เนื้อเพลง The Outsiders คำอ่านไทย R.E.M.

You took me to the restaurant where we first met
(ยู ทุค มี ทู เดอะ เรซโทะแร็นท ฮแว วี เฟิซท เม็ท)
You knocked a future shock crowbar upside my head
(ยู น็อค อะ ฟยูเชอะ ฌ็อค crowbar อัพไซต์ มาย เฮ็ด)
I got caught with the stop of the tick-tock, tick-tock clock
(ไอ ก็อท คอท วิฑ เดอะ ซท็อพ อ็อฝ เดอะ ทิค ทอก , ทิค ทอก คล็อค)
When you told me what you knew
(ฮเว็น ยู โทลด มี ว็อท ยู นยู)

Lost in the moment
(ล็อซท อิน เดอะ โมเม็นท)
The day that the music stopped
(เดอะ เด แดท เดอะ มยูสิค สต๊อปพฺ)
And I do remember you
(แอ็นด ดาย ดู ริเมมเบอะ ยู)

Drawing patterns with a cork on the tablecloth
(ดรออิง แพทเทิน วิฑ อะ คอค ออน เดอะ เทเบิลคอต)
Promising volcanic change of plot
(พรอมอิซิง ฝ็อลแคนอิค เชนจ อ็อฝ พล็อท)
Where will this lead us – I’m scared of the storm
(ฮแว วิล ดีซ เล็ด อัซ แอม ซคา อ็อฝ เดอะ ซทอม)
The outsiders are gathering, a new day is born
(ดิ เอาทไซเดอะ แซร์ แกฑเออะริง , อะ นยู เด อีส บอน)

I tried to tell you I am not afraid
(ไอ ทไร ทู เท็ล ยู ไอ แอ็ม น็อท อัฟเรด)
You looked up and saw it all across my face
(ยู ลุค อัพ แอ็นด ซอ อิท ดอร์ อัครอซ มาย เฟซ)
So am I with you or am I against
(โซ แอ็ม ไอ วิฑ ยู ออ แอ็ม ไอ อะเกนซท)
I don’t think it’s that easy – we’re lost in regret
(ไอ ด้อนท์ ธิงค อิทซ แดท อีสอิ เวีย ล็อซท อิน ริกเรท)

Now I’m trying to remember
(เนา แอม ทไรอิง ทู ริเมมเบอะ)
The feeling when the music stopped
(เดอะ ฟีลอิง ฮเว็น เดอะ มยูสิค สต๊อปพฺ)
When you told me what you knew
(ฮเว็น ยู โทลด มี ว็อท ยู นยู)

Lost in the moment
(ล็อซท อิน เดอะ โมเม็นท)
The day that the music stopped
(เดอะ เด แดท เดอะ มยูสิค สต๊อปพฺ)
And I do remember you
(แอ็นด ดาย ดู ริเมมเบอะ ยู)

Drawing patterns with a cork on the tablecloth
(ดรออิง แพทเทิน วิฑ อะ คอค ออน เดอะ เทเบิลคอต)
Promising volcanic change of plot
(พรอมอิซิง ฝ็อลแคนอิค เชนจ อ็อฝ พล็อท)
Where does this leave us – I’m scared of the storm
(ฮแว โด ดีซ ลีฝ อัซ แอม ซคา อ็อฝ เดอะ ซทอม)
The outsiders are gathering, a new day is born
(ดิ เอาทไซเดอะ แซร์ แกฑเออะริง , อะ นยู เด อีส บอน)

Drawing patterns with a cork on the tablecloth
(ดรออิง แพทเทิน วิฑ อะ คอค ออน เดอะ เทเบิลคอต)
Promising volcanic change of plot
(พรอมอิซิง ฝ็อลแคนอิค เชนจ อ็อฝ พล็อท)
Where does this leave us – I’m scared of the storm
(ฮแว โด ดีซ ลีฝ อัซ แอม ซคา อ็อฝ เดอะ ซทอม)
The outsiders are gathering, a new day is born
(ดิ เอาทไซเดอะ แซร์ แกฑเออะริง , อะ นยู เด อีส บอน)

The outsiders are gathering, a new day is born
(ดิ เอาทไซเดอะ แซร์ แกฑเออะริง , อะ นยู เด อีส บอน)
The outsiders are gathering
(ดิ เอาทไซเดอะ แซร์ แกฑเออะริง)

A man walks away when every muscle says to stay
(อะ แม็น วอค อะเว ฮเว็น เอฝริ มั๊สเคิ่ล เซ ทู ซเท)
How many yesterdays – they each weigh heavy
(เฮา เมนอิ เยซเทอะดิ เด อีช เว เฮฝอิ)
Who says what changes may come?
(ฮู เซ ว็อท เชนจ เม คัม)
Who says what we call home?
(ฮู เซ ว็อท วี คอล โฮม)
I know you see right through me, my luminescence fades
(ไอ โน ยู ซี ไรท ธรู มี , มาย luminescence เฝด)
The dusk provides an antidote, I am not afraid
(เดอะ ดัซค พโระไฝด แอน แอนทิโดท , ไอ แอ็ม น็อท อัฟเรด)
I’ve been a million times in my mind
(แอฝ บีน อะ มีลยัน ไทม ซิน มาย ไมนด)
This is really just a technicality, frailty, reality
(ดีซ ซิส ริแอ็ลลิ จัซท ดา เทคนิแคลอิทิ , ฟเรลทิ , ริแอลอิทิ)

Uh, it’s time to breathe, time to believe
(อา , อิทซ ไทม ทู บรีฑ , ไทม ทู บิลีฝ)
Let it go and run towards the sea
(เล็ท ดิธ โก แอ็นด รัน ทูวอด เดอะ ซี)
They don’t teach that, they don’t know what you mean
(เด ด้อนท์ ทีช แดท , เด ด้อนท์ โน ว็อท ยู มีน)
They don’t understand, they don’t know what you mean
(เด ด้อนท์ อันเดิซแทนด , เด ด้อนท์ โน ว็อท ยู มีน)
They don’t get it, I wanna scream
(เด ด้อนท์ เก็ท ดิธ , ไอ วอนนา ซครีม)
I wanna breathe again, I wanna dream
(ไอ วอนนา บรีฑ อะเกน , ไอ วอนนา ดรีม)
I wanna float a quote from Martin Luther King
(ไอ วอนนา ฟโลท ดา คโวท ฟร็อม มาทิน ลูเตอร์ คิง)
I am not afraid
(ไอ แอ็ม น็อท อัฟเรด)
I am not afraid
(ไอ แอ็ม น็อท อัฟเรด)
I am not afraid
(ไอ แอ็ม น็อท อัฟเรด)

I am not afraid
(ไอ แอ็ม น็อท อัฟเรด)
I am not afraid
(ไอ แอ็ม น็อท อัฟเรด)
I am not afraid
(ไอ แอ็ม น็อท อัฟเรด)
I am not afraid
(ไอ แอ็ม น็อท อัฟเรด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Outsiders คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น