เนื้อเพลง C’mon คำอ่านไทย Kesha

Saw you leaning against that record machine
(ซอ ยู ลีนอิง อะเกนซท แดท เรคออด มะฌีน)
Saw the name of your band written on the marquee
(ซอ เดอะ เนม อ็อฝ ยุร แบ็นด วึ้น ออน เดอะ มาคี)
It’s a full moon tonight so we getting rowdy
(อิทซ ซา ฟูล มูน ทุไนท โซ วี เกดดดิ้ง เราดิ)
Yeah we getting rowdy, g-g-getting rowdy
(เย่ วี เกดดดิ้ง เราดิ , จี จี เกดดดิ้ง เราดิ)
Feeling like I’m a high schooler
(ฟีลอิง ไลค แอม มา ไฮ schooler)
Sipping on a warm wine cooler
(ซิพปิง ออน อะ วอม ไวน คูลเออะ)
Hot ’cause the party don’t stop
(ฮ็อท คอส เดอะ พาทิ ด้อนท์ ซท็อพ)
I’m in a crop top
(แอม อิน อะ คร็อพ ท็อพ)
Like I’m working at hooters
(ไลค แอม เวิคกิง แอ็ท ฮูทเออะ)
We been keeping it PG
(วี บีน คีพอิง อิท PG)
But I wanna get a little frisky
(บัท ไอ วอนนา เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ฟรีซคิ)
Come gimme some of that yum, like a lollipop
(คัม กีมมิ ซัม อ็อฝ แดท ยัม , ไลค เก โลลี่ป๊อบ)
Let me set you free
(เล็ท มี เซ็ท ยู ฟรี)

C’mon ’cause I know what I like
(ซีมอน คอส ไอ โน ว็อท ไอ ไลค)
And you’re looking just like my type
(แอ็นด ยัวร์ ลุคอิง จัซท ไลค มาย ไทพ)
Let’s go for it just for tonight
(เล็ท โก ฟอ อิท จัซท ฟอ ทุไนท)
C’mon, c’mon, c’mon
(ซีมอน , ซีมอน , ซีมอน)
Now don’t even try to deny
(เนา ด้อนท์ อีเฝ็น ทไร ทู ดิไน)
We’re both going home satisfied
(เวีย โบธ โกอิ้ง โฮม แซทอิซไฟด)
Let’s go for it just for tonight
(เล็ท โก ฟอ อิท จัซท ฟอ ทุไนท)
C’mon, c’mon, c’mon
(ซีมอน , ซีมอน , ซีมอน)

Write our names on the wall in the back of the bar
(ไรท เอ๊า เนม ออน เดอะ วอล อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ บา)
Steal some bubblegum from the corner Maximart
(ซทีล ซัม บับเบิลกัม ฟร็อม เดอะ คอเนอะ Maximart)
Yeah, we laughing like kids causing trouble in the dark
(เย่ , วี ลาฟอิง ไลค คิด คู๊ดซิง ทรั๊บเบิ้ล อิน เดอะ ดาค)
Causing trouble in the dark, t-t-trouble in the dark
(คู๊ดซิง ทรั๊บเบิ้ล อิน เดอะ ดาค , ที ที ทรั๊บเบิ้ล อิน เดอะ ดาค)
Feeling like a saber-toothed tiger
(ฟีลอิง ไลค เก เซเบอะ ทูธ ไทเกอะ)
Sipping on a warm budweiser
(ซิพปิง ออน อะ วอม budweiser)
Touch me and give me that rush
(ทั๊ช มี แอ็นด กิฝ มี แดท รัฌ)
Better pack a toothbrush
(เบทเทอะ แพ็ค กา toothbrush)
Gonna pull an all-nighter
(กอนนะ พุล แอน ออล นายเทอ)
We been keeping it kosher
(วี บีน คีพอิง อิท kosher)
But I wanna get it on for sure
(บัท ไอ วอนนา เก็ท ดิธ ออน ฟอ ฌุร)
Come gimme some of that yum like a lollipop
(คัม กีมมิ ซัม อ็อฝ แดท ยัม ไลค เก โลลี่ป๊อบ)
Baby don’t be scared
(เบบิ ด้อนท์ บี ซคา)

C’mon ’cause I know what I like
(ซีมอน คอส ไอ โน ว็อท ไอ ไลค)
And you’re looking just like my type
(แอ็นด ยัวร์ ลุคอิง จัซท ไลค มาย ไทพ)
Let’s go for it just for tonight
(เล็ท โก ฟอ อิท จัซท ฟอ ทุไนท)
C’mon, c’mon, c’mon
(ซีมอน , ซีมอน , ซีมอน)
Now don’t even try to deny
(เนา ด้อนท์ อีเฝ็น ทไร ทู ดิไน)
We’re both going home satisfied
(เวีย โบธ โกอิ้ง โฮม แซทอิซไฟด)
Let’s go for it just for tonight
(เล็ท โก ฟอ อิท จัซท ฟอ ทุไนท)
C’mon, c’mon, c’mon
(ซีมอน , ซีมอน , ซีมอน)

I don’t wanna go to sleep
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โก ทู ซลีพ)
I wanna stay up all night
(ไอ วอนนา ซเท อัพ ออล ไนท)
I wanna just screw around
(ไอ วอนนา จัซท ซครู อะเรานด)
I don’t wanna think about
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ธิงค อะเบาท)
What’s gonna be after this
(ว็อท กอนนะ บี อาฟเทอะ ดีซ)
I wanna just live right now
(ไอ วอนนา จัซท ไลฝ ไรท เนา)
I don’t wanna go to sleep
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โก ทู ซลีพ)
I wanna stay up all night
(ไอ วอนนา ซเท อัพ ออล ไนท)
I wanna just screw around
(ไอ วอนนา จัซท ซครู อะเรานด)
I don’t wanna think about
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ธิงค อะเบาท)
What’s gonna be after this
(ว็อท กอนนะ บี อาฟเทอะ ดีซ)
I wanna just live right now
(ไอ วอนนา จัซท ไลฝ ไรท เนา)

C’mon ’cause I know what I like
(ซีมอน คอส ไอ โน ว็อท ไอ ไลค)
And you’re looking just like my type
(แอ็นด ยัวร์ ลุคอิง จัซท ไลค มาย ไทพ)
Let’s go for it just for tonight
(เล็ท โก ฟอ อิท จัซท ฟอ ทุไนท)
C’mon, c’mon, c’mon
(ซีมอน , ซีมอน , ซีมอน)
Now don’t even try to deny
(เนา ด้อนท์ อีเฝ็น ทไร ทู ดิไน)
We’re both going home satisfied
(เวีย โบธ โกอิ้ง โฮม แซทอิซไฟด)
Let’s go for it just for tonight
(เล็ท โก ฟอ อิท จัซท ฟอ ทุไนท)
C’mon, c’mon, c’mon
(ซีมอน , ซีมอน , ซีมอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง C’mon คำอ่านไทย Kesha

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น