เนื้อเพลง Get in My Car คำอ่านไทย 50 Cent

[Intro]
([ อินโทร ])
Uhhhhh
(Uhhhhh)
Yeah
(เย่)
Uhhhhh
(Uhhhhh)
Yeah
(เย่)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
I’m a straight guerilla with it, cold hearted killa wit it
(แอม มา ซทเรท เกะรีลละ วิฑ อิท , โคลด ฮาท คิวลา วิท ดิธ)
Any n*gga gettin’ outta line can get it
(เอนอิ เอ็น *gga เกดดิน เอ๊าตา ไลน แค็น เก็ท ดิธ)
I make it hot, mothaf*ckas freeze up when I come through
(ไอ เมค อิท ฮ็อท , mothaf*ckas ฟรีส อัพ ฮเว็น นาย คัม ธรู)
Mac-10, thirty two shot clip in my snorkel
(แมค เทน , เธอทิ ทู ฌ็อท คลิพ อิน มาย ซนอเค็ล)
I might smile and say whats up but I don’t f*ck with you n*ggas
(ไอ ไมท ซไมล แอ็นด เซ ว็อท อัพ บัท ไอ ด้อนท์ เอฟ *ck วิฑ ยู เอ็น *ggas)
My rap money slow up, I’ll run up on you n*ggas
(มาย แร็พ มันอิ ซโล อัพ , แอล รัน อัพ ออน ยู เอ็น *ggas)
I’m on the edge, I’m just waitin’ on a n*gga to push me
(แอม ออน ดิ เอ็จ , แอม จัซท เว๊ทดิน ออน อะ เอ็น *gga ทู พุฌ มี)
Put my hand on my strap, what you lookin’ at p*ssy
(พัท มาย แฮ็นด ออน มาย ซทแร็พ , ว็อท ยู ลุคกิน แอ็ท พี *ssy)
We ain’t buddies, we ain’t partners and we damn sure ain’t friends
(วี เอน buddies , วี เอน พาทเนอะ แซน วี แด็ม ฌุร เอน ฟเร็นด)
So much chrome on my Benz, you see ya face in my rims
(โซ มัช คโรม ออน มาย เบนซฺ, ยู ซี ยา เฟซ อิน มาย ริม)
If your b*tch wanna roll, I’ma let her get in
(อิฟ ยุร บี *tch วอนนา โรล , แอมอา เล็ท เฮอ เก็ท อิน)
I don’t play but I’m a playa till the mothaf*ckin’ end [gunshots]
(ไอ ด้อนท์ พเล บัท แอม มา พอลเย ทิล เดอะ mothaf*ckin เอ็นด [ กันชอทพฺ ])

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])
I got no pickup lines
(ไอ ก็อท โน พิกคัพ ไลน)
I stay on the grind
(ไอ ซเท ออน เดอะ ไกรนด)
I tell the hoes all the time
(ไอ เท็ล เดอะ โฮ ซอร์ เดอะ ไทม)
B*tch get in my car [B*tch get in]
(บี *tch เก็ท อิน มาย คา [ บี *tch เก็ท อิน ])
I got my 64, ridin’ on Dayton spokes
(ไอ ก็อท มาย 64 , ริดอิน ออน Dayton ซโพค)
And when I open that do’
(แอ็นด ฮเว็น นาย โอเพ็น แดท ดู)
B*tch get in my car
(บี *tch เก็ท อิน มาย คา)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Don’t tell me you don’t know that, uhh I’m the shyiiit
(ด้อนท์ เท็ล มี ยู ด้อนท์ โน แดท , อา แอม เดอะ shyiiit)
Now you better watch ya girl mayn, I leave with ya b*tch
(เนา ยู เบทเทอะ ว็อช ยา เกิล เมน , ไอ ลีฝ วิฑ ยา บี *tch)
I ain’t ?? these hoes, man I’m bout my paper
(ไอ เอน ฑิส โฮ , แม็น แอม เบาท มาย เพเพอะ)
If your b*tch really bout it n*gga I’m gon’ take her
(อิฟ ยุร บี *tch ริแอ็ลลิ เบาท ดิธ เอ็น *gga แอม ก็อน เทค เฮอ)
Backseat of my jeep, f*ck till I f*ck up her make up
(แบคซี๊ดทฺ อ็อฝ มาย จีพ , เอฟ *ck ทิล ไอ เอฟ *ck อัพ เฮอ เมค อัพ)
Take her to the Diamond District, introduce her to Jacob
(เทค เฮอ ทู เดอะ ไดมันด ดีซทริคท , อีนทโระดยูซ เฮอ ทู เจคับ)
Tell her if she like me she should keep me icey
(เท็ล เฮอ อิฟ ชี ไลค มี ชี เชิด คีพ มี icey)
My game f*ck with a b*tch brain till she think she wifey
(มาย เกม เอฟ *ck วิฑ อะ บี *tch บเรน ทิล ชี ธิงค ชี วายฟี)
Spent a life savings in a day, cause she likes me
(ซเพ็นท ดา ไลฟ เซฝอิง ซิน อะ เด , คอส ชี ไลค มี)
Committment for me, uhh nah not likely
(Committment ฟอ มี , อา นาห์ น็อท ไลคลิ)
One hour, Vivica, I thought I was onto somethin’
(วัน เอาร , วิฝวีกา , ไอ ธอท ไอ วอส ออนทู ซัมติน)
But then the next week, nah man it was nothin’ [gunshots]
(บัท เด็น เดอะ เน็คซท วีค , นาห์ แม็น หนิด วอส นอทติน [ กันชอทพฺ ])

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])
I got no pickup lines
(ไอ ก็อท โน พิกคัพ ไลน)
I stay on the grind
(ไอ ซเท ออน เดอะ ไกรนด)
I tell the hoes all the time
(ไอ เท็ล เดอะ โฮ ซอร์ เดอะ ไทม)
B*tch get in my car [B*tch get in]
(บี *tch เก็ท อิน มาย คา [ บี *tch เก็ท อิน ])
I got my 64, ridin’ on Dayton spokes
(ไอ ก็อท มาย 64 , ริดอิน ออน Dayton ซโพค)
And when I open that do’
(แอ็นด ฮเว็น นาย โอเพ็น แดท ดู)
B*tch get in my car
(บี *tch เก็ท อิน มาย คา)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
Look into the windows of my soul, the eyes never lie
(ลุค อีนทุ เดอะ วีนโด อ็อฝ มาย โซล , ดิ ไอ เนฝเวอะ ไล)
They blood shot red, its gaunja in my system, I’m high
(เด บลัด ฌ็อท เร็ด , อิทซ gaunja อิน มาย ซีซเท็ม , แอม ไฮ)
First its pain when you lust for love, then its smooth and calm
(เฟิซท อิทซ เพน ฮเว็น ยู ลัซท ฟอ ลัฝ , เด็น อิทซ ซมูฑ แอ็นด คาม)
Feel the rush, like a needles in your arm
(ฟีล เดอะ รัฌ , ไลค เก นี๊ดเดิ้ล ซิน ยุร อาม)
Its a cold world baby girl, lovin’ me is not enough
(อิทซ ซา โคลด เวิลด เบบิ เกิล , ลัฝวิน มี อีส น็อท อินัฟ)
Find out when you f*ckin’ broke, love won’t get you on the bus
(ไฟนด เอ้า ฮเว็น ยู เอฟ *ckin บโรค , ลัฝ ว็อนท เก็ท ยู ออน เดอะ บัซ)
Man you should see the pretty b*tches that be sexin’ me
(แม็น ยู เชิด ซี เดอะ พรีททิ บี *tches แดท บี เซกซิน มี)
They s*ck cock that make ’em hot, I just let ’em stand next to me
(เด เอส *ck ค็อค แดท เมค เอ็ม ฮ็อท , ไอ จัซท เล็ท เอ็ม ซแท็นด เน็คซท ทู มี)
Hundred percent thug, freak too, I’ll taste your love
(ฮันดเร็ด เพอร์เซ็น ธัก , ฟรีค ทู , แอล เทซท ยุร ลัฝ)
69’s the position, your mouths full baby huhhhh?
(69s เดอะ โพะสีฌอัน , ยุร เมาธ ฟูล เบบิ huhhhh)
My conversations so deep, I get in your head
(มาย คอนเฝอะเซฌัน โซ ดีพ , ไอ เก็ท อิน ยุร เฮ็ด)
Next thing you know, you yawnin’, turnin’ over and I’m in the bed [gunshots]
(เน็คซท ธิง ยู โน , ยู yawnin , เทินนิน โอเฝอะ แอ็นด แอม อิน เดอะ เบ็ด [ กันชอทพฺ ])

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])
I got no pickup lines
(ไอ ก็อท โน พิกคัพ ไลน)
I stay on the grind
(ไอ ซเท ออน เดอะ ไกรนด)
I tell the hoes all the time
(ไอ เท็ล เดอะ โฮ ซอร์ เดอะ ไทม)
B*tch get in my car [B*tch get in]
(บี *tch เก็ท อิน มาย คา [ บี *tch เก็ท อิน ])
I got my 64, ridin’ on Dayton spokes
(ไอ ก็อท มาย 64 , ริดอิน ออน Dayton ซโพค)
And when I open that do’
(แอ็นด ฮเว็น นาย โอเพ็น แดท ดู)
B*tch get in my car
(บี *tch เก็ท อิน มาย คา)

[Outro]
([ เอ๊าโต ])
Hahaha
(ฮาฮาฮา)
Quit playin’ b*tch get it
(ควิท เพลย์ยิน บี *tch เก็ท ดิธ)
You know you wanna ride with a n*gga
(ยู โน ยู วอนนา ไรด วิฑ อะ เอ็น *gga)
50 Cent
(50 เซ็นท)
G-G-G-G-G-Unit
(จี จี จี จี จี ยูนิท)
[Gunshots]
([ กันชอทพฺ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get in My Car คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น