เนื้อเพลง Know คำอ่านไทย System of A Down

Cursed Earth, Cursed Earth, Cursed Earth, Cursed Earth.
(เคิซ เอิธ , เคิซ เอิธ , เคิซ เอิธ , เคิซ เอิธ)

I will never feed off the evergreen luster of your heart all because we all live in the valley of the walls when we speak we can peak from the windows of their mouths to see the land the women chant as they fly up to the sun.
(ไอ วิล เนฝเวอะ ฟี ออฟฟ ดิ เอเว่อร์กรีน ลัซเทอะ อ็อฝ ยุร ฮาท ดอร์ บิคอส วี ออล ไลฝ อิน เดอะ แฝลลิ อ็อฝ เดอะ วอล ฮเว็น วี ซพีค วี แค็น พีค ฟร็อม เดอะ วีนโด อ็อฝ แด เมาธ ทู ซี เดอะ แล็นด เดอะ วีมเอิน ชานท แอ็ส เด ฟไล อัพ ทู เดอะ ซัน)

You never think you know why,
(ยู เนฝเวอะ ธิงค ยู โน ฮไว ,)
Know, You never think you know why,
(โน , ยู เนฝเวอะ ธิงค ยู โน ฮไว ,)
Know, You never think you know why,
(โน , ยู เนฝเวอะ ธิงค ยู โน ฮไว ,)
Know, Ever think you know why,
(โน , เอฝเออะ ธิงค ยู โน ฮไว ,)
Know.
(โน)

Books all say different things while people flap their yellow wings trying to soar by being a whore of life and almost everything the sheep that ran off from the herd may be dead but now’s a bird able to fly able to die able to break your cursed earth
(เบิค ซอร์ เซ ดีฟเฟอะเร็นท ธิง ฮไวล พี๊เพิ่ล ฟแล็พ แด เยลโล วิง ทไรอิง ทู โซ ไบ บีอิง อะ โฮ อ็อฝ ไลฟ แอ็นด ออลโมซท เอ๊วี่ติง เดอะ ฌีพ แดท แร็น ออฟฟ ฟร็อม เดอะ เฮิด เม บี เด็ด บัท เนา ซา เบิด เอ๊เบิ้ล ทู ฟไล เอ๊เบิ้ล ทู ได เอ๊เบิ้ล ทู บเรค ยุร เคิซ เอิธ)
[f*ck your mother’s earth]
([ เอฟ *ck ยุร ม๊าเธ่อร์ เอิธ ])

You never think you know why,
(ยู เนฝเวอะ ธิงค ยู โน ฮไว ,)
Know, You never think you know why,
(โน , ยู เนฝเวอะ ธิงค ยู โน ฮไว ,)
Know, You never think you know why,
(โน , ยู เนฝเวอะ ธิงค ยู โน ฮไว ,)
Know, Ever think you know why,
(โน , เอฝเออะ ธิงค ยู โน ฮไว ,)
Know.
(โน)

On the other side, on the other side, the other side,
(ออน ดิ อัฑเออะ ไซด , ออน ดิ อัฑเออะ ไซด , ดิ อัฑเออะ ไซด ,)
Do you ever try to fly, Do you ever try to fly?
(ดู ยู เอฝเออะ ทไร ทู ฟไล , ดู ยู เอฝเออะ ทไร ทู ฟไล)
Have you ever wanted to die, you ever want to die?
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ ว็อนท ทู ได , ยู เอฝเออะ ว็อนท ทู ได)

Don’t ever try to fly, don’t ever try to fly,
(ด้อนท์ เอฝเออะ ทไร ทู ฟไล , ด้อนท์ เอฝเออะ ทไร ทู ฟไล ,)
Don’t ever try to fly, unless you leave your body on the other side,
(ด้อนท์ เอฝเออะ ทไร ทู ฟไล , อันเลซ ยู ลีฝ ยุร บอดอิ ออน ดิ อัฑเออะ ไซด ,)
Never try to die, you ever try to die.
(เนฝเวอะ ทไร ทู ได , ยู เอฝเออะ ทไร ทู ได)

Know, You never think you know why,
(โน , ยู เนฝเวอะ ธิงค ยู โน ฮไว ,)
Know, You never think you know why,
(โน , ยู เนฝเวอะ ธิงค ยู โน ฮไว ,)
Know, You never think you know why,
(โน , ยู เนฝเวอะ ธิงค ยู โน ฮไว ,)
Know, Ever think you know why,
(โน , เอฝเออะ ธิงค ยู โน ฮไว ,)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Know คำอ่านไทย System of A Down

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น