เนื้อเพลง Wake Up คำอ่านไทย Korn

Wake the f*ck up!
(เวค เดอะ เอฟ *ck อัพ !)
Wake the f*ck up!
(เวค เดอะ เอฟ *ck อัพ !)
Wake the f*ck up!
(เวค เดอะ เอฟ *ck อัพ !)
Wake the f*ck up!
(เวค เดอะ เอฟ *ck อัพ !)
Wake the f*ck up!
(เวค เดอะ เอฟ *ck อัพ !)
Wake the f*ck up!
(เวค เดอะ เอฟ *ck อัพ !)
Wake the f*ck up!
(เวค เดอะ เอฟ *ck อัพ !)
Wake the f*ck up!
(เวค เดอะ เอฟ *ck อัพ !)
Each day more frightening.
(อีช เด โม ไฟรเทินนิง)
All of us wanna die.
(ออล อ็อฝ อัซ วอนนา ได)
The pressure’s tightening.
(เดอะ พเรฌเออะ ทายนิง)
I don’t even want to try.
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น ว็อนท ทู ทไร)
Should I take all the stupid bullsh*t.
(เชิด ดาย เทค ออล เดอะ ซทยูทิด bullsh*ที)
What makes them think they can get away with
(ว็อท เมค เฑ็ม ธิงค เด แค็น เก็ท อะเว วิฑ)
it.
(อิท)
I’m not happy.
(แอม น็อท แฮพพิ)
I wish they just…
(ไอ วิฌ เด จัซท)

Wake the f*ck up!
(เวค เดอะ เอฟ *ck อัพ !)
Wake the f*ck up!
(เวค เดอะ เอฟ *ck อัพ !)
Wake the f*ck up!
(เวค เดอะ เอฟ *ck อัพ !)
Wake the f*ck up!
(เวค เดอะ เอฟ *ck อัพ !)

Wake the f*ck up!
(เวค เดอะ เอฟ *ck อัพ !)
Wake the f*ck up!
(เวค เดอะ เอฟ *ck อัพ !)
Wake the f*ck up!
(เวค เดอะ เอฟ *ck อัพ !)
Wake the f*ck up!
(เวค เดอะ เอฟ *ck อัพ !)

I can’t take no more.
(ไอ แค็นท เทค โน โม)
What are we fighting for?
(ว็อท อาร์ วี ไฟท์ดิง ฟอ)
You are my brothers.
(ยู อาร์ มาย บรัฑเออะ)
Each one I would die for.
(อีช วัน ไอ เวิด ได ฟอ)
Please just let it go.
(พลีส จัซท เล็ท ดิธ โก)
All the heads are blown.
(ออล เดอะ เฮ็ด แซร์ บโลน)
Let’s take the stage and remember what we play
(เล็ท เทค เดอะ ซเทจ แอ็นด ริเมมเบอะ ว็อท วี พเล)
for.
(ฟอ)

No more fighting!!
(โน โม ไฟท์ดิง ! !)
I swear I’m gonna leave.
(ไอ ซแว แอม กอนนะ ลีฝ)
Talking sh*t to spite me.
(ทอคอิง ฌะ *ที ทู ซไพท มี)
I wish we just..
(ไอ วิฌ วี จัซท)

Wake the f*ck up!
(เวค เดอะ เอฟ *ck อัพ !)
Wake the f*ck up!
(เวค เดอะ เอฟ *ck อัพ !)
Wake the f*ck up!
(เวค เดอะ เอฟ *ck อัพ !)
Wake the f*ck up!
(เวค เดอะ เอฟ *ck อัพ !)

I can’t take no more.
(ไอ แค็นท เทค โน โม)
What are we fighting for?
(ว็อท อาร์ วี ไฟท์ดิง ฟอ)
You are my brothers.
(ยู อาร์ มาย บรัฑเออะ)
Each one I would die for.
(อีช วัน ไอ เวิด ได ฟอ)
Please just let it go.
(พลีส จัซท เล็ท ดิธ โก)
All the heads are blown.
(ออล เดอะ เฮ็ด แซร์ บโลน)
Let’s take the stage and remember what we play
(เล็ท เทค เดอะ ซเทจ แอ็นด ริเมมเบอะ ว็อท วี พเล)
for.
(ฟอ)

I can’t take no more.
(ไอ แค็นท เทค โน โม)
What are we fighting for?
(ว็อท อาร์ วี ไฟท์ดิง ฟอ)
You are my brothers.
(ยู อาร์ มาย บรัฑเออะ)
Each one I would die for.
(อีช วัน ไอ เวิด ได ฟอ)
Please just let it go.
(พลีส จัซท เล็ท ดิธ โก)
All the heads are blown.
(ออล เดอะ เฮ็ด แซร์ บโลน)
Let’s take the stage and remember what we play
(เล็ท เทค เดอะ ซเทจ แอ็นด ริเมมเบอะ ว็อท วี พเล)
for.
(ฟอ)

Remember what we play for.
(ริเมมเบอะ ว็อท วี พเล ฟอ)
Remember what we play for.
(ริเมมเบอะ ว็อท วี พเล ฟอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wake Up คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น