เนื้อเพลง Floaty คำอ่านไทย Foo Fighters

He Floats
(ฮี ฟโลท)
Floats Away
(ฟโลท อะเว)
On The Ground
(ออน เดอะ กเรานด)
He Comes Back Down
(ฮี คัม แบ็ค เดาน)

They Float
(เด ฟโลท)
Float Away
(ฟโลท อะเว)
On The Ground
(ออน เดอะ กเรานด)
They Come Back Down
(เด คัม แบ็ค เดาน)

She Floats
(ชี ฟโลท)
Floats Away
(ฟโลท อะเว)
On The Ground
(ออน เดอะ กเรานด)
She Comes Back Down
(ชี คัม แบ็ค เดาน)

We Float
(วี ฟโลท)
Float Away
(ฟโลท อะเว)
On The Ground
(ออน เดอะ กเรานด)
We Come Back Down
(วี คัม แบ็ค เดาน)

That’s Not As Big As What’s Flown Around Here X3
(แด๊ท น็อท แอ็ส บิก แอ็ส ว็อท ฟโลน อะเรานด เฮียร X3)

That’s Not As Big As What’s Flown Around
(แด๊ท น็อท แอ็ส บิก แอ็ส ว็อท ฟโลน อะเรานด)

He Floats
(ฮี ฟโลท)
Floats Away
(ฟโลท อะเว)
On The Ground
(ออน เดอะ กเรานด)
He Comes Back Down
(ฮี คัม แบ็ค เดาน)

She Floats
(ชี ฟโลท)
Floats Away
(ฟโลท อะเว)
On The Ground
(ออน เดอะ กเรานด)
She Comes Back Down
(ชี คัม แบ็ค เดาน)

That’s Not As Big As What’s Flown Around Here X4
(แด๊ท น็อท แอ็ส บิก แอ็ส ว็อท ฟโลน อะเรานด เฮียร X4)

They Float
(เด ฟโลท)
Float Away
(ฟโลท อะเว)
On The Ground
(ออน เดอะ กเรานด)
They Come Back Down
(เด คัม แบ็ค เดาน)

We Float
(วี ฟโลท)
Float Away
(ฟโลท อะเว)
On The Ground
(ออน เดอะ กเรานด)
We Come Back Down
(วี คัม แบ็ค เดาน)

That’s Not As Big As What’s Flown Around Here X4
(แด๊ท น็อท แอ็ส บิก แอ็ส ว็อท ฟโลน อะเรานด เฮียร X4)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Floaty คำอ่านไทย Foo Fighters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น