เนื้อเพลง Amigos Para Siempre คำอ่านไทย Sarah Brightman feat Jos้ Carreras

Sarah Brightman
(ซาร่าห์ ไบท์แมน)
I don’t have to say
(ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เซ)
A word to you
(อะ เวิด ทู ยู)
You seem to know
(ยู ซีม ทู โน)
Whatever mood
(ฮว็อทเอฝเออะ มูด)
I’m going through
(แอม โกอิ้ง ธรู)
Feels as though
(ฟีล แอ็ส โธ)
I’ve known you forever
(แอฝ โนน ยู เฟาะเรฝเออะ)

Jos้ Carreras
(Jos้ Carreras)
You
(ยู)
Can look into my eyes and see
(แค็น ลุค อีนทุ มาย ไอ แซน ซี)
The way I feel
(เดอะ เว ไอ ฟีล)
And how
(แอ็นด เฮา)
The world is treating me
(เดอะ เวิลด อีส ทีทดิง มี)
Maybe I have known you forever
(เมบี ไอ แฮ็ฝ โนน ยู เฟาะเรฝเออะ)

Both
(โบธ)
Amigos para siempre
(อมิโก พอร์ลา siempre)
Means you’ll always be my friend
(มีน โยว ออลเว บี มาย ฟเร็นด)
Amics per sempre
(Amics เพอ sempre)
Means a love that cannot end
(มีน ซา ลัฝ แดท แคนน็อท เอ็นด)
Friends for life
(ฟเร็นด ฟอ ไลฟ)
Not just a summer or a spring
(น็อท จัซท ดา ซัมเมอะ ออ รา ซพริง)
Amigos para siempre
(อมิโก พอร์ลา siempre)

I feel you near me
(ไอ ฟีล ยู เนีย มี)
Even when we are apart
(อีเฝ็น ฮเว็น วี อาร์ อะพาท)
Just knowing you are in this world
(จัซท โนอิง ยู อาร์ อิน ดีซ เวิลด)
Can warm my heart
(แค็น วอม มาย ฮาท)
Friends for life
(ฟเร็นด ฟอ ไลฟ)
Not just a summer or a spring
(น็อท จัซท ดา ซัมเมอะ ออ รา ซพริง)
Amigos para siempre
(อมิโก พอร์ลา siempre)

Sarah Brightman
(ซาร่าห์ ไบท์แมน)
We share memories
(วี แฌ เมรโมรี)
I won’t forget
(ไอ ว็อนท เฟาะเกท)
And we’ll share more,
(แอ็นด เว็ล แฌ โม ,)
My friend,
(มาย ฟเร็นด ,)
We haven’t started yet
(วี แฮฟเวน ซทาท เย็ท)
Something happens
(ซัมติง แฮพเพ็น)
When we’re together
(ฮเว็น เวีย ทุเกฑเออะ)

Jos้ Carreras
(Jos้ Carreras)
When
(ฮเว็น)
I look at you
(ไอ ลุค แกท ยู)
I wonder why
(ไอ วันเดอะ ฮไว)
There has to come
(แดร์ แฮ็ส ทู คัม)
A time when we must say goodbye
(อะ ไทม ฮเว็น วี มัซท เซ กู๊ดบาย)
I’m alive when we are together
(แอม อะไลฝ ฮเว็น วี อาร์ ทุเกฑเออะ)

Both
(โบธ)
Amigos para siempre
(อมิโก พอร์ลา siempre)
Means you’ll always be my friend
(มีน โยว ออลเว บี มาย ฟเร็นด)
Amics per sempre
(Amics เพอ sempre)
Means a love that cannot end
(มีน ซา ลัฝ แดท แคนน็อท เอ็นด)
Friends for life
(ฟเร็นด ฟอ ไลฟ)
Not just a summer or a spring
(น็อท จัซท ดา ซัมเมอะ ออ รา ซพริง)
Amigos para siempre
(อมิโก พอร์ลา siempre)

I feel you near me
(ไอ ฟีล ยู เนีย มี)
Even when we are apart
(อีเฝ็น ฮเว็น วี อาร์ อะพาท)
Just knowing you are in this world
(จัซท โนอิง ยู อาร์ อิน ดีซ เวิลด)
Can warm my heart
(แค็น วอม มาย ฮาท)
Friends for life
(ฟเร็นด ฟอ ไลฟ)
Not just a summer or a spring
(น็อท จัซท ดา ซัมเมอะ ออ รา ซพริง)
Amigos para siempre
(อมิโก พอร์ลา siempre)

Jos้ Carreras
(Jos้ Carreras)
When
(ฮเว็น)
I look at you
(ไอ ลุค แกท ยู)
I wonder why
(ไอ วันเดอะ ฮไว)
There has to come
(แดร์ แฮ็ส ทู คัม)
A time when we must say goodbye
(อะ ไทม ฮเว็น วี มัซท เซ กู๊ดบาย)

Both
(โบธ)
I’m alive when we are together
(แอม อะไลฝ ฮเว็น วี อาร์ ทุเกฑเออะ)
Amigos para siempre
(อมิโก พอร์ลา siempre)
Means you’ll always be my friend
(มีน โยว ออลเว บี มาย ฟเร็นด)
Amics per sempre
(Amics เพอ sempre)
Means a love that cannot end
(มีน ซา ลัฝ แดท แคนน็อท เอ็นด)
Friends for life
(ฟเร็นด ฟอ ไลฟ)
Not just a summer or a spring
(น็อท จัซท ดา ซัมเมอะ ออ รา ซพริง)
Amigos para siempre
(อมิโก พอร์ลา siempre)

I feel you near me
(ไอ ฟีล ยู เนีย มี)
Even when we are apart
(อีเฝ็น ฮเว็น วี อาร์ อะพาท)
Just knowing you are in this world
(จัซท โนอิง ยู อาร์ อิน ดีซ เวิลด)
Can warm my heart
(แค็น วอม มาย ฮาท)
Friends for life
(ฟเร็นด ฟอ ไลฟ)
Not just a summer or a spring
(น็อท จัซท ดา ซัมเมอะ ออ รา ซพริง)
Amigos para siempre
(อมิโก พอร์ลา siempre)

Amigos para siempre
(อมิโก พอร์ลา siempre)
Means you’ll always be my friend
(มีน โยว ออลเว บี มาย ฟเร็นด)
Amics per sempre
(Amics เพอ sempre)
Means a love that cannot end
(มีน ซา ลัฝ แดท แคนน็อท เอ็นด)
Friends for life
(ฟเร็นด ฟอ ไลฟ)
Not just a summer or a spring
(น็อท จัซท ดา ซัมเมอะ ออ รา ซพริง)
Amigos para siempre…
(อมิโก พอร์ลา siempre)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Amigos Para Siempre คำอ่านไทย Sarah Brightman feat Jos้ Carreras

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น