เนื้อเพลง Oh Girl คำอ่านไทย All-4-One

Girl I Know That There Are Times
(เกิล ไอ โน แดท แดร์ อาร์ ไทม)
When I Don’t Listen To You
(ฮเว็น นาย ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ทู ยู)
And Maybe Know It Seems That I Am Untrue
(แอ็นด เมบี โน อิท ซีม แดท ไอ แอ็ม อันทรู)
But Give Me One More Chance
(บัท กิฝ มี วัน โม ชานซ)
And I’ll Prove My Love To You
(แอ็นด แอล พรูฝ มาย ลัฝ ทู ยู)

And Oh Girl I’ll Do Anything
(แอ็นด โอ เกิล แอล ดู เอนอิธิง)
To Be Back With You
(ทู บี แบ็ค วิฑ ยู)
I’ll Show Affection And Anything You Choose
(แอล โฌ แอ็ฟเฟคฌัน แอ็นด เอนอิธิง ยู ชูส)
And I’ll Do All This To Prove That I Love You
(แอ็นด แอล ดู ออล ดีซ ทู พรูฝ แดท ไอ ลัฝ ยู)
I Do Love You
(ไอ ดู ลัฝ ยู)

And Girl You Know I’ll Love You And I Care
(แอ็นด เกิล ยู โน แอล ลัฝ ยู แอ็นด ดาย แค)
And If You Ever Need Me I Will Always Be There
(แอ็นด อิฟ ยู เอฝเออะ นีด มี ไอ วิล ออลเว บี แดร์)
I’m Missin’ All The Love All The Love
(แอม มิซซิน ออล เดอะ ลัฝ ออล เดอะ ลัฝ)
That You And I Shared
(แดท ยู แอ็นด ดาย เชย์)

And Oh Girl Oh Girl
(แอ็นด โอ เกิล โอ เกิล)
You And I Should Never Be Apart
(ยู แอ็นด ดาย เชิด เนฝเวอะ บี อะพาท)
So Can We Try It Again
(โซ แค็น วี ทไร อิท อะเกน)
And Make A Brand New Start
(แอ็นด เมค เก บแร็นด นยู ซทาท)
You Know I Love With All My Heart
(ยู โน ไอ ลัฝ วิฑ ออล มาย ฮาท)
Cause Baby I Love You
(คอส เบบิ ไอ ลัฝ ยู)
I Do Love You
(ไอ ดู ลัฝ ยู)

Now I Lay Me Down To Sleep
(เนา ไอ เล มี เดาน ทู ซลีพ)
Your Not By My Side
(ยุร น็อท ไบ มาย ไซด)
My Pillow Soakin’ Wet
(มาย พีลโล Soakin เว็ท)
From All The Tears That I Cried
(ฟร็อม ออล เดอะ เทีย แดท ไอ คไร)

When I Look In Your Eyes
(ฮเว็น นาย ลุค อิน ยุร ไอ)
I Don’t See Me Any More
(ไอ ด้อนท์ ซี มี เอนอิ โม)
So Can We Try It One More Time
(โซ แค็น วี ทไร อิท วัน โม ไทม)
Before You Walk Out That Door
(บิโฟ ยู วอค เอ้า แดท โด)
And Oh Oh Girl Oh Girl
(แอ็นด โอ โอ เกิล โอ เกิล)
I’m Sorry I Didn’t Understand
(แอม ซอริ ไอ ดิ๊นอิน อันเดิซแทนด)
That All You Wanted
(แดท ดอร์ ยู ว็อนท)
Was A Sensitive Man
(วอส ซา เซนซิทิฝ แม็น)
So I’ll Do All That I Can
(โซ แอล ดู ออล แดท ไอ แค็น)
To Show You I Love You
(ทู โฌ ยู ไอ ลัฝ ยู)
Baby I Do Love You
(เบบิ ไอ ดู ลัฝ ยู)

You Know Girl
(ยู โน เกิล)
I Love You So Much
(ไอ ลัฝ ยู โซ มัช)
I Just Can’t Understand How Come
(ไอ จัซท แค็นท อันเดิซแทนด เฮา คัม)
Why Things Can Work Out For Us
(ฮไว ธิง แค็น เวิค เอ้า ฟอ อัซ)
If I Could Only Tell You Right How I Feel
(อิฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ เท็ล ยู ไรท เฮา ไอ ฟีล)
I Know Everything Between You And Me
(ไอ โน เอ๊วี่ติง บีทวิน ยู แอ็นด มี)
Would Be All Right
(เวิด บี ออล ไรท)
Know I Love You Baby
(โน ไอ ลัฝ ยู เบบิ)

You Know Girl
(ยู โน เกิล)
I Love You So Much
(ไอ ลัฝ ยู โซ มัช)
I Just Can’t Understand How Come
(ไอ จัซท แค็นท อันเดิซแทนด เฮา คัม)
Things Can Work Out For Us
(ธิง แค็น เวิค เอ้า ฟอ อัซ)
It’s Gonna Be Alright Now Baby
(อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท เนา เบบิ)
I Love You So Much
(ไอ ลัฝ ยู โซ มัช)
I Just Can’t Understand How Come
(ไอ จัซท แค็นท อันเดิซแทนด เฮา คัม)
Things Can Work Out For Us
(ธิง แค็น เวิค เอ้า ฟอ อัซ)
You Know Girl
(ยู โน เกิล)
I Love You So Much
(ไอ ลัฝ ยู โซ มัช)
I Just Can’t Understand How Come
(ไอ จัซท แค็นท อันเดิซแทนด เฮา คัม)
Things Can Work Out For Us
(ธิง แค็น เวิค เอ้า ฟอ อัซ)
I Need You With Me I Want You With Me
(ไอ นีด ยู วิฑ มี ไอ ว็อนท ยู วิฑ มี)
I Just Can’t Understand How Come
(ไอ จัซท แค็นท อันเดิซแทนด เฮา คัม)
Things Can Work Out For Us
(ธิง แค็น เวิค เอ้า ฟอ อัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oh Girl คำอ่านไทย All-4-One

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น