I always fill my ballroom
(ไอ ออลเว ฟิล มาย บอวรูม)
The event is never small
(ดิ อิเฝนท อีส เนฝเวอะ ซมอล)
The social pages say I’ve got
(เดอะ โซแฌ็ล เพจ เซ แอฝ ก็อท)
The biggest balls of all
(เดอะ บิ๊กเกส บอล อ็อฝ ออล)

CHORUS:
(โครัซ :)
I’ve got big balls
(แอฝ ก็อท บิก บอล)
I’ve got big balls
(แอฝ ก็อท บิก บอล)
And they’re such big balls
(แอ็นด เดรว ซัช บิก บอล)
Dirty big balls
(เดอทิ บิก บอล)
And he’s got big balls
(แอ็นด อีส ก็อท บิก บอล)
And she’s got big balls
(แอ็นด ชี ก็อท บิก บอล)
But we’ve got the biggest balls of them all
(บัท หวีบ ก็อท เดอะ บิ๊กเกส บอล อ็อฝ เฑ็ม ออล)

And my balls are always bouncing
(แอ็นด มาย บอล แซร์ ออลเว เบานซิง)
My ballroom always full
(มาย บอวรูม ออลเว ฟูล)
And everybody cums and cums again
(แอ็นด เอวี่บอดี้ คัม แซน คัม อะเกน)
If your name is on the guest list
(อิฟ ยุร เนม อีส ออน เดอะ เก็ซท ลิซท)
No one can take you higher
(โน วัน แค็น เทค ยู ไฮเออะ)
Everybody says I’ve got
(เอวี่บอดี้ เซ แอฝ ก็อท)
Great balls of fire
(กเรท บอล อ็อฝ ไฟร)

CHORUS
(โครัซ)

Some balls are held for charity
(ซัม บอล แซร์ เฮ็ลด ฟอ แชริทิ)
And some for fancy dress
(แอ็นด ซัม ฟอ แฟนซิ ดเรซ)
But when they’re held for pleasure
(บัท ฮเว็น เดรว เฮ็ลด ฟอ พเลฉเออะ)
They’re the balls that I like best
(เดรว เดอะ บอล แดท ไอ ไลค เบ็ซท)
My balls are always bouncing
(มาย บอล แซร์ ออลเว เบานซิง)
To the left and to the right
(ทู เดอะ เล็ฟท แอ็นด ทู เดอะ ไรท)
It’s my belief that my big balls
(อิทซ มาย บิลีฟ แดท มาย บิก บอล)
Should be held every night
(เชิด บี เฮ็ลด เอฝริ ไนท)

CHORUS
(โครัซ)

And I’m just itching to tell you about them
(แอ็นด แอม จัซท อิทชิง ทู เท็ล ยู อะเบาท เฑ็ม)
Oh we had such wonderful fun
(โอ วี แฮ็ด ซัช วันเดอะฟุล ฟัน)
Seafood cocktail, crabs, crayfish…
(Seafood คอคเทล , แคร๊บ , คเรฟิฌ)

Ball s*cker
(บอล เอส *cker)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Balls คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น