เนื้อเพลง More Than Just Friends คำอ่านไทย Mariah Carey

M-I-M-I M-I-M-I
(เอ็ม ไอ เอ็ม ไอ เอ็ม ไอ เอ็ม ไอ)
O, O, OK
(โอ , โอ , โอเค)
O, O, OK
(โอ , โอ , โอเค)
M-I-M-I M-I-M-I
(เอ็ม ไอ เอ็ม ไอ เอ็ม ไอ เอ็ม ไอ)
OK
(โอเค)
O, O, OK
(โอ , โอ , โอเค)
O, O, OK
(โอ , โอ , โอเค)

Verse 1:
(เฝิซ วัน :)
I rather be with you but you never tried to holler
(ไอ ราฑเออะ บี วิฑ ยู บัท ยู เนฝเวอะ ทไร ทู ฮอลเลอะ)
We can spend a couple milli acting silly in Milano
(วี แค็น ซเพ็นด อะ คั๊พเพิ่ล มีลลิ แอคทิง ซีลลิ อิน Milano)
Boy hit your horn *beep beep*, I’ll follow
(บอย ฮิท ยุร ฮอน *บีพ บีพ * , แอล ฟอลโล)
Have you up in my driveway by tomorrow
(แฮ็ฝ ยู อัพ อิน มาย ดายเวย์ ไบ ทุมอโร)
Sexually,I know you want to hit it like the lotto
(เซคฌัวลิ , ไอ โน ยู ว็อนท ทู ฮิท ดิธ ไลค เดอะ lotto)
And after that, we can ketchup like tomato
(แอ็นด อาฟเทอะ แดท , วี แค็น เคชอัพ ไลค โทะเมโท)
We can make love [?] in the grotto
(วี แค็น เมค ลัฝ [ ] อิน เดอะ กรอทโท)
Fresh off the jet, got the men they screaming bravo
(ฟเร็ฌ ออฟฟ เดอะ เจ๊ต , ก็อท เดอะ เม็น เด ซครีมอิง บราโฝ)

Chorus:
(โครัซ :)
Steppin’ in my Jimmy Choo’s
(สเตปปิน อิน มาย จิมมี่ ช)
Yeah, I got it all cute for you baby
(เย่ , ไอ ก็อท ดิธ ดอร์ คยูท ฟอ ยู เบบิ)
Nothin’ like them other girls
(นอทติน ไลค เฑ็ม อัฑเออะ เกิล)
I would never be rude to you baby
(ไอ เวิด เนฝเวอะ บี รูด ทู ยู เบบิ)
Can’t wait, just say
(แค็นท เวท , จัซท เซ)
That you wanna be more than just friends
(แดท ยู วอนนา บี โม แฑ็น จัซท ฟเร็นด)
Boy, I’ma love you until the end, the end, the end, the end, the end
(บอย , แอมอา ลัฝ ยู อันทีล ดิ เอ็นด , ดิ เอ็นด , ดิ เอ็นด , ดิ เอ็นด , ดิ เอ็นด)
[More Than Just Friends]
([ โม แฑ็น จัซท ฟเร็นด ])
Boy, I’ma love you until the end, the end, the end, the end, the end
(บอย , แอมอา ลัฝ ยู อันทีล ดิ เอ็นด , ดิ เอ็นด , ดิ เอ็นด , ดิ เอ็นด , ดิ เอ็นด)
[More Than Just Friends]
([ โม แฑ็น จัซท ฟเร็นด ])
Boy, until the end
(บอย , อันทีล ดิ เอ็นด)

Verse 2:
(เฝิซ ทู :)
Boy, you got me all mixed up like Serato
(บอย , ยู ก็อท มี ออล มิคซ อัพ ไลค Serato)
You got me spinnin’ round, boy you’re like a little model
(ยู ก็อท มี สปินนินเรานด , บอย ยัวร์ ไลค เก ลิ๊ทเทิ่ล โม๊เด็ล)
Spare the peanut boy, you’re like the fries at McDonalds
(ซแพ เดอะ peanut บอย , ยัวร์ ไลค เดอะ ฟายสฺ แอ็ท แมคโดโนสฺ)
I wanna be all on your lips like gelato [ice cream]
(ไอ วอนนา บี ออล ออน ยุร ลิพ ไลค gelato [ ไอซ ครีม ])
Permanently paint me in your picture like piccasso,
(เพอมะเน็นทลิ เพนท มี อิน ยุร พีคเชอะ ไลค piccasso ,)
Love me down till I hit the top of my soprano.
(ลัฝ มี เดาน ทิล ไอ ฮิท เดอะ ท็อพ อ็อฝ มาย โซะพราโน)
We can pop bottles get my acting all me llamo
(วี แค็น พ็อพ บ๊อทเทิ่ล เก็ท มาย แอคทิง ออล มี llamo)
Then, baby, come and flip this thing like a channel.
(เด็น , เบบิ , คัม แอ็นด ฟลิพ ดีซ ธิง ไลค เก แชนเน็ล)

Chorus:
(โครัซ :)
Steppin’ in my Chrissy Liu’s
(สเตปปิน อิน มาย คริสซี่ ลู)
Yeah, I got it all cute for you baby
(เย่ , ไอ ก็อท ดิธ ดอร์ คยูท ฟอ ยู เบบิ)
Nothin’ like them other girls
(นอทติน ไลค เฑ็ม อัฑเออะ เกิล)
I would never be rude to you baby
(ไอ เวิด เนฝเวอะ บี รูด ทู ยู เบบิ)
Can’t wait, just say
(แค็นท เวท , จัซท เซ)
That you wanna be more than just friends
(แดท ยู วอนนา บี โม แฑ็น จัซท ฟเร็นด)
Boy, I’ma love you until the end, the end, the end, the end, the end
(บอย , แอมอา ลัฝ ยู อันทีล ดิ เอ็นด , ดิ เอ็นด , ดิ เอ็นด , ดิ เอ็นด , ดิ เอ็นด)
[More Than Just Friends]
([ โม แฑ็น จัซท ฟเร็นด ])
Boy, I’ma love you until the end, the end, the end, the end, the end
(บอย , แอมอา ลัฝ ยู อันทีล ดิ เอ็นด , ดิ เอ็นด , ดิ เอ็นด , ดิ เอ็นด , ดิ เอ็นด)
[More Than Just Friends]
([ โม แฑ็น จัซท ฟเร็นด ])
Boy, until the end
(บอย , อันทีล ดิ เอ็นด)

Break:
(บเรค :)

Who’s gonna speak and start off this thing
(ฮู กอนนะ ซพีค แอ็นด ซทาท ออฟฟ ดีซ ธิง)
Is it you is it me
(อีส ซิท ยู อีส ซิท มี)
We should say how we feel for real sugar baby
(วี เชิด เซ เฮา วี ฟีล ฟอ ริแอ็ล ฌูกเออะ เบบิ)
Baby boo, I need your touch, never wanted somethin so much, friendship just aint enough,
(เบบิ บู , ไอ นีด ยุร ทั๊ช , เนฝเวอะ ว็อนท ซัมติน โซ มัช , ฟเร็นฌิพ จัซท เอน อินัฟ ,)
I wanna be with you until the end.
(ไอ วอนนา บี วิฑ ยู อันทีล ดิ เอ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง More Than Just Friends คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น