เนื้อเพลง Overcome คำอ่านไทย Live

Even now, the world is bleedin’.
(อีเฝ็น เนา , เดอะ เวิลด อีส บลีดิน)
But feeling just fine, all numb in our castle.
(บัท ฟีลอิง จัซท ไฟน , ออล นัม อิน เอ๊า แค๊สเซิ่ล)
We were always free to choose
(วี เวอ ออลเว ฟรี ทู ชูส)
Never free enough to find.
(เนฝเวอะ ฟรี อินัฟ ทู ไฟนด)
I wish something would break, cause we’re runnin’ out of time.
(ไอ วิฌ ซัมติง เวิด บเรค , คอส เวีย รูนนิน เอ้า อ็อฝ ไทม)

And I am overcome, I am overcome.
(แอ็นด ดาย แอ็ม โอเว่อร์คัม , ไอ แอ็ม โอเว่อร์คัม)
Holy water in my lungs. I am overcome.
(โฮลิ วอเทอะ อิน มาย ลัง ซาย แอ็ม โอเว่อร์คัม)

This women in the street, pullin’ out their hair.
(ดีซ วีมเอิน อิน เดอะ ซทรีท , พลูลิน เอ้า แด แฮ)
My masters in the yard, givin’ light to the unaware
(มาย มาซเทอะ ซิน เดอะ ยาด , กีฝอิน ไลท ทู ดิ อะนะแว)
This plastic little place, is just a step amongst the stairs.
(ดีซ พแลซทิค ลิ๊ทเทิ่ล พเลซ , อีส จัซท ดา ซเท็พ อะมังซท เดอะ ซแท)

And I am overcome, I am overcome babe.
(แอ็นด ดาย แอ็ม โอเว่อร์คัม , ไอ แอ็ม โอเว่อร์คัม เบบ)
Holy water in my lungs, yeah, I am overcome.
(โฮลิ วอเทอะ อิน มาย ลัง , เย่ , ไอ แอ็ม โอเว่อร์คัม)

So drive me out, out to that open field.
(โซ ดไรฝ มี เอ้า , เอ้า ทู แดท โอเพ็น ฟีลด)
Turn the ignition off, and spin around.
(เทิน ดิ อิกนีฌอัน ออฟฟ , แอ็นด ซพิน อะเรานด)
Your help is here.
(ยุร เฮ็ลพ อีส เฮียร)
But im parked in this open space, blockin’ the gates of love.
(บัท แอม พาค อิน ดีซ โอเพ็น ซเพซ , บอกคิน เดอะ เกท อ็อฝ ลัฝ)

And I am overcome, yeah, I am overcome babe.
(แอ็นด ดาย แอ็ม โอเว่อร์คัม , เย่ , ไอ แอ็ม โอเว่อร์คัม เบบ)
Holy water in my lungs, yeah, I am overcome.
(โฮลิ วอเทอะ อิน มาย ลัง , เย่ , ไอ แอ็ม โอเว่อร์คัม)
I am overcome, ohoh, i am overcome babe.
(ไอ แอ็ม โอเว่อร์คัม , ohoh , ไอ แอ็ม โอเว่อร์คัม เบบ)
Holy water in my lungs, holy water, holy water, holy water.
(โฮลิ วอเทอะ อิน มาย ลัง , โฮลิ วอเทอะ , โฮลิ วอเทอะ , โฮลิ วอเทอะ)
I am overcome.
(ไอ แอ็ม โอเว่อร์คัม)

Beautiful drowning, this Beautiful drowning, this holy water
(บยูทิฟุล ดเรานอิง , ดีซ บยูทิฟุล ดเรานอิง , ดีซ โฮลิ วอเทอะ)
This holy water, is in my lungs.
(ดีซ โฮลิ วอเทอะ , อีส ซิน มาย ลัง)
And i am overcome, I am overcome yeah.
(แอ็นด ดาย แอ็ม โอเว่อร์คัม , ไอ แอ็ม โอเว่อร์คัม เย่)
And I, and I, and I am overcome. I am overcome babe.
(แอ็นด ดาย , แอ็นด ดาย , แอ็นด ดาย แอ็ม โอเว่อร์คัม ไอ แอ็ม โอเว่อร์คัม เบบ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Overcome คำอ่านไทย Live

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น