เนื้อเพลง Habitat คำอ่านไทย Mos Def

[Chorus]
([ โครัซ ])

We all got to have, a place where we come from
(วี ออล ก็อท ทู แฮ็ฝ , อะ พเลซ ฮแว วี คัม ฟร็อม)
This place that we come from is called home
(ดีซ พเลซ แดท วี คัม ฟร็อม อีส คอล โฮม)
We set out on our travels, we do the best we can
(วี เซ็ท เอ้า ออน เอ๊า ทแรฝแอ็ล , วี ดู เดอะ เบ็ซท วี แค็น)
We travel this big earth as we roam
(วี ทแรฝแอ็ล ดีซ บิก เอิธ แอ็ส วี โรม)

We all got to have, a place where we come from
(วี ออล ก็อท ทู แฮ็ฝ , อะ พเลซ ฮแว วี คัม ฟร็อม)
This place that we come from is called home
(ดีซ พเลซ แดท วี คัม ฟร็อม อีส คอล โฮม)
And even though we may love, this place on the map
(แอ็นด อีเฝ็น โธ วี เม ลัฝ , ดีซ พเลซ ออน เดอะ แม็พ)
Said it ain’t where ya from, it’s where ya at
(เซ็ด ดิท เอน ฮแว ยา ฟร็อม , อิทซ ฮแว ยา แอ็ท)

[verse one]
([ เฝิซ วัน ])
I come up in the street around some real wild brothers
(ไอ คัม อัพ อิน เดอะ ซทรีท อะเรานด ซัม ริแอ็ล ไวลด บรัฑเออะ)
With more than one name and more than one baby mother
(วิฑ โม แฑ็น วัน เนม แอ็นด โม แฑ็น วัน เบบิ ม๊าเธ่อร์)
More than one chase, been on more than one run
(โม แฑ็น วัน เชซ , บีน ออน โม แฑ็น วัน รัน)
Got more than one enemy and more than one gun
(ก็อท โม แฑ็น วัน เอนอิมิ แอ็นด โม แฑ็น วัน กัน)
[Speaks foreign language]
([ ซพีค ฟอริน แลงกวิจ ])
While these cats that’s less privileged is just more raw
(ฮไวล ฑิส แค็ท แด๊ท เลซ พรีฝอิลิจ อีส จัซท โม รอ)
Less space cause the projects laced with more flaws
(เลซ ซเพซ คอส เดอะ พรอจเอ็คท แล็ค วิฑ โม ฟลอ)
Less sleep cause the nights ain’t peace, it’s more war
(เลซ ซลีพ คอส เดอะ ไนท เอน พีซ , อิทซ โม วอ)
The can is raw like thirsty, rainy season thunder claps
(เดอะ แค็น อีส รอ ไลค เธิซทิ , เรนอิ ซี๊ซั่น ธันเดอะ คแล็พ)
On the block with your old pop pleading number act
(ออน เดอะ บล็อค วิฑ ยุร โอลด พ็อพ พลีดอิง นัมเบอะ แอ็คท)
To the spot with the red top fiends is huddled at
(ทู เดอะ สพอท วิฑ เดอะ เร็ด ท็อพ ฟีนด ซิส ฮัดเดว แอ็ท)
To the crib where the little kids spend their summers trapped
(ทู เดอะ คริบ ฮแว เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล คิด ซเพ็นด แด ซัมเมอะ แทร๊พ)
With the jungle cats, lions and tigers, leopards and cheetahs
(วิฑ เดอะ จั๊งเกิ้ล แค็ท , ไลอัน แซน ไทเกอะ , เลพเอิด แซน ชีทะ)
For gazelle you get chased like a zebra, they blaze cheeba-cheeba
(ฟอ กะเสล ยู เก็ท เชซ ไลค เก สีบระ , เด บเลส cheeba cheeba)
And dominate the weaker on the street
(แอ็นด ดอมอิเนท เดอะ เวเกอ ออน เดอะ ซทรีท)
Hungry bellies only love what they eat and it’s hard to compete
(ฮังกริ bellies โอ๊นลี่ ลัฝ ว็อท เด อีท แอ็นด อิทซ ฮาด ทู ค็อมพีท)
When they smile with your heart in they teeth
(ฮเว็น เด ซไมล วิฑ ยุร ฮาท อิน เด ทีท)
And the odds is stacked high beyond and beneath
(แอ็นด ดิ อ๊อดด ซิส ซแท็ค ไฮ บิยอนด แอ็นด บินีธ)
Son i been plenty places in my life and time
(ซัน นาย บีน พเลนทิ พเลซ ซิน มาย ไลฟ แอ็นด ไทม)
And regardless where home is, son home is mine
(แอ็นด ริกาดเล็ซ ฮแว โฮม อีส , ซัน โฮม อีส ไมน)

[chorus]
([ โครัซ ])

Some people live out in-New York City
(ซัม พี๊เพิ่ล ไลฝ เอ้า อิน นยู ยอค ซีทอิ)
Some people live out in-Atlanta
(ซัม พี๊เพิ่ล ไลฝ เอ้า อิน แอทแรนทา)
Some people got to live-Chicago
(ซัม พี๊เพิ่ล ก็อท ทู ไลฝ ชิคาโก)
Some people do live-Miami
(ซัม พี๊เพิ่ล ดู ไลฝ มายเอมอี)
All my people at-California
(ออล มาย พี๊เพิ่ล แอ็ท แคลิฟอร์เนีย)
And other people got to live-London
(แอ็นด อัฑเออะ พี๊เพิ่ล ก็อท ทู ไลฝ ลันดัน)
And everybody got to live in the whole big world
(แอ็นด เอวี่บอดี้ ก็อท ทู ไลฝ อิน เดอะ โฮล บิก เวิลด)
Together just you and me
(ทุเกฑเออะ จัซท ยู แอ็นด มี)

[verse two]
([ เฝิซ ทู ])
When i think of home, my remembrance of my beginning
(ฮเว็น นาย ธิงค อ็อฝ โฮม , มาย ริเมมบแร็นซ อ็อฝ มาย บีกีนนิง)
Laundromat helping ma dukes fold the bed linen
(Laundromat เฮลพิง มา ดยูค โฟลด เดอะ เบ็ด ลีนอิน)
Chillin in front my building with my brother and them
(ชิลลินอิน ฟรันท มาย บีลดิง วิฑ มาย บรัฑเออะ แอ็นด เฑ็ม)
Spending nights in Bushwick with my cousins and them
(ซเพ็นดิง ไนท ซิน Bushwick วิฑ มาย เค๊าซิน แซน เฑ็ม)
Wise town and Beat Street, federal relief
(ไวส ทาวน์ แอ็นด บีท ซทรีท , เฟดเออะแร็ล ริลีฟ)
Slowly melting in the morning grits we used to eat
(ซโลลิ เมลทิง อิน เดอะ มอนิง กริท วี ยูซ ทู อีท)
Sticking to your teeth and teeth is hard to keep
(สติ๊กคิง ทู ยุร ทีท แอ็นด ทีท อีส ฮาด ทู คีพ)
With every flavor Now & Later only a dime apiece
(วิฑ เอฝริ ฟเลเฝอะ เนา & เลทเออะ โอ๊นลี่ อะ ไดม อะพีซ)
Old timers on the bench playing cards and thangs
(โอลด ไทมเออะ ออน เดอะ เบ็นช พเลนิ่ง คาด แซน เตง)
Telling tales about they used to be involved in things
(เทลลิง เทล อะเบาท เด ยูซ ทู บี อินฝอลฝ อิน ธิง)
Start to drinking, talking loud, cussing up and showing out
(ซทาท ทู ดริงคิง , ทอคอิง เลาด , คัซซิง อัพ แอ็นด โชว์วิง เอ้า)
On the phone, call the cops, pick’em up, move’em out
(ออน เดอะ โฟน , คอล เดอะ ค็อพ , pickem อัพ , moveem เอ้า)
And it’s all too common to start wildin
(แอ็นด อิทซ ซอร์ ทู คอมมัน ทู ซทาท วิวดิน)
I’m a pirate on an island seeking treasure known as silence
(แอม มา ไพริท ออน แอน ไอแล็นด ซีคิง ทเรฉเออะ โนน แอ็ส ไซเล็นซ)
And it’s hard to find
(แอ็นด อิทซ ฮาด ทู ไฟนด)
Block parties in dark lobbies
(บล็อค พาร์ที ซิน ดาค lobbies)
Funeral homes packed but only dark bodies
(ฟยูเนอะแร็ล โฮม แพ็ค บัท โอ๊นลี่ ดาค บอดีสฺ)
I can’t sleep hardly, stirred up like Bob Marley
(ไอ แค็นท ซลีพ ฮาดลิ , stirred อัพ ไลค บ็อบ มาร์รี)
Marley Marl played the symphony, remember we recall
(มาร์รี มาล พเล เดอะ ซีมโฟะนิ , ริเมมเบอะ วี ริคอล)
Son i been to many places in my space and time
(ซัน นาย บีน ทู เมนอิ พเลซ ซิน มาย ซเพซ แอ็นด ไทม)
and whatever my home is, son home is mine.
(แอ็นด ฮว็อทเอฝเออะ มาย โฮม อีส , ซัน โฮม อีส ไมน)

[chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Habitat คำอ่านไทย Mos Def

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น