เนื้อเพลง D Rugs คำอ่านไทย Cam’ron feat Brotha

[Cam’ron]
([ แคมรัน ])

This song is about young children
(ดีซ ซ็อง อีส อะเบาท ยัง ชีลดเร็น)
who live in single family homes and
(ฮู ไลฝ อิน ซิ๊งเกิ้ล แฟมอิลิ โฮม แซน)
their mother or father chooses their
(แด ม๊าเธ่อร์ ออ ฟาเฑอะ ชูส แด)
boyfriend or girlfriend over you. Remember
(บอยเฟรน ออ เกลิลเฟรน โอเฝอะ ยู ริเมมเบอะ)
parents, kids don’t ask to be born. So I’m tell this
(แพเร็นท , คิด ด้อนท์ อาซค ทู บี บอน โซ แอม เท็ล ดีซ)
story and it starts back in ’88.
(ซโทริ แอ็นด ดิท ซทาท แบ็ค อิน 88)

Yo, this n*gga named d-rugs
(โย , ดีซ เอ็น *gga เนม ดี รัก)
My moms dates him
(มาย มัม เดท ฮิม)
Swear to God I hate him
(ซแว ทู ก็อด ดาย เฮท ฮิม)
If I could I would break him
(อิฟ ฟาย เคิด ดาย เวิด บเรค ฮิม)
When he comes around, her brain sizzles like a Steakum
(ฮเว็น ฮี คัม อะเรานด , เฮอ บเรน ซิซเซล ไลค เก Steakum)
Damn, can’t jakes take him
(แด็ม , แค็นท เจก เทค ฮิม)
She neglected me
(ชี เน็กเลคท มี)
Run around with this punk n*gga recklessly
(รัน อะเรานด วิฑ ดีซ พรัค เอ็น *gga เรคเล็ซลิ)
Had him in her tounge
(แฮ็ด ฮิม อิน เฮอ ทอง)
Guess she was in ectasy
(เก็ซ ชี วอส ซิน ectasy)
For her love
(ฟอ เฮอ ลัฝ)
Took the best of me
(ทุค เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
O-d’d excessively
(โอ dd เอ็คเซซซิฝลิ)
That’s her boyfriend
(แด๊ท เฮอ บอยเฟรน)
Or her toyfriend see
(ออ เฮอ toyfriend ซี)
Let me specify
(เล็ท มี ซเพซอิไฟ)
The last man
(เดอะ ลาซท แม็น)
Took the money
(ทุค เดอะ มันอิ)
Left the guy
(เล็ฟท เดอะ ไก)
Desert dry
(เดสเอิท ดไร)
And gave it to d-rugs
(แอ็นด เกฝ อิท ทู ดี รัก)
He kept her high
(ฮี เค็พท เฮอ ไฮ)
Runnin around
(รูนนิน อะเรานด)
He’s a facial
(อีส ซา facial)
Smelled like a fragrance
(ซเม็ล ไลค เก ฟเรกแร็นซ)
She sniffed it in her nasal
(ชี ซนิฟ ดิท อิน เฮอ เนแส็ล)
Beggin her to listen
(เบคกินเฮอ ทู ลิ๊สซึ่น)
I told her he ain’t faithful
(ไอ โทลด เฮอ ฮี เอน เฟธฟุล)
F*ckin wit Aunt Rachel
(เอฟ *ckin วิท อานท เรเชว)
Ya’ll so dumb
(ยอล โซ ดัม)
Makin me look disgraceful
(เมกิน มี ลุค ดิซกเรซฟุล)
He got a girl named Hazel
(ฮี ก็อท ดา เกิล เนม เฮเซล)
And another white one
(แอ็นด แอะนัธเออะ ฮไวท วัน)
But wit him
(บัท วิท ฮิม)
he ain’t racial
(ฮี เอน เรแฌ็ล)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’m your mother
(แอม ยุร ม๊าเธ่อร์)
I’m your daddy
(แอม ยุร แดดดิ)
I’m that n*gga
(แอม แดท เอ็น *gga)
In the alley
(อิน ดิ แอลลิ)
I’m your doctor
(แอม ยุร ดอคเทอะ)
When in need
(ฮเว็น อิน นีด)
I’m your Coke
(แอม ยุร โคค)
I’m your Weed
(แอม ยุร วี)
You know me
(ยู โน มี)
I’m your friend
(แอม ยุร ฟเร็นด)
Your main boy
(ยุร เมน บอย)
Thick and thin
(ธิค แอ็นด ธิน)
I’m that monster in your dreams
(แอม แดท มอนซเทอะ อิน ยุร ดรีม)
For my love
(ฟอ มาย ลัฝ)
You will feen.
(ยู วิล feen)

[Cam’ron]
([ แคมรัน ])
What the deal dun?
(ว็อท เดอะ ดีล ดัน)
It’s ’91
(อิทซ 91)
Moms still strung
(มัม ซทิล ซทรัง)
On this n*gga d-rugs
(ออน ดีซ เอ็น *gga ดี รัก)
His game’s tight
(ฮิส เกม ไทท)
Every night she tries to go pursue him
(เอฝริ ไนท ชี ทรายส์ ทู โก เพิซยู ฮิม)
Then she screws him
(เด็น ชี ซครู ฮิม)
But my man Un knew him
(บัท มาย แม็น ยูเอ็น นยู ฮิม)
Schooled me to him
(ซคูล มี ทู ฮิม)
Said he got mad hoes
(เซ็ด ฮี ก็อท แม็ด โฮ)
He used to pimp him
(ฮี ยูซ ทู พิมพ ฮิม)
Said he can get you mad doe
(เซ็ด ฮี แค็น เก็ท ยู แม็ด โด)
What you mean?
(ว็อท ยู มีน)
He just ain’t wit your mother
(ฮี จัซท เอน วิท ยุร ม๊าเธ่อร์)
He’s got other partners
(อีส ก็อท อัฑเออะ พาทเนอะ)
He’s a foreigner though
(อีส ซา ฟอริเนอะ โธ)
The cops don’t like
(เดอะ ค็อพ ด้อนท์ ไลค)
Illegal alien
(อิลีแก็ล เอลเย็น)
Can’t even say his name on the phone
(แค็นท อีเฝ็น เซ ฮิส เนม ออน เดอะ โฟน)
But you can get money with him
(บัท ยู แค็น เก็ท มันอิ วิฑ ฮิม)
Then leave him alone
(เด็น ลีฝ ฮิม อะโลน)
Or you’ll be inside the new cuffs
(ออ โยว บี อีนไซด เดอะ นยู คัฟ)
Plus a news rush
(พลัซ ซา นยู รัฌ)
Said some more about him
(เซ็ด ซัม โม อะเบาท ฮิม)
Then he introduced us
(เด็น ฮี อีนทโระดยูซ อัซ)
Took me to the block where everybody get him off
(ทุค มี ทู เดอะ บล็อค ฮแว เอวี่บอดี้ เก็ท ฮิม ออฟฟ)
Showed me his clientele
(โฌ มี ฮิส คไลเอ็นเท็ล)
Ever since–Hit it off
(เอฝเออะ ซินซ ฮิท ดิธ ออฟฟ)
He was right
(ฮี วอส ไรท)
D-rugs got dumb freaks
(ดี รัก ก็อท ดัม ฟรีค)
Men and women love him
(เม็น แอ็นด วีมเอิน ลัฝ ฮิม)
Got him 10 grand in one week.
(ก็อท ฮิม เทน แกรนด์ อิน วัน วีค)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Cam’ron]
([ แคมรัน ])
Now it’s 98
(เนา อิทซ 98)
D-rugs, he payed me well
(ดี รัก , ฮี เพ มี เว็ล)
500 S-E-L
(500 เอส อี แอล)
Got me land in A-T-L
(ก็อท มี แล็นด อิน อะ ที แอล)
It’s all swell
(อิทซ ซอร์ ซเว็ล)
Way before a felony
(เว บิโฟ อะ เฟลโอะนิ)
But now that we together
(บัท เนา แดท วี ทุเกฑเออะ)
It seems that moms in jealous
(อิท ซีม แดท มัม ซิน เจลอัซ)
Cause he wit me now
(คอส ฮี วิท มี เนา)
And everyone time I g him
(แอ็นด เอ๊วี่วัน ไทม ไอ จี ฮิม)
But when it comes to her
(บัท ฮเว็น หนิด คัม ทู เฮอ)
She even pay to see him
(ชี อีเฝ็น เพ ทู ซี ฮิม)
Eh yo, money excites me
(เอ โย , มันอิ เอ็คไซท มี)
But my n*ggas on the block
(บัท มาย เอ็น *ggas ออน เดอะ บล็อค)
They got shysty
(เด ก็อท shysty)
Cause I’m wit d-rugs
(คอส แอม วิท ดี รัก)
They don’t like me
(เด ด้อนท์ ไลค มี)
Tried to snipe me
(ทไร ทู ซไนพ มี)
Right before the damn feds had indicted
(ไรท บิโฟ เดอะ แด็ม เฟ็ด แฮ็ด อินไดท)
And my mother
(แอ็นด มาย ม๊าเธ่อร์)
Her nostrils wide
(เฮอ นอซทริล ไวด)
Too much of d-rugs left her hospitalized
(ทู มัช อ็อฝ ดี รัก เล็ฟท เฮอ hospitalized)
We both was arrested
(วี โบธ วอส แอะเรซท)
Stars of the block
(ซทา อ็อฝ เดอะ บล็อค)
Her by cardiac
(เฮอ ไบ cardiac)
Me by the cops
(มี ไบ เดอะ ค็อพ)
But for my mother
(บัท ฟอ มาย ม๊าเธ่อร์)
Man there’s nothin but love
(แม็น แดร์ นอทติน บัท ลัฝ)
But that’s what we get–F*ckin wit Drugs.
(บัท แด๊ท ว็อท วี เก็ท เอฟ *ckin วิท ดรัก)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง D Rugs คำอ่านไทย Cam’ron feat Brotha

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น