เนื้อเพลง Downtown Train คำอ่านไทย Rod Stewart

Outside another yellow moon
(เอาทไซด แอะนัธเออะ เยลโล มูน)
has punched a hole in the night time mist
(แฮ็ส พันช อะ โฮล อิน เดอะ ไนท ไทม มิซท)
I climb through the window and down to the street
(ไอ คไลม ธรู เดอะ วีนโด แอ็นด เดาน ทู เดอะ ซทรีท)
I’m shining like a new dime
(แอม ชายนิง ไลค เก นยู ไดม)
The downtown trains are full
(เดอะ ดาวน์ทาวน์ ทเรน แซร์ ฟูล)
full of all them Brooklyn girls
(ฟูล อ็อฝ ออล เฑ็ม บรูกคิน เกิล)
They try so hard to break out of their little worlds
(เด ทไร โซ ฮาด ทู บเรค เอ้า อ็อฝ แด ลิ๊ทเทิ่ล เวิลด)

You wave your hand and they scatter like crows
(ยู เวฝ ยุร แฮ็นด แอ็นด เด ซแคทเทอะ ไลค คโร)
They have nothing that’ll ever capture your heart
(เด แฮ็ฝ นัธอิง แธดิลเอฝเออะ แคพเชอะ ยุร ฮาท)
They’re just thorns without the rose
(เดรว จัซท ธอน วิเฑาท เดอะ โรส)
Be careful of them in the dark
(บี แคฟุล อ็อฝ เฑ็ม อิน เดอะ ดาค)
Oh if I was the one you chose to be your only one
(โอ อิฟ ฟาย วอส ดิ วัน ยู โชส ทู บี ยุร โอ๊นลี่ วัน)
Oh baby can’t you hear me now, can’t you hear me now
(โอ เบบิ แค็นท ยู เฮีย มี เนา , แค็นท ยู เฮีย มี เนา)

Will I see you tonight on a downtown train
(วิล ไอ ซี ยู ทุไนท ออน อะ ดาวน์ทาวน์ ทเรน)
Every night, every night its just the same
(เอฝริ ไนท , เอฝริ ไนท อิทซ จัซท เดอะ เซม)
On a downtown train
(ออน อะ ดาวน์ทาวน์ ทเรน)

I know your window and I know its late
(ไอ โน ยุร วีนโด แอ็นด ดาย โน อิทซ เลท)
I know your stairs and your doorway
(ไอ โน ยุร ซแท แซน ยุร ดอร์เวย์)
I walk down your street and past your gate
(ไอ วอค เดาน ยุร ซทรีท แอ็นด พาซท ยุร เกท)
I stand by the light of the four way
(ไอ ซแท็นด ไบ เดอะ ไลท อ็อฝ เดอะ โฟ เว)
and watch them as they fall, oh baby
(แอ็นด ว็อช เฑ็ม แอ็ส เด ฟอล , โอ เบบิ)
They all having their heart attacks
(เด ออล แฮฝวิ่ง แด ฮาท แอ็ทแทค)
They stay at the carnival
(เด ซเท แอ็ท เดอะ คานิแฝ็ล)
But they’ll never win you back
(บัท เด๊ว เนฝเวอะ วิน ยู แบ็ค)

Will I see you tonight on a downtown train
(วิล ไอ ซี ยู ทุไนท ออน อะ ดาวน์ทาวน์ ทเรน)
Every night, every night its just the same
(เอฝริ ไนท , เอฝริ ไนท อิทซ จัซท เดอะ เซม)
You leave me lonely
(ยู ลีฝ มี โลนลิ)
Will I see you tonight on a downtown train
(วิล ไอ ซี ยู ทุไนท ออน อะ ดาวน์ทาวน์ ทเรน)
All my dreams, all my dreams fall like rain
(ออล มาย ดรีม , ออล มาย ดรีม ฟอล ไลค เรน)
On a downtown train
(ออน อะ ดาวน์ทาวน์ ทเรน)

Will I see you tonight on a downtown train
(วิล ไอ ซี ยู ทุไนท ออน อะ ดาวน์ทาวน์ ทเรน)
Every night, every night its just the same
(เอฝริ ไนท , เอฝริ ไนท อิทซ จัซท เดอะ เซม)

Will I see you tonight on a downtown train
(วิล ไอ ซี ยู ทุไนท ออน อะ ดาวน์ทาวน์ ทเรน)
All my dreams, all my dreams fall like rain
(ออล มาย ดรีม , ออล มาย ดรีม ฟอล ไลค เรน)
On a downtown train
(ออน อะ ดาวน์ทาวน์ ทเรน)
On a downtown train
(ออน อะ ดาวน์ทาวน์ ทเรน)
All my dreams fall like rain
(ออล มาย ดรีม ฟอล ไลค เรน)
On a downtown train
(ออน อะ ดาวน์ทาวน์ ทเรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Downtown Train คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น