เนื้อเพลง Guide Me, O Thou Great Jehovah คำอ่านไทย Whitney Houston

Guide me, O thou great Jehovah, Pilgrim thro’
(ไกด มี , โอ เฑา กเรท จิโฮฝะ , พีลกริม ธรู)
this barren land; I am weak, but though art
(ดีซ แบเร็น แล็นด ; ไอ แอ็ม วีค , บัท โธ อาท)
mighty, Hold me with Thy powerful hand: Bread of
(ไมทอิ , โฮลด มี วิฑ ไฑ เพาเออะฟุล แฮ็นด : บเร็ด อ็อฝ)
Heaven, Feed me till I want no more; Bread of
(เฮฝเอ็น , ฟี มี ทิล ไอ ว็อนท โน โม ; บเร็ด อ็อฝ)
Heaven, feed me till I want no more.
(เฮฝเอ็น , ฟี มี ทิล ไอ ว็อนท โน โม)

Open now the crystal fountain When the healing
(โอเพ็น เนา เดอะ ครีซแท็ล เฟานทิน ฮเว็น เดอะ ฮิวลิง)
waters flow; Let the fiery, cloudy cloudy pillar
(วอเทอะ ฟโล ; เล็ท เดอะ ไฟริ , คเลาดอิ คเลาดอิ พีลเลอะ)
Lead me all my journey thro’: Strong Deliverer,
(เล็ด มี ออล มาย เจอนิ ธรู : ซทร็อง Deliverer ,)
Be thou still my strength and shield; Strong
(บี เฑา ซทิล มาย ซทเร็งธ แอ็นด ฌีลด ; ซทร็อง)
Deliverer be thou my strength and sheild.
(Deliverer บี เฑา มาย ซทเร็งธ แอ็นด sheild)

When I tread the verge of Jordan, Bid my anxious
(ฮเว็น นาย ทเร็ด เดอะ เฝิจ อ็อฝ จอแดน , บิด มาย แองฌัซ)
fears subside; Bear me thro’ the swelling
(เฟีย ซับไซด ; แบ มี ธรู เดอะ สเวลลิง)
current, Land me safe on Canaan’s side: Songs of
(เคอเร็นท , แล็นด มี เซฟ ออน Canaans ไซด : ซ็อง อ็อฝ)
praises I will ever give to Thee; Songs of
(พเรส ซาย วิล เอฝเออะ กิฝ ทู ฑี ; ซ็อง อ็อฝ)
praises I will ever give to Thee.
(พเรส ซาย วิล เอฝเออะ กิฝ ทู ฑี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Guide Me, O Thou Great Jehovah คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น