เนื้อเพลง Rinse คำอ่านไทย Vanessa Carlton

She’d do anything to sparkle in his eye.
(ชี ดู เอนอิธิง ทู สปาคเกิล อิน ฮิส ไอ)
She would suffer she would fight and compromise.
(ชี เวิด ซัฟเฟอะ ชี เวิด ไฟท แอ็นด คอมพโระไมส)
She’s been wishing on the stars that shine so bright.
(ชี บีน วิชชิ้ง ออน เดอะ ซทา แดท ไฌน โซ ไบร๊ท)
For answers to questions that will haunt her tonight
(ฟอ อานเซอะ ทู คเวซชัน แดท วิล ฮอนท เฮอ ทุไนท)

She must rinse this all away.
(ชี มัซท รินซ ดีซ ซอร์ อะเว)
She can’t hold him this way.
(ชี แค็นท โฮลด ฮิม ดีซ เว)
She must rinse this all away.
(ชี มัซท รินซ ดีซ ซอร์ อะเว)
She can’t love him this way.
(ชี แค็นท ลัฝ ฮิม ดีซ เว)

How she’d be soothed how she’d be saved if he could see,
(เฮา ชี บี ซูธ เฮา ชี บี เซฝ อิฟ ฮี เคิด ซี ,)
She needs to be held in his arms to be free.
(ชี นีด ทู บี เฮ็ลด อิน ฮิส อาม ทู บี ฟรี)
But everything happens for reasons that she will never understand.
(บัท เอ๊วี่ติง แฮพเพ็น ฟอ รี๊ซั่น แดท ชี วิล เนฝเวอะ อันเดิซแทนด)
‘Til she knows that the heart of a woman will never be found in the arms of a man.
(ทิล ชี โน แดท เดอะ ฮาท อ็อฝ อะ วูมเอิน วิล เนฝเวอะ บี เฟานด อิน ดิ อาม อ็อฝ อะ แม็น)

She must rinse this all away.
(ชี มัซท รินซ ดีซ ซอร์ อะเว)
She can’t hold anybody this way.
(ชี แค็นท โฮลด เอนอิบอดิ ดีซ เว)
She must rinse this all away.
(ชี มัซท รินซ ดีซ ซอร์ อะเว)
She can’t love him
(ชี แค็นท ลัฝ ฮิม)

And as she runs away she fears she won’t be followed.
(แอ็นด แอ็ส ชี รัน อะเว ชี เฟีย ชี ว็อนท บี ฟอลโล)
What could be worse than leaving something behind?
(ว็อท เคิด บี เวิซ แฑ็น ลีฝอิงส ซัมติง บิไฮนด)
And as the depth of ocean slowly becomes shallow,
(แอ็นด แอ็ส เดอะ เด็พธ อ็อฝ โอแฌ็น ซโลลิ บิคัม แฌลโล ,)
It’s loneliness she finds.
(อิทซ โลนลิเน็ซ ชี ไฟนด)
If only he was mine.
(อิฟ โอ๊นลี่ ฮี วอส ไมน)

She’d do anything to sparkle in his eye.
(ชี ดู เอนอิธิง ทู สปาคเกิล อิน ฮิส ไอ)
She would suffer she would fight and compromise.
(ชี เวิด ซัฟเฟอะ ชี เวิด ไฟท แอ็นด คอมพโระไมส)
She’s been wishing on the stars that shine so bright.
(ชี บีน วิชชิ้ง ออน เดอะ ซทา แดท ไฌน โซ ไบร๊ท)
For answers to questions that will haunt her tonight
(ฟอ อานเซอะ ทู คเวซชัน แดท วิล ฮอนท เฮอ ทุไนท)

She must rinse him.
(ชี มัซท รินซ ฮิม)
She must rinse him.
(ชี มัซท รินซ ฮิม)
She can’t rinse him.
(ชี แค็นท รินซ ฮิม)
She can rinse him.
(ชี แค็น รินซ ฮิม)
She can’t, she won’t, she must rinse him.
(ชี แค็นท , ชี ว็อนท , ชี มัซท รินซ ฮิม)
She can’t, she won’t, she must rinse him.
(ชี แค็นท , ชี ว็อนท , ชี มัซท รินซ ฮิม)

She must rinse this all away.
(ชี มัซท รินซ ดีซ ซอร์ อะเว)
She can’t hold him this way.
(ชี แค็นท โฮลด ฮิม ดีซ เว)
She must rinse this all away.
(ชี มัซท รินซ ดีซ ซอร์ อะเว)
She can’t love him this way.
(ชี แค็นท ลัฝ ฮิม ดีซ เว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rinse คำอ่านไทย Vanessa Carlton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น