เนื้อเพลง Love is Free คำอ่านไทย Sheryl Crow

One
(วัน)
Two
(ทู)
One, two, three!
(วัน , ทู , ธรี !)

She got a shack
(ชี ก็อท ดา แฌ็ค)
Floating down the Pontchartrain
(ฟโลทอิง เดาน เดอะ Pontchartrain)
With the water rolling in
(วิฑ เดอะ วอเทอะ โรลลิง อิน)
You gotta swim
(ยู กอททะ ซวิม)
before the levees start to crack
(บิโฟ เดอะ เลฝอิ ซทาท ทู คแร็ค)

Another day
(แอะนัธเออะ เด)
Another dollar down the drain
(แอะนัธเออะ ดอลเลอะ เดาน เดอะ ดเรน)
You go to town
(ยู โก ทู ทาวน์)
No one’s around
(โน วัน อะเรานด)
Cause if you drown
(คอส อิฟ ยู ดเราน)
there ain’t no hope for coming back
(แดร์ เอน โน โฮพ ฟอ คัมอิง แบ็ค)

It ain’t no big thing if you lose your faith
(อิท เอน โน บิก ธิง อิฟ ยู ลูส ยุร เฟธ)
They kinda like to keep you in your place
(เด กินดา ไลค ทู คีพ ยู อิน ยุร พเลซ)
You never know what might be coming your way
(ยู เนฝเวอะ โน ว็อท ไมท บี คัมอิง ยุร เว)

Oh everybody
(โอ เอวี่บอดี้)
Devil take your money
(เด๊ฝิ้ล เทค ยุร มันอิ)
Money’s got no hold on me
(มันอิ ก็อท โน โฮลด ออน มี)
Oh oh everybody’s making love
(โอ โอ เอวี่บอดี้ เมคอิง ลัฝ)
cause love is free
(คอส ลัฝ อีส ฟรี)

You go to church
(ยู โก ทู เชิช)
and pray to God for no more rain
(แอ็นด พเร ทู ก็อด ฟอ โน โม เรน)
A Cadillac
(อะ คาดิลแล)
A paper sack
(อะ เพเพอะ แซ็ค)
well hey there Jack
(เว็ล เฮ แดร์ แจ็ค)
you want some bourbon for the pain
(ยู ว็อนท ซัม bourbon ฟอ เดอะ เพน)

Hey tambourine
(เฮ แทมบุริน)
Ain’t no rhythm on the street
(เอน โน ริธึ่ม ออน เดอะ ซทรีท)
With the voodoo
(วิฑ เดอะ ฝูดู)
What do you do
(ว็อท ดู ยู ดู)
when the radio just plays on anyway?
(ฮเว็น เดอะ เรดิโอ จัซท พเล ออน เอนอิเว)

Those crazy fingers in your jelly jar
(โฑส คเรสิ ฟีงเกอะ ซิน ยุร เจลลิ จา)
They’ll jack your money
(เด๊ว แจ็ค ยุร มันอิ)
while you sleep in you car
(ฮไวล ยู ซลีพ อิน ยู คา)
They got the karma
(เด ก็อท เดอะ คามะ)
they ain’t getting too far
(เด เอน เกดดดิ้ง ทู ฟา)

Oh everybody
(โอ เอวี่บอดี้)
Devil take your money
(เด๊ฝิ้ล เทค ยุร มันอิ)
My money’s got no hold on me
(มาย มันอิ ก็อท โน โฮลด ออน มี)
Oh oh everybody’s making love
(โอ โอ เอวี่บอดี้ เมคอิง ลัฝ)
cause love is free
(คอส ลัฝ อีส ฟรี)

Everybody come together
(เอวี่บอดี้ คัม ทุเกฑเออะ)
Everybody come together
(เอวี่บอดี้ คัม ทุเกฑเออะ)
Everybody come together
(เอวี่บอดี้ คัม ทุเกฑเออะ)
Everybody come together
(เอวี่บอดี้ คัม ทุเกฑเออะ)

Yeah everybody
(เย่ เอวี่บอดี้)
Devil take your money
(เด๊ฝิ้ล เทค ยุร มันอิ)
Money got no hold on me
(มันอิ ก็อท โน โฮลด ออน มี)
Oh oh everybody’s making love
(โอ โอ เอวี่บอดี้ เมคอิง ลัฝ)
cause love is free
(คอส ลัฝ อีส ฟรี)

Oh everybody
(โอ เอวี่บอดี้)
Devil take your money
(เด๊ฝิ้ล เทค ยุร มันอิ)
Money got no hold of me
(มันอิ ก็อท โน โฮลด อ็อฝ มี)
oh oh everybody’s making love
(โอ โอ เอวี่บอดี้ เมคอิง ลัฝ)
cause love is free
(คอส ลัฝ อีส ฟรี)

Love is free
(ลัฝ อีส ฟรี)

Love is free
(ลัฝ อีส ฟรี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love is Free คำอ่านไทย Sheryl Crow

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น