เนื้อเพลง Magical Mystery Tour คำอ่านไทย The Beatles

Roll up, roll up for the mystery tour.
(โรล อัพ , โรล อัพ ฟอ เดอะ มีซเทอะริ ทัวร์)
Roll up, roll up for the mystery tour.
(โรล อัพ , โรล อัพ ฟอ เดอะ มีซเทอะริ ทัวร์)
Roll up AND THAT’S AN INVITATION, roll up for the mystery tour.
(โรล อัพ แอ็นด แด๊ท แอน อินฝิเทฌัน , โรล อัพ ฟอ เดอะ มีซเทอะริ ทัวร์)
Roll up TO MAKE A RESERVATION, roll up for the mystery tour.
(โรล อัพ ทู เมค เก เรเสอะเฝฌัน , โรล อัพ ฟอ เดอะ มีซเทอะริ ทัวร์)
The magical mystery tour is waiting to take you away,
(เดอะ แมจอิแค็ล มีซเทอะริ ทัวร์ อีส เวททิง ทู เทค ยู อะเว ,)
Waiting to take you away.
(เวททิง ทู เทค ยู อะเว)

Roll up, roll up for the mystery tour.
(โรล อัพ , โรล อัพ ฟอ เดอะ มีซเทอะริ ทัวร์)
Roll up, roll up for the mystery tour.
(โรล อัพ , โรล อัพ ฟอ เดอะ มีซเทอะริ ทัวร์)
Roll up WE’VE GOT EVERYTHING YOU NEED, roll up for the mystery tour.
(โรล อัพ หวีบ ก็อท เอ๊วี่ติง ยู นีด , โรล อัพ ฟอ เดอะ มีซเทอะริ ทัวร์)
Roll up SATISFACTION GUARANTEED, roll up for the mystery tour.
(โรล อัพ แซทิซแฟคฌัน แกเร็นที , โรล อัพ ฟอ เดอะ มีซเทอะริ ทัวร์)
The magical mystery tour is hoping to take you away,
(เดอะ แมจอิแค็ล มีซเทอะริ ทัวร์ อีส โฮพปิง ทู เทค ยู อะเว ,)
Hoping to take you away.
(โฮพปิง ทู เทค ยู อะเว)

Roll up, roll up for the mystery tour.
(โรล อัพ , โรล อัพ ฟอ เดอะ มีซเทอะริ ทัวร์)
Roll up, roll up for the mystery tour.
(โรล อัพ , โรล อัพ ฟอ เดอะ มีซเทอะริ ทัวร์)
Roll up AND THAT’S AN INVITATION, roll up for the mystery tour.
(โรล อัพ แอ็นด แด๊ท แอน อินฝิเทฌัน , โรล อัพ ฟอ เดอะ มีซเทอะริ ทัวร์)
Roll up TO MAKE A RESERVATION, roll up for the mystery tour.
(โรล อัพ ทู เมค เก เรเสอะเฝฌัน , โรล อัพ ฟอ เดอะ มีซเทอะริ ทัวร์)
The magical mystery tour is coming to take you away,
(เดอะ แมจอิแค็ล มีซเทอะริ ทัวร์ อีส คัมอิง ทู เทค ยู อะเว ,)
Coming to take you away.
(คัมอิง ทู เทค ยู อะเว)
The magical mystery tour is dying to take you away,
(เดอะ แมจอิแค็ล มีซเทอะริ ทัวร์ อีส ไดอิง ทู เทค ยู อะเว ,)
Dying to take you away, take you away.
(ไดอิง ทู เทค ยู อะเว , เทค ยู อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Magical Mystery Tour คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น