เนื้อเพลง I Miss You (Dobie Rub Part One Sunshine Mix) คำอ่านไทย Bjork

Bj๖rk :
(Bj๖rk :)

I miss you
(ไอ มิซ ยู)
But I haven’t met you yet
(บัท ไอ แฮฟเวน เม็ท ยู เย็ท)
You are gorgeous
(ยู อาร์ กอจัซ)
But it hasn’t happened yet
(บัท ดิธ แฮ็ซท แฮพเพ็น เย็ท)
You are gorgeous
(ยู อาร์ กอจัซ)
But I haven’t met you yet
(บัท ไอ แฮฟเวน เม็ท ยู เย็ท)
I remember
(ไอ ริเมมเบอะ)
But it hasn’t happened yet
(บัท ดิธ แฮ็ซท แฮพเพ็น เย็ท)
So special
(โซ ซเพฌแอ็ล)
But it hasn’t happened yet
(บัท ดิธ แฮ็ซท แฮพเพ็น เย็ท)
And if you believe in dreams
(แอ็นด อิฟ ยู บิลีฝ อิน ดรีม)
Or what is more important
(ออ ว็อท อีส โม อิมพอแท็นท)
That a dream can come true
(แดท ดา ดรีม แค็น คัม ทรู)
I will meet you
(ไอ วิล มีท ยู)
I was peaking
(ไอ วอส peakings)
But it hasn’t happened yet
(บัท ดิธ แฮ็ซท แฮพเพ็น เย็ท)
I haven’t been giving
(ไอ แฮฟเวน บีน กีฝวิง)
My best souvenir
(มาย เบ็ซท ซูเฝอะเนีย)
I miss you
(ไอ มิซ ยู)
But I haven’t met you yet
(บัท ไอ แฮฟเวน เม็ท ยู เย็ท)
I know your habits
(ไอ โน ยุร แฮบอิท)
But wouldn’t regonize you yet
(บัท วูดดึ่น regonize ยู เย็ท)
And if you believe in dreams
(แอ็นด อิฟ ยู บิลีฝ อิน ดรีม)
Or what is more important
(ออ ว็อท อีส โม อิมพอแท็นท)
That a dream can come true
(แดท ดา ดรีม แค็น คัม ทรู)
I, I, I, I miss you
(ไอ , ไอ , ไอ , ไอ มิซ ยู)

Rodney P :
(ลอตนี่ พี :)

I had a dream that I was missing you indeed
(ไอ แฮ็ด อะ ดรีม แดท ไอ วอส มีซซิง ยู อินดีด)
And if I miss you then you know that I’ll be there with spread
(แอ็นด อิฟ ฟาย มิซ ยู เด็น ยู โน แดท แอล บี แดร์ วิฑ ซพเร็ด)
I gotta miss the cool vibe for your mind, believe
(ไอ กอททะ มิซ เดอะ คูล วายพฺ ฟอ ยุร ไมนด , บิลีฝ)
I’ve never seen you but I’ve seen you’ve got the vibes I need
(แอฝ เนฝเวอะ ซีน ยู บัท แอฝ ซีน ยู๊ฟ ก็อท เดอะ วายพฺ ซาย นีด)
That’s why I miss you, kind of miss you, for my mind
(แด๊ท ฮไว ไอ มิซ ยู , ไคนด อ็อฝ มิซ ยู , ฟอ มาย ไมนด)
Only for people often miss you but I seek to find
(โอ๊นลี่ ฟอ พี๊เพิ่ล ออฟเอ็น มิซ ยู บัท ไอ ซีค ทู ไฟนด)
You gotta send me an emotion all the side
(ยู กอททะ เซ็นด มี แอน อิโมฌัน ออล เดอะ ไซด)
To even know when all things must should be in time
(ทู อีเฝ็น โน ฮเว็น ออล ธิง มัซท เชิด บี อิน ไทม)
Still I miss you
(ซทิล ไอ มิซ ยู)

Bj๖rk :
(Bj๖rk :)

Miss you
(มิซ ยู)
I get so impatient
(ไอ เก็ท โซ อิมเพเฌ็นท)
I can’t stand the wait
(ไอ แค็นท ซแท็นด เดอะ เวท)
When will I get my cuddle
(ฮเว็น วิล ไอ เก็ท มาย เคเดว)
Who are you?
(ฮู อาร์ ยู)
I know by now that you’ll arrive
(ไอ โน ไบ เนา แดท โยว แอะไรฝ)
By the time I stop waiting
(ไบ เดอะ ไทม ไอ ซท็อพ เวททิง)
Aaaaahhhhhhh Miss you
(Aaaaahhhhhhh มิซ ยู)
I miss you
(ไอ มิซ ยู)
So I miss you
(โซ ไอ มิซ ยู)
I miss you
(ไอ มิซ ยู)

I miss you, miss you, miss you
(ไอ มิซ ยู , มิซ ยู , มิซ ยู)

I miss you….miss you
(ไอ มิซ ยู มิซ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Miss You (Dobie Rub Part One Sunshine Mix) คำอ่านไทย Bjork

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น