เนื้อเพลง In the End คำอ่านไทย Linkin Park

It starts with
(อิท สท๊าร์ท วิธ )
One thing I don’t know why
(วัน ติง ไอ โด้นท์ โนว์ วาย )
It doesn’t even matter how hard you try
(อิท ดัสอินท อี๊เฝ่น แม๊ทเท่อร์ ฮาว ฮาร์ด ยู ธราย )
Keep that in mind, I designed this rhyme
(คี๊พ แดท ดิน ไมนด์ ได ดีไซนํ ดิส ไรมฺ )
To explain in due time
(ทู เอ็กซเพลน อิน ดิว ไทม์ )
All I know
(ออล ไอ โนว์ )
Time is a valuable thing
(ไทม์ อีส ซา แวล’ลิวเบิล ติง)
Watch it fly by as the pendulum swings
(ว๊อทช อิท ฟลาย บาย แอส เดอะ เพน’ดิวลัม สวิงสฺ)
Watch it count down to the end of the day
(ว๊อทช อิท เค้าทํ ดาวน์ ทู ดิ เอ็นด ดอฟ เดอะ เดย์ )
The clock ticks life away
(เดอะ คล๊อค ทิค ไล๊ฟ อะเวย์ )
It’s so unreal
(อิทซ โซ อันเรียล )
Didn’t look out below
(ดิ๊นอิน ลุ๊ค เอ๊าท บีโลว์ )
Watch the time go right out the window
(ว๊อทช เดอะ ไทม์ โก ไร๊ท เอ๊าท เดอะ วิ๊นโด้ว )
Trying to hold on but didn’t even know
(ทายอิง ทู โฮลด์ ออน บั๊ท ดิ๊นอิน อี๊เฝ่น โนว์ )
I wasted it all just to watch you go
(ไอ เวซท ดิท ดอร์ จั๊สท ทู ว๊อทช ยู โก )

I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart
(ไอ เค๊บ เอฟรี่ติง อิ๊นไซด์ แอนด์ อี๊เฝ่น โตว ไอ ไทร ดิท ดอร์ เฟล อะพาร์ท )
What it meant to me will eventually be a memory of a time when…
(ว๊อท ดิท เมลน ทู มี วิล อีเว๊นชวลลี่ บี อะ เม๊มโมรี่ ออฟ อะ ไทม์ เว็น )

I tried so hard
(ไอ ไทร โซ ฮาร์ด )
And got so far
(แอนด์ กอท โซ ฟาร์ )
But in the end
(บั๊ท ดิน ดิ เอ็นด )
It doesn’t even matter
(อิท ดัสอินท อี๊เฝ่น แม๊ทเท่อร์ )
I had to fall
(ไอ แฮด ทู ฟอลล์ )
To lose it all
(ทู ลู้ส อิท ออล )
But in the end
(บั๊ท ดิน ดิ เอ็นด )
It doesn’t even matter
(อิท ดัสอินท อี๊เฝ่น แม๊ทเท่อร์ )

One thing, I don’t know why
(วัน ติง ไอ โด้นท์ โนว์ วาย )
It doesn’t even matter how hard you try
(อิท ดัสอินท อี๊เฝ่น แม๊ทเท่อร์ ฮาว ฮาร์ด ยู ธราย )
Keep that in mind, I designed this rhyme
(คี๊พ แดท ดิน ไมนด์ ได ดีไซนํ ดิส ไรมฺ )
To remind myself how
(ทู รีไมนด์ มายเซลฟ์ ฮาว )
I tried so hard
(ไอ ไทร โซ ฮาร์ด )
In spite of the way you were mocking me
(อิน ซไพท ออฟ เดอะ เวย์ ยู เวีย มอคกิง มี )
Acting like I was part of your property
(แอคติ้ง ไล๊ค ไก่ วอส พาร์ท ดอฟ ยัวร์ พร๊อพเพอร์ที่ )
Remembering all the times you fought with me
(รีเมมเบอร์ริง ออล เดอะ ไทม์ ยู ฟอด วิธ มี )
I’m surprised it got so [far]
(แอม เซอร์ไพร๊ส ดิท กอท โซ [ ฟาร์ ])
Things aren’t the way they were before
(ติงสฺ อเร้น เดอะ เวย์ เดย์ เวีย บีฟอร์ )
You wouldn’t even recognize me anymore
(ยู วูดดึ่น อี๊เฝ่น เร๊คคอกไน๊ซ์ มี แอนนี่มอ )
Not that you knew me back then
(นอท แดท ยู นิว มี แบ็ค เด็น )
But it all comes back to me
(บั๊ท ดิท ดอร์ คัม แบ็ค ทู มี )
In the end
(อิน ดิ เอ็นด )
[adsense]
You kept everything inside and even though I tried, it all fell apart
(ยู เค๊บ เอฟรี่ติง อิ๊นไซด์ แอนด์ อี๊เฝ่น โตว ไอ ไทร ดิท ดอร์ เฟล อะพาร์ท )
What it meant to me will eventually be a memory of a time when…
(ว๊อท ดิท เมลน ทู มี วิล อีเว๊นชวลลี่ บี อะ เม๊มโมรี่ ออฟ อะ ไทม์ เว็น )

I tried so hard
(ไอ ไทร โซ ฮาร์ด )
And got so far
(แอนด์ กอท โซ ฟาร์ )
But in the end
(บั๊ท ดิน ดิ เอ็นด )
It doesn’t even matter
(อิท ดัสอินท อี๊เฝ่น แม๊ทเท่อร์ )
I had to fall
(ไอ แฮด ทู ฟอลล์ )
To lose it all
(ทู ลู้ส อิท ออล )
But in the end
(บั๊ท ดิน ดิ เอ็นด )
It doesn’t even matter
(อิท ดัสอินท อี๊เฝ่น แม๊ทเท่อร์ )

I’ve put my trust in you
(แอบ พุท มาย ทรัสท ดิน ยู )
Pushed as far as I can go
(พุช แอส ฟาร์ แอส ไซ แคน โก )
For all this
(ฟอร์ ออล ดิส )
There’s only one thing you should know
(แดร์ โอ๊นลี่ วัน ติง ยู ชูด โนว์ )
I’ve put my trust in you
(แอบ พุท มาย ทรัสท ดิน ยู )
Pushed as far as I can go
(พุช แอส ฟาร์ แอส ไซ แคน โก )
For all this
(ฟอร์ ออล ดิส )
There’s only one thing you should know
(แดร์ โอ๊นลี่ วัน ติง ยู ชูด โนว์ )

I tried so hard
(ไอ ไทร โซ ฮาร์ด )
And got so far
(แอนด์ กอท โซ ฟาร์ )
But in the end
(บั๊ท ดิน ดิ เอ็นด )
It doesn’t even matter
(อิท ดัสอินท อี๊เฝ่น แม๊ทเท่อร์ )
I had to fall
(ไอ แฮด ทู ฟอลล์ )
To lose it all
(ทู ลู้ส อิท ออล )
But in the end
(บั๊ท ดิน ดิ เอ็นด )
It doesn’t even matter
(อิท ดัสอินท อี๊เฝ่น แม๊ทเท่อร์ )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In the End คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น