เนื้อเพลง So Hot คำอ่านไทย Atomic Kitten

Flash lights
(ฟแล็ฌ ไลท)
Moon grin
(มูน กริน)
Hot bodies grooving
(ฮ็อท บอดีสฺกรูฝวิ่ง)
I knew there was love in the air
(ไอ นยู แดร์ วอส ลัฝ อิน ดิ แอ)
Anticipation
(แอนทิซิเพฌัน)
My heart is racing
(มาย ฮาท อีส เรสซิ่ง)
I’m yours for the night if you dare
(แอม ยุร ฟอ เดอะ ไนท อิฟ ยู แด)

If you wanna do it
(อิฟ ยู วอนนา ดู อิท)
Make your move right
(เมค ยุร มูฝ ไรท)
If you want me baby
(อิฟ ยู ว็อนท มี เบบิ)
Keep me in your sight
(คีพ มี อิน ยุร ไซท)
Ain’t no use in fighting
(เอน โน ยูซ อิน ไฟท์ดิง)
Cos my mind’s made up
(คอซ มาย ไมนด เมด อัพ)
You get me so hot
(ยู เก็ท มี โซ ฮ็อท)
Don’t you wanna
(ด้อนท์ ยู วอนนา)

Dance to the music all night
(ดานซ ทู เดอะ มยูสิค ออล ไนท)
Party till the dawn when the sun comes up
(พาทิ ทิล เดอะ ดอน ฮเว็น เดอะ ซัน คัม อัพ)
Kiss goodbye in the moonlight
(คิซ กู๊ดบาย อิน เดอะ มูนไลท์)
You got me feeling hot
(ยู ก็อท มี ฟีลอิง ฮ็อท)
Please don’t ever ever stop
(พลีส ด้อนท์ เอฝเออะ เอฝเออะ ซท็อพ)
Dance to the music all night
(ดานซ ทู เดอะ มยูสิค ออล ไนท)
Party till the dawn when the sun comes up
(พาทิ ทิล เดอะ ดอน ฮเว็น เดอะ ซัน คัม อัพ)
Kiss goodbye in the moonlight
(คิซ กู๊ดบาย อิน เดอะ มูนไลท์)
You got me feeling hot
(ยู ก็อท มี ฟีลอิง ฮ็อท)
Please don’t ever ever stop
(พลีส ด้อนท์ เอฝเออะ เอฝเออะ ซท็อพ)

Now I know I’ve got you
(เนา ไอ โน แอฝ ก็อท ยู)
Exactly the way I want you
(เอ็กแสคทลิ เดอะ เว ไอ ว็อนท ยู)
And all of your defences are down
(แอ็นด ออล อ็อฝ ยุร ดิเฟนซ แซร์ เดาน)
My body’s craving
(มาย บอดอิ เครวิง)
Why the hell you waiting?
(ฮไว เดอะ เฮ็ล ยู เวททิง)
My fantasy is what I found
(มาย แฟนทะซิ อีส ว็อท ไอ เฟานด)

If you wanna do it
(อิฟ ยู วอนนา ดู อิท)
The time is now
(เดอะ ไทม อีส เนา)
If you want me baby
(อิฟ ยู ว็อนท มี เบบิ)
I can show you how
(ไอ แค็น โฌ ยู เฮา)
Ain’t no use in fighting
(เอน โน ยูซ อิน ไฟท์ดิง)
Cos my mind’s made up
(คอซ มาย ไมนด เมด อัพ)
You get me so hot
(ยู เก็ท มี โซ ฮ็อท)
Don’t you wanna
(ด้อนท์ ยู วอนนา)

Dance to the music all night
(ดานซ ทู เดอะ มยูสิค ออล ไนท)
Party till the dawn when the sun comes up
(พาทิ ทิล เดอะ ดอน ฮเว็น เดอะ ซัน คัม อัพ)
Kiss goodbye in the moonlight
(คิซ กู๊ดบาย อิน เดอะ มูนไลท์)
You got me feeling hot
(ยู ก็อท มี ฟีลอิง ฮ็อท)
Please don’t ever ever stop
(พลีส ด้อนท์ เอฝเออะ เอฝเออะ ซท็อพ)
Dance to the music all night
(ดานซ ทู เดอะ มยูสิค ออล ไนท)
Party till the dawn when the sun comes up
(พาทิ ทิล เดอะ ดอน ฮเว็น เดอะ ซัน คัม อัพ)
Kiss goodbye in the moonlight
(คิซ กู๊ดบาย อิน เดอะ มูนไลท์)
You got me feeling hot
(ยู ก็อท มี ฟีลอิง ฮ็อท)
Please don’t ever ever stop
(พลีส ด้อนท์ เอฝเออะ เอฝเออะ ซท็อพ)

Take you where
(เทค ยู ฮแว)
You’ve never been before
(ยู๊ฟ เนฝเวอะ บีน บิโฟ)
[I wanna freak you down in all the right places]
([ ไอ วอนนา ฟรีค ยู เดาน อิน ออล เดอะ ไรท พเลซ ])
I wanna Make you feel
(ไอ วอนนา เมค ยู ฟีล)
Like you never need no more
(ไลค ยู เนฝเวอะ นีด โน โม)
[Make you hotter than the one you ever tasted]
([ เมค ยู ฮอทเดอ แฑ็น ดิ วัน ยู เอฝเออะ เทซท ])
I wanna take you where
(ไอ วอนนา เทค ยู ฮแว)
You’ve never been before
(ยู๊ฟ เนฝเวอะ บีน บิโฟ)
[I wanna freak you down in all the right places]
([ ไอ วอนนา ฟรีค ยู เดาน อิน ออล เดอะ ไรท พเลซ ])
Make you feel
(เมค ยู ฟีล)
Like you never need no more
(ไลค ยู เนฝเวอะ นีด โน โม)
[Make you hotter than the one you ever tasted]
([ เมค ยู ฮอทเดอ แฑ็น ดิ วัน ยู เอฝเออะ เทซท ])

Dance to the music all night
(ดานซ ทู เดอะ มยูสิค ออล ไนท)
Party till the dawn when the sun comes up
(พาทิ ทิล เดอะ ดอน ฮเว็น เดอะ ซัน คัม อัพ)
Kiss goodbye in the moonlight
(คิซ กู๊ดบาย อิน เดอะ มูนไลท์)
You got me feeling hot
(ยู ก็อท มี ฟีลอิง ฮ็อท)
Please don’t ever ever stop
(พลีส ด้อนท์ เอฝเออะ เอฝเออะ ซท็อพ)

Dance to the music all night
(ดานซ ทู เดอะ มยูสิค ออล ไนท)
Party till the dawn when the sun comes up
(พาทิ ทิล เดอะ ดอน ฮเว็น เดอะ ซัน คัม อัพ)
Kiss goodbye in the moonlight
(คิซ กู๊ดบาย อิน เดอะ มูนไลท์)
You got me feeling hot
(ยู ก็อท มี ฟีลอิง ฮ็อท)
Please don’t ever ever stop
(พลีส ด้อนท์ เอฝเออะ เอฝเออะ ซท็อพ)

Dance to the music all night
(ดานซ ทู เดอะ มยูสิค ออล ไนท)
Party till the dawn when the sun comes up
(พาทิ ทิล เดอะ ดอน ฮเว็น เดอะ ซัน คัม อัพ)
Kiss goodbye in the moonlight
(คิซ กู๊ดบาย อิน เดอะ มูนไลท์)
You got me feeling hot
(ยู ก็อท มี ฟีลอิง ฮ็อท)
Please don’t ever ever stop
(พลีส ด้อนท์ เอฝเออะ เอฝเออะ ซท็อพ)

Dance to the music all night
(ดานซ ทู เดอะ มยูสิค ออล ไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So Hot คำอ่านไทย Atomic Kitten

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น