เนื้อเพลง Man Gave Names to All the Animals คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
(ไบ บ็อบ ดายแลน)

Man gave names to all the animals
(แม็น เกฝ เนม ทู ออล ดิ แอนอิแม็ล)
In the beginning, in the beginning.
(อิน เดอะ บีกีนนิง , อิน เดอะ บีกีนนิง)
Man gave names to all the animals
(แม็น เกฝ เนม ทู ออล ดิ แอนอิแม็ล)
In the beginning, long time ago.
(อิน เดอะ บีกีนนิง , ล็อง ไทม อะโก)

He saw an animal that liked to growl,
(ฮี ซอ แอน แอนอิแม็ล แดท ลิค ทู กเราล ,)
Big furry paws and he liked to howl,
(บิก เฟอริ พอ แซน ฮี ลิค ทู เฮาล ,)
Great big furry back and furry hair.
(กเรท บิก เฟอริ แบ็ค แอ็นด เฟอริ แฮ)
” Ah, think I’ll call it a bear. ”
(” อา , ธิงค แอล คอล อิท ดา แบ “)

Man gave names to all the animals
(แม็น เกฝ เนม ทู ออล ดิ แอนอิแม็ล)
In the beginning, in the beginning.
(อิน เดอะ บีกีนนิง , อิน เดอะ บีกีนนิง)
Man gave names to all the animals
(แม็น เกฝ เนม ทู ออล ดิ แอนอิแม็ล)
In the beginning, long time ago.
(อิน เดอะ บีกีนนิง , ล็อง ไทม อะโก)

He saw an animal up on a hill
(ฮี ซอ แอน แอนอิแม็ล อัพ ออน อะ ฮิล)
Chewing up so much grass until she was filled.
(Chewings อัพ โซ มัช กราซ อันทีล ชี วอส ฟิล)
He saw milk comin’ out but he didn’t know how.
(ฮี ซอ มิลค คัมอิน เอ้า บัท ฮี ดิ๊นอิน โน เฮา)
” Ah, think I’ll call it a cow. ”
(” อา , ธิงค แอล คอล อิท ดา เคา “)

Man gave names to all the animals
(แม็น เกฝ เนม ทู ออล ดิ แอนอิแม็ล)
In the beginning, in the beginning.
(อิน เดอะ บีกีนนิง , อิน เดอะ บีกีนนิง)
Man gave names to all the animals
(แม็น เกฝ เนม ทู ออล ดิ แอนอิแม็ล)
In the beginning, long time ago.
(อิน เดอะ บีกีนนิง , ล็อง ไทม อะโก)

He saw an animal that liked to snort,
(ฮี ซอ แอน แอนอิแม็ล แดท ลิค ทู ซนอท ,)
Horns on his head and they weren’t too short.
(ฮอน ออน ฮิส เฮ็ด แอ็นด เด เวินท์ ทู ฌอท)
It looked like there wasn’t nothin’ that he couldn’t pull.
(อิท ลุค ไลค แดร์ วอสซึ้น นอทติน แดท ฮี คูดซึ่น พุล)
” Ah, think I’ll call it a bull. ”
(” อา , ธิงค แอล คอล อิท ดา บุล “)

Man gave names to all the animals
(แม็น เกฝ เนม ทู ออล ดิ แอนอิแม็ล)
In the beginning, in the beginning.
(อิน เดอะ บีกีนนิง , อิน เดอะ บีกีนนิง)
Man gave names to all the animals
(แม็น เกฝ เนม ทู ออล ดิ แอนอิแม็ล)
In the beginning, long time ago.
(อิน เดอะ บีกีนนิง , ล็อง ไทม อะโก)

He saw an animal leavin’ a muddy trail,
(ฮี ซอ แอน แอนอิแม็ล เลวิน อะ มัดดิ ทเรล ,)
Real dirty face and a curly tail.
(ริแอ็ล เดอทิ เฟซ แอ็นด อะ เคอลิ เทล)
He wasn’t too small and he wasn’t too big.
(ฮี วอสซึ้น ทู ซมอล แอ็นด ฮี วอสซึ้น ทู บิก)
” Ah, think I’ll call it a pig. ”
(” อา , ธิงค แอล คอล อิท ดา พิก “)

Man gave names to all the animals
(แม็น เกฝ เนม ทู ออล ดิ แอนอิแม็ล)
In the beginning, in the beginning.
(อิน เดอะ บีกีนนิง , อิน เดอะ บีกีนนิง)
Man gave names to all the animals
(แม็น เกฝ เนม ทู ออล ดิ แอนอิแม็ล)
In the beginning, long time ago.
(อิน เดอะ บีกีนนิง , ล็อง ไทม อะโก)

Next animal that he did meet
(เน็คซท แอนอิแม็ล แดท ฮี ดิด มีท)
Had wool on his back and hooves on his feet,
(แฮ็ด วูล ออน ฮิส แบ็ค แอ็นด ฮูฝส ออน ฮิส ฟีท ,)
Eating grass on a mountainside so steep.
(อีสดิง กราซ ออน อะ แมวเทินไซต์ โซ ซทีพ)
” Ah, think I’ll call it a sheep. ”
(” อา , ธิงค แอล คอล อิท ดา ฌีพ “)

Man gave names to all the animals
(แม็น เกฝ เนม ทู ออล ดิ แอนอิแม็ล)
In the beginning, in the beginning.
(อิน เดอะ บีกีนนิง , อิน เดอะ บีกีนนิง)
Man gave names to all the animals
(แม็น เกฝ เนม ทู ออล ดิ แอนอิแม็ล)
In the beginning, long time ago.
(อิน เดอะ บีกีนนิง , ล็อง ไทม อะโก)

He saw an animal as smooth as glass
(ฮี ซอ แอน แอนอิแม็ล แอ็ส ซมูฑ แอ็ส กลัซ)
Slithering his way through the grass.
(Slitherings ฮิส เว ธรู เดอะ กราซ)
Saw him disappear by a tree near a lake . . .
(ซอ ฮิม ดิแซ็พเพีย ไบ อะ ทรี เนีย รา เลค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Man Gave Names to All the Animals คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น