เนื้อเพลง American Eulogy คำอ่านไทย Green Day

Part I: Mass Hysteria
(พาท ไอ : มาซฮิซเทียเรียะ)

Sing us the song of the century
(ซิง อัซ เดอะ ซ็อง อ็อฝ เดอะ เซนเชอะริ)
That sings like American eulogy
(แดท ซิง ไลค อะเมริแค็น ยูโละจิ)
The dawn of my love and conspiracy
(เดอะ ดอน อ็อฝ มาย ลัฝ แอ็นด ค็อนสพีระซิ)
Of forgotten hope and the class of 13
(อ็อฝ ฟอร์กอทเดน โฮพ แอ็นด เดอะ คลาซ อ็อฝ 13)
Tell me a story into that goodnight
(เท็ล มี อะ ซโทริ อีนทุ แดท กู๊ดไนท์)
Sing us a song for me
(ซิง อัซ ซา ซ็อง ฟอ มี)

Mass Hysteria
(มาซฮิซเทียเรียะ)
Mass Hysteria
(มาซฮิซเทียเรียะ)
Mass Hysteria
(มาซฮิซเทียเรียะ)
Mass Hysteria
(มาซฮิซเทียเรียะ)

Red alert is the color of panic
(เร็ด อะเลิท อีส เดอะ คัลเออะ อ็อฝ แพนอิค)
Elevated to the point of static
(เอลอิเฝท ทู เดอะ พอยนท อ็อฝ ซแททอิค)
Beating into the hearts of the fanatics
(บืดิงสฺ อีนทุ เดอะ ฮาท อ็อฝ เดอะ ฟะแนทอิค)
And the neighborhood’s a loaded gun
(แอ็นด เดอะ เนเบอะฮุด ซา โลด กัน)
Idle thought leads to full-throttle screaming
(ไอ๊เดิ้ล ธอท เล็ด ทู ฟูล throttle ซครีมอิง)
And we welfare is asphyxiating
(แอ็นด วี เวลแฟ อีส asphyxiatings)
Mass confusion is all the new rage
(มาซค็อนฟยูฉัน อีส ซอร์ เดอะ นยู เรจ)
And it’s creating a feeding ground
(แอ็นด อิทซ คริเอททิง อะ ฟรีดดิง กเรานด)
For the bottom feeders of hysteria
(ฟอ เดอะ บอตตัม ฟีดเออะ อ็อฝ ฮิซเทียเรียะ)

Mass Hysteria
(มาซฮิซเทียเรียะ)
Mass Hysteria
(มาซฮิซเทียเรียะ)
Mass Hysteria
(มาซฮิซเทียเรียะ)
Mass Hysteria
(มาซฮิซเทียเรียะ)

True sounds of maniacal laughter
(ทรู เซานด อ็อฝ มะไนอะแค็ล ลาฟเทอะ)
And the deaf-mute is misleading the choir
(แอ็นด เดอะ เด็ฟ มยูท อีส มิซลีดิง เดอะ คไวร)
The punch line is a natural disaster
(เดอะ พันช ไลน อีส ซา แนชแร็ล ดิสาซเทอะ)
And it’s sung by the unemployed
(แอ็นด อิทซ ซัง ไบ ดิ อะเน็มพลอยด)
Fight fire with a riot
(ไฟท ไฟร วิฑ อะ ไรอัท)
The class war is hanging on a wire
(เดอะ คลาซ วอ อีส แฮงอิง ออน อะ ไวร)
Because the martyr is a compulsive liar
(บิคอส เดอะ มาเทอะ อีส ซา คอมพัลซิฝ ไลเออะ)
When he said
(ฮเว็น ฮี เซ็ด)
” It’s just a bunch of niggers throwing gas into the hysteria ”
(” อิทซ จัซท ดา บันช อ็อฝ นีกเกอะ โตววิง แก๊ซ อีนทุ เดอะ ฮิซเทียเรียะ “)

Mass Hysteria
(มาซฮิซเทียเรียะ)
Mass Hysteria
(มาซฮิซเทียเรียะ)
Mass Hysteria
(มาซฮิซเทียเรียะ)
Mass Hysteria
(มาซฮิซเทียเรียะ)

There’s a disturbance on the Oceanside
(แดร์ ซา ดิซเทอแบ็นซ ออน ดิ oceanside)
They tapped into the reserve
(เด tapped อีนทุ เดอะ ริเสิฝ)
The static response is so unclear now
(เดอะ ซแททอิค ริซพอนซ อีส โซ อั๊นเคลีย เนา)
Mayday this is not a test!
(Mayday ดีซ ซิส น็อท ดา เท็ซท !)
As the neighborhood burns,
(แอ็ส เดอะ เนเบอะฮุด เบิน ,)
American is falling
(อะเมริแค็น อีส ฟ๊อลิง)
Vigilantes warning you
(Vigilantes วอนิง ยู)
Calling Christian and Gloria
(คอลลิง ครีซแช็น แอ็นด โกวเรีย)

Part II: Modern World
(พาท ทรู : มอดเอิน เวิลด)

I don’t want to live in the modern world
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ อิน เดอะ มอดเอิน เวิลด)
I don’t want to live in the modern world
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ อิน เดอะ มอดเอิน เวิลด)
I don’t want to live in the modern world
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ อิน เดอะ มอดเอิน เวิลด)
I don’t want to live in the modern world
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ อิน เดอะ มอดเอิน เวิลด)

I’m the class of 13
(แอม เดอะ คลาซ อ็อฝ 13)
In the era of dissent
(อิน ดิ อีระ อ็อฝ ดิเซนท)
A hostage of the soul
(อะ ฮอซทิจ อ็อฝ เดอะ โซล)
On a strike to pay the rent
(ออน อะ ซทไรค ทู เพ เดอะ เร็นท)
The last of the rebels
(เดอะ ลาซท อ็อฝ เดอะ เรบเอ็ล)
Without a common ground
(วิเฑาท ดา คอมมัน กเรานด)
I’m gonna light a fire
(แอม กอนนะ ไลท ดา ไฟร)
Into the underground
(อีนทุ ดิ อันเดิกเรานด)

I don’t want to live in the modern world
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ อิน เดอะ มอดเอิน เวิลด)
I don’t want to live in the modern world
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ อิน เดอะ มอดเอิน เวิลด)
I don’t want to live in the modern world
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ อิน เดอะ มอดเอิน เวิลด)
I don’t want to live in the modern world
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ อิน เดอะ มอดเอิน เวิลด)

I am a nation
(ไอ แอ็ม มา เนฌัน)
Without bureaucratic ties
(วิเฑาท บยูโระคแรทอิค ไท)
Deny the allegation as it’s written
(ดิไน ดิ แอลิเกฌัน แอ็ส อิทซ วึ้น)

I want to take a ride to the great divide
(ไอ ว็อนท ทู เทค เก ไรด ทู เดอะ กเรท ดิไฝด)
Beyond the ” up to date ”
(บิยอนด เดอะ ” อัพ ทู เดท “)
And then neo-gentrified
(แอ็นด เด็น นีโอะ gentrified)
The high definition for the low resident
(เดอะ ไฮ เดฟินีฌอัน ฟอ เดอะ โล เรสอิเด็นท)
Where the value of your mind
(ฮแว เดอะ แฝลยู อ็อฝ ยุร ไมนด)
Is not held in contempt
(อีส น็อท เฮ็ลด อิน ค็อนเทมท)
I can hear the sound of
(ไอ แค็น เฮีย เดอะ เซานด อ็อฝ)
A beating heart
(อะ บืดิงสฺ ฮาท)
That bleeds beyond a system
(แดท บลีด บิยอนด อะ ซีซเท็ม)
That’s falling apart
(แด๊ท ฟ๊อลิง อะพาท)
With money to burn
(วิฑ มันอิ ทู เบิน)
On a minimum wage
(ออน อะ มีนอิมัม เวจ)
‘Cause I don’t give a sh*t
(คอส ไอ ด้อนท์ กิฝ อะ ฌะ *ที)
About the modern age
(อะเบาท เดอะ มอดเอิน เอจ)

I don’t want to live in the modern world
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ อิน เดอะ มอดเอิน เวิลด)
I don’t want to live in the modern world
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ อิน เดอะ มอดเอิน เวิลด)
I don’t want to live in the modern world
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ อิน เดอะ มอดเอิน เวิลด)
I don’t want to live in the modern world
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ อิน เดอะ มอดเอิน เวิลด)
I don’t want to live in the modern world
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ อิน เดอะ มอดเอิน เวิลด)
Mass Hysteria
(มาซฮิซเทียเรียะ)
I don’t want to live in the modern world
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ อิน เดอะ มอดเอิน เวิลด)
Mass Hysteria
(มาซฮิซเทียเรียะ)
I don’t want to live in the modern world
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ อิน เดอะ มอดเอิน เวิลด)
Mass Hysteria
(มาซฮิซเทียเรียะ)
I don’t want to live in the modern world
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ไลฝ อิน เดอะ มอดเอิน เวิลด)
Mass Hysteria
(มาซฮิซเทียเรียะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง American Eulogy คำอ่านไทย Green Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น