เนื้อเพลง Doctor Doctor คำอ่านไทย U2

I can’t hold you baby
(ไอ แค็นท โฮลด ยู เบบิ)
I been thinking
(ไอ บีน ติ้งกิง)
I can’t hold you
(ไอ แค็นท โฮลด ยู)
Another sign above
(แอะนัธเออะ ไซน อะบัฝ)

Doctor, doctor
(ดอคเทอะ , ดอคเทอะ)
Tell me what to do
(เท็ล มี ว็อท ทู ดู)
I got heartbreak in my pocket
(ไอ ก็อท ฮาร์ทเบรก อิน มาย พอคเค็ท)
I got sunlight next to you
(ไอ ก็อท ซันไลท์ เน็คซท ทู ยู)

Doctor, doctor
(ดอคเทอะ , ดอคเทอะ)
Will the difference be adjourned
(วิล เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ บี แอะเจิน)
Could I help ’em only standing
(เคิด ดาย เฮ็ลพ เอ็ม โอ๊นลี่ ซแทนดิง)
Could I be the one to do
(เคิด ดาย บี ดิ วัน ทู ดู)

Doctor, doctor
(ดอคเทอะ , ดอคเทอะ)
What ??? you
(ว็อท ยู)
I been round by the river land
(ไอ บีน เรานด ไบ เดอะ รีฝเออะ แล็นด)
Where the sun burns burns bold and
(ฮแว เดอะ ซัน เบิน เบิน โบลด แอ็นด)
All he ever [track ” skips ” ] next to you
(ออล ฮี เอฝเออะ [ ทแรค ” ซคิพ ” ] เน็คซท ทู ยู)

[Music fades out, then back in]
([ มยูสิค เฝด เอ้า , เด็น แบ็ค อิน ])

Any wanna gonna man of wanna buy a taking you down
(เอนอิ วอนนา กอนนะ แม็น อ็อฝ วอนนา ไบ อะ เทคอิง ยู เดาน)
I was thinking of you
(ไอ วอส ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
Round about wanna gonna say
(เรานด อะเบาท วอนนา กอนนะ เซ)

Any other bonna down a on ya all the time that you wanted
(เอนอิ อัฑเออะ bonna เดาน อะ ออน ยา ออล เดอะ ไทม แดท ยู ว็อนท)
I was all in the grave…I was down the ground
(ไอ วอส ซอร์ อิน เดอะ กแรฝ ไอ วอส เดาน เดอะ กเรานด)

Put another [Gets cut off]
(พัท แอะนัธเออะ [ เก็ท คัท ออฟฟ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Doctor Doctor คำอ่านไทย U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น