เนื้อเพลง Xanax คำอ่านไทย Maria Taylor

Afraid of an airplane
(อัฟเรด อ็อฝ แอน แอพเลน)
Of a car swerving in the lane
(อ็อฝ อะ คา swervings อิน เดอะ เลน)
Of a dark cloud too low
(อ็อฝ อะ ดาค คเลาด ทู โล)
Or being swept away by the undertow
(ออ บีอิง ซเว็พท อะเว ไบ ดิ อันเด่อร์โดว)
Of a building tumbling down
(อ็อฝ อะ บีลดิง ทัมบริง เดาน)
Of the train when it’s underground
(อ็อฝ เดอะ ทเรน ฮเว็น อิทซ อันเดิกเรานด)
Of the icy mountain roads
(อ็อฝ ดิ ไอซิ เมานทิน โรด)
We have to take to get to the show
(วี แฮ็ฝ ทู เทค ทู เก็ท ทู เดอะ โฌ)

There’s just a time when we must all let go the breath that we hold
(แดร์ จัซท ดา ไทม ฮเว็น วี มัซท ดอร์ เล็ท โก เดอะ บเร็ธ แดท วี โฮลด)
There’s just a time when we must all let go the breath that we hold
(แดร์ จัซท ดา ไทม ฮเว็น วี มัซท ดอร์ เล็ท โก เดอะ บเร็ธ แดท วี โฮลด)
You know, the unknown we have to let go
(ยู โน , ดิ อันโนน วี แฮ็ฝ ทู เล็ท โก)

Afraid when the phone rings
(อัฟเรด ฮเว็น เดอะ โฟน ริง)
Another breath of life has ceased
(แอะนัธเออะ บเร็ธ อ็อฝ ไลฟ แฮ็ส ซีซ)
It seems it’s just lost so easily
(อิท ซีม อิทซ จัซท ล็อซท โซ อีสอิลิ)

Afraid my heart, it beats too slow
(อัฟเรด มาย ฮาท , อิท บีท ทู ซโล)
Or that I died and just didn’t know
(ออ แดท ไอ ได แอ็นด จัซท ดิ๊นอิน โน)
Or of a fate I will have to choose
(ออ อ็อฝ อะ เฟท ไอ วิล แฮ็ฝ ทู ชูส)
And I’m afraid of how much I love you
(แอ็นด แอม อัฟเรด อ็อฝ เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)

There’s just a time when we must all let go the breath that we hold
(แดร์ จัซท ดา ไทม ฮเว็น วี มัซท ดอร์ เล็ท โก เดอะ บเร็ธ แดท วี โฮลด)
There’s just a time when we must all let go the breath that we hold
(แดร์ จัซท ดา ไทม ฮเว็น วี มัซท ดอร์ เล็ท โก เดอะ บเร็ธ แดท วี โฮลด)
You know, the unknown we have to let go
(ยู โน , ดิ อันโนน วี แฮ็ฝ ทู เล็ท โก)

It’s just now that I’ve found a place where I can breathe
(อิทซ จัซท เนา แดท แอฝ เฟานด อะ พเลซ ฮแว ไอ แค็น บรีฑ)
It’s just now that I’ve found a place where I can sleep
(อิทซ จัซท เนา แดท แอฝ เฟานด อะ พเลซ ฮแว ไอ แค็น ซลีพ)
It’s just now that I’ve found a place where I can breathe
(อิทซ จัซท เนา แดท แอฝ เฟานด อะ พเลซ ฮแว ไอ แค็น บรีฑ)
It’s just now that I’ve found a place where I can sleep
(อิทซ จัซท เนา แดท แอฝ เฟานด อะ พเลซ ฮแว ไอ แค็น ซลีพ)
It’s just now that I’ve found a place where I can breathe
(อิทซ จัซท เนา แดท แอฝ เฟานด อะ พเลซ ฮแว ไอ แค็น บรีฑ)
It’s just now that I’ve found a place where I can sleep
(อิทซ จัซท เนา แดท แอฝ เฟานด อะ พเลซ ฮแว ไอ แค็น ซลีพ)
It’s just now that I’ve found a place where I can breathe
(อิทซ จัซท เนา แดท แอฝ เฟานด อะ พเลซ ฮแว ไอ แค็น บรีฑ)
It’s just now that I’ve found a place where I can sleep
(อิทซ จัซท เนา แดท แอฝ เฟานด อะ พเลซ ฮแว ไอ แค็น ซลีพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Xanax คำอ่านไทย Maria Taylor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น