เนื้อเพลง If Only คำอ่านไทย a1

Ben I Said I’d Never Leave You
(เบน นาย เซ็ด อาย เนฝเวอะ ลีฝ ยู)
I Said That I Would Never Let You Down
(ไอ เซ็ด แดท ไอ เวิด เนฝเวอะ เล็ท ยู เดาน)
I Needed A Chance To Prove My Love To You
(ไอ นีด อะ ชานซ ทู พรูฝ มาย ลัฝ ทู ยู)
’til Time Is Through
(ทิล ไทม อีส ธรู)

Mark The Promises I Gave You
(ม๊าร์ค เดอะ พรอมอิซ ซาย เกฝ ยู)
I Never Meant To See Them Left Untrue
(ไอ เนฝเวอะ เม็นท ทู ซี เฑ็ม เล็ฟท อันทรู)
You Were My Everything I Give My Heart To You To Start Anew
(ยู เวอ มาย เอ๊วี่ติง ไอ กิฝ มาย ฮาท ทู ยู ทู ซทาท อันยู)

Christian And All The Days Just Pass Me By
(ครีซแช็น แอ็นด ออล เดอะ เด จัซท เพซ มี ไบ)
So I Pray And I’m Asking Why
(โซ ไอ พเร แอ็นด แอม อาคกิ้ง ฮไว)

Ben All That I Ask Is One More Try
(เบน ออล แดท ไอ อาซค อีส วัน โม ทไร)
Coz I Never Wanna Say Goodbye
(คอซ ไอ เนฝเวอะ วอนนา เซ กู๊ดบาย)

All If Only I Listened To My Heart
(ออล อิฟ โอ๊นลี่ ไอ ลิ๊สซึ่น ทู มาย ฮาท)
Then Maybe We Wouldn’t Be Apart
(เด็น เมบี วี วูดดึ่น บี อะพาท)
Now All I Can Dream About Is You
(เนา ออล ไอ แค็น ดรีม อะเบาท อีส ยู)
And Baby That’s All I Do
(แอ็นด เบบิ แด๊ท ซอร์ ไอ ดู)
If Only We Two Could Start Anew
(อิฟ โอ๊นลี่ วี ทู เคิด ซทาท อันยู)
I Promise I’d Never Be Untrue
(ไอ พรอมอิซ อาย เนฝเวอะ บี อันทรู)
Coz All I Can Dream About Is You
(คอซ ออล ไอ แค็น ดรีม อะเบาท อีส ยู)
And Baby That’s All I Do
(แอ็นด เบบิ แด๊ท ซอร์ ไอ ดู)

Christian you’re Looking For Another
(ครีซแช็น ยัวร์ ลุคอิง ฟอ แอะนัธเออะ)
I’m Looking For A Chance With You Again
(แอม ลุคอิง ฟอ รา ชานซ วิฑ ยู อะเกน)
I Guess I Never Showed You
(ไอ เก็ซ ซาย เนฝเวอะ โฌ ยู)
What You Mean To Me
(ว็อท ยู มีน ทู มี)
Can’t You See
(แค็นท ยู ซี)

Paul Everything I Told You
(พอล เอ๊วี่ติง ไอ โทลด ยู)
And Everything I Did I Feel Was Wrong
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ไอ ดิด ดาย ฟีล วอส ร็อง)
I Didn’t Know The Words I Said Would
(ไอ ดิ๊นอิน โน เดอะ เวิด ซาย เซ็ด เวิด)
Make You Leave Please Believe
(เมค ยู ลีฝ พลีส บิลีฝ)

Mark And All Of The Days Juz Pass Me By
(ม๊าร์ค แอ็นด ออล อ็อฝ เดอะ เด Juz เพซ มี ไบ)
So I Pray And I’m Asking Why
(โซ ไอ พเร แอ็นด แอม อาคกิ้ง ฮไว)

Ben All That I Ask Is One More Try
(เบน ออล แดท ไอ อาซค อีส วัน โม ทไร)
Coz I Never Wanna Say Goodbye
(คอซ ไอ เนฝเวอะ วอนนา เซ กู๊ดบาย)

Reapeat
(Reapeat)

Paul Christian If Only If Only If Only All I Do
(พอล ครีซแช็น อิฟ โอ๊นลี่ อิฟ โอ๊นลี่ อิฟ โอ๊นลี่ ออล ไอ ดู)
If Only If Only If Only All I Do X2
(อิฟ โอ๊นลี่ อิฟ โอ๊นลี่ อิฟ โอ๊นลี่ ออล ไอ ดู X2)

Ben Mark If Only I Listened To My Heart
(เบน ม๊าร์ค อิฟ โอ๊นลี่ ไอ ลิ๊สซึ่น ทู มาย ฮาท)
Then Maybe We Wouldn’t Be Apart
(เด็น เมบี วี วูดดึ่น บี อะพาท)
Now All I Can Dream About Is You
(เนา ออล ไอ แค็น ดรีม อะเบาท อีส ยู)
And Baby That’s All I Do
(แอ็นด เบบิ แด๊ท ซอร์ ไอ ดู)

Repeat X2
(ริพีท X2)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If Only คำอ่านไทย a1

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น