เนื้อเพลง Hey Baby (Uhh, Ahh) คำอ่านไทย Dj ‘tzi

okay
(โอเค)
senoritas and camoleros
(เซนโยะรีทา แซน camoleros)
ladies and gentleman, on the count of ten
(เลดิส แซน เจนเทิลแมน, ออน เดอะ เคานท อ็อฝ เท็น)
and say ” hey baby ” on the seventeen
(แอ็นด เซ ” เฮ เบบิ ” ออน เดอะ เซฝเอ็นทีน)
okay put your hands up in the air
(โอเค พัท ยุร แฮ็นด อัพ อิน ดิ แอ)
if you can hear me now…
(อิฟ ยู แค็น เฮีย มี เนา)

come, everybody sing now [us dos tres quardo]
(คัม , เอวี่บอดี้ ซิง เนา [ อัซ โดซเทรซquardo ])

heyyyyy heyy baby, uhh ahh
(heyyyyy heyy เบบิ , อา อา)
i wanna knowwwwoww [oooww]
(ไอ วอนนา knowwwwoww [ oooww ])
if you’d be my girl..
(อิฟ ยูต บี มาย เกิล)
[two three four five six seven eight]
([ ทู ธรี โฟ ไฟฝ ซิคซ เซฝเอ็น เอท ])

heyyyyy heyy baby, uhh ahh
(heyyyyy heyy เบบิ , อา อา)
i wanna knowwwwoww [oooww]
(ไอ วอนนา knowwwwoww [ oooww ])
if you’d be my girl..
(อิฟ ยูต บี มาย เกิล)

when i saw you walkin’ down the street,
(ฮเว็น นาย ซอ ยู วอคกิน เดาน เดอะ ซทรีท ,)
i thought that’s the kind of girl i’d like meet
(ไอ ธอท แด๊ท เดอะ ไคนด อ็อฝ เกิล อาย ไลค มีท)
she’s so pretty, looks so fine…
(ชี โซ พรีททิ , ลุค โซ ไฟน)
i’ll make her mine ohh mine!
(แอล เมค เฮอ ไมน โอ้ ไมน !)

heyyyyy heyy baby, uhh ahh
(heyyyyy heyy เบบิ , อา อา)
i wanna knowwwwoww [oooww]
(ไอ วอนนา knowwwwoww [ oooww ])
if you’d be my girl..
(อิฟ ยูต บี มาย เกิล)
[come on everybody in the house, yay]
([ คัมมอน เอวี่บอดี้ อิน เดอะ เฮาซ , เย่ ])

heyyyyy heyy baby, uhh ahh
(heyyyyy heyy เบบิ , อา อา)
i wanna knowwwwoww [oooww]
(ไอ วอนนา knowwwwoww [ oooww ])
if you’d be my girl..
(อิฟ ยูต บี มาย เกิล)

when you turn and walked away,
(ฮเว็น ยู เทิน แอ็นด วอค อะเว ,)
that’s when i wanna say
(แด๊ท ฮเว็น นาย วอนนา เซ)
come on baby give me a word
(คัมมอน เบบิ กิฝ มี อะ เวิด)
i wanna know, i wanna know oh
(ไอ วอนนา โน , ไอ วอนนา โน โอ)

when you turn and walk away,
(ฮเว็น ยู เทิน แอ็นด วอค อะเว ,)
that’s when i want to say
(แด๊ท ฮเว็น นาย ว็อนท ทู เซ)
come on baby give me a word
(คัมมอน เบบิ กิฝ มี อะ เวิด)
i wanna know if you’d be my girl
(ไอ วอนนา โน อิฟ ยูต บี มาย เกิล)

heyyyyy heyy baby, uhh ahh
(heyyyyy heyy เบบิ , อา อา)
i wanna knowwwwoww [oooww]
(ไอ วอนนา knowwwwoww [ oooww ])
if you’d be my girl..
(อิฟ ยูต บี มาย เกิล)
[come on now]
([ คัมมอน เนา ])

heyyyyy heyy baby, uhh ahh
(heyyyyy heyy เบบิ , อา อา)
i wanna knowwwwoww [oooww]
(ไอ วอนนา knowwwwoww [ oooww ])
if you’d be my girl..
(อิฟ ยูต บี มาย เกิล)
[everybody now]
([ เอวี่บอดี้ เนา ])

heyyyyy heyy baby, uhh ahh
(heyyyyy heyy เบบิ , อา อา)
i wanna knowwwwoww [oooww]
(ไอ วอนนา knowwwwoww [ oooww ])
if you’d be my girl..
(อิฟ ยูต บี มาย เกิล)
[and now it’s party time, yay]
([ แอ็นด เนา อิทซ พาทิ ไทม , เย่ ])

heyyyyy heyy baby, uhh ahh
(heyyyyy heyy เบบิ , อา อา)
i wanna knowwwwoww [oooww]
(ไอ วอนนา knowwwwoww [ oooww ])
if you’d be my girl… [4x]
(อิฟ ยูต บี มาย เกิล [ 4x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hey Baby (Uhh, Ahh) คำอ่านไทย Dj ‘tzi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น