เนื้อเพลง Shine คำอ่านไทย Vanessa Amorosi

Shine
(ไฌน)
Shine
(ไฌน)
Don’t don’t, don’t don’t you do it
(ด้อนท์ ด้อนท์ , ด้อนท์ ด้อนท์ ยู ดู อิท)
Don’t don’t, don’t don’t you do it
(ด้อนท์ ด้อนท์ , ด้อนท์ ด้อนท์ ยู ดู อิท)

* You say that you never had a mum and nobody needs you
(* ยู เซ แดท ยู เนฝเวอะ แฮ็ด อะ มัม แอ็นด โนบอดี้ นีด ยู)
So cry, so cry
(โซ คไร , โซ คไร)
You believe that life rolls by just to deceive you
(ยู บิลีฝ แดท ไลฟ โรล ไบ จัซท ทู ดิซีฝ ยู)
By your time, by your time
(ไบ ยุร ไทม , ไบ ยุร ไทม)
you’re getting old and the longer you take the slower your pain will grow
(ยัวร์ เกดดดิ้ง โอลด แอ็นด เดอะ ลองเงอ ยู เทค เดอะ สโลเวอร์ ยุร เพน วิล กโร)
Iit will grow, it will grow
(Iit วิล กโร , อิท วิล กโร)
You can close your eyes and hope that when you open them you’ve got a brand new life
(ยู แค็น คโลส ยุร ไอ แซน โฮพ แดท ฮเว็น ยู โอเพ็น เฑ็ม ยู๊ฟ ก็อท ดา บแร็นด นยู ไลฟ)
[Do you find, you can’t hide?]
([ ดู ยู ไฟนด , ยู แค็นท ไฮด ])

** You can give your life, or you can lose your soul
(** ยู แค็น กิฝ ยุร ไลฟ , ออ ยู แค็น ลูส ยุร โซล)
You can bang your head or you can drown in hole
(ยู แค็น แบ็ง ยุร เฮ็ด ออ ยู แค็น ดเราน อิน โฮล)
Nothing lasts forever but you can try
(นัธอิง ลาซท เฟาะเรฝเออะ บัท ยู แค็น ทไร)
Look around you everyone you see everyone you know is going to shine
(ลุค อะเรานด ยู เอ๊วี่วัน ยู ซี เอ๊วี่วัน ยู โน อีส โกอิ้ง ทู ไฌน)

Don’t don’t, don’t don’t you do it
(ด้อนท์ ด้อนท์ , ด้อนท์ ด้อนท์ ยู ดู อิท)
Shine
(ไฌน)
Shine
(ไฌน)
Don’t don’t, don’t don’t you do it
(ด้อนท์ ด้อนท์ , ด้อนท์ ด้อนท์ ยู ดู อิท)

Grow up and make the best of what you’ve got
(กโร อัพ แอ็นด เมค เดอะ เบ็ซท อ็อฝ ว็อท ยู๊ฟ ก็อท)
Of what you’ve got [of what you got], of what you’ve got
(อ็อฝ ว็อท ยู๊ฟ ก็อท [ อ็อฝ ว็อท ยู ก็อท ] , อ็อฝ ว็อท ยู๊ฟ ก็อท)
The days are going by and you’re sittin’ on your arse and you’re wondering
(เดอะ เด แซร์ โกอิ้ง ไบ แอ็นด ยัวร์ ซิทดิน ออน ยุร อาทสฺ แอ็นด ยัวร์ วันเดอะริง)
Why, why, why, yeah
(ฮไว , ฮไว , ฮไว , เย่)

[Repeat **]
([ ริพีท ** ])

Don’t, don’t, don’t, don’t you do it
(ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ , ด้อนท์ ยู ดู อิท)
Shine
(ไฌน)

*** You can bang your head or you can drown in a hole
(*** ยู แค็น แบ็ง ยุร เฮ็ด ออ ยู แค็น ดเราน อิน อะ โฮล)
Nothing lasts forever but you can try
(นัธอิง ลาซท เฟาะเรฝเออะ บัท ยู แค็น ทไร)
Look around you everyone you see everyone you know is going to shine
(ลุค อะเรานด ยู เอ๊วี่วัน ยู ซี เอ๊วี่วัน ยู โน อีส โกอิ้ง ทู ไฌน)

[Repeat * , ** , ***]
([ ริพีท * , ** , *** ])

Don’t don’t, don’t don’t you do it
(ด้อนท์ ด้อนท์ , ด้อนท์ ด้อนท์ ยู ดู อิท)
Don’t don’t, don’t don’t you do it
(ด้อนท์ ด้อนท์ , ด้อนท์ ด้อนท์ ยู ดู อิท)
Don’t don’t, don’t don’t you do it
(ด้อนท์ ด้อนท์ , ด้อนท์ ด้อนท์ ยู ดู อิท)
Shine
(ไฌน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shine คำอ่านไทย Vanessa Amorosi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น