เนื้อเพลง Play The Game (Mercury) คำอ่านไทย Queen

Open up your mind and let me step inside
(โอเพ็น อัพ ยุร ไมนด แอ็นด เล็ท มี ซเท็พ อีนไซด)
Rest your weary head and let your heart decide
(เร็ซท ยุร เวียริ เฮ็ด แอ็นด เล็ท ยุร ฮาท ดิไซด)
It’s so easy when you know the rules
(อิทซ โซ อีสอิ ฮเว็น ยู โน เดอะ รูล)
It’s so easy all you have to do
(อิทซ โซ อีสอิ ออล ยู แฮ็ฝ ทู ดู)
Is fall in love
(อีส ฟอล อิน ลัฝ)
Play the game,
(พเล เดอะ เกม ,)
Everybody play the game of love
(เอวี่บอดี้ พเล เดอะ เกม อ็อฝ ลัฝ)
When you’re feeling down and your resistance is low
(ฮเว็น ยัวร์ ฟีลอิง เดาน แอ็นด ยุร ริสีซแท็นซ อีส โล)
Light another cigarette and let yourself go
(ไลท แอะนัธเออะ ซิกะเรท แอ็นด เล็ท ยุรเซลฟ โก)
This is your life
(ดีซ ซิส ยุร ไลฟ)
Don’t play hard to get
(ด้อนท์ พเล ฮาด ทู เก็ท)
It’s a free world
(อิทซ ซา ฟรี เวิลด)
All you have to do is fall in love
(ออล ยู แฮ็ฝ ทู ดู อีส ฟอล อิน ลัฝ)
Play the game, everybody play the game of love
(พเล เดอะ เกม , เอวี่บอดี้ พเล เดอะ เกม อ็อฝ ลัฝ)
My game of love has just begun
(มาย เกม อ็อฝ ลัฝ แฮ็ส จัซท บิกัน)
Love runs from head down to mt toes
(ลัฝ รัน ฟร็อม เฮ็ด เดาน ทู mt โท)
My love is pumping through my veins
(มาย ลัฝ อีส พัมปิง ธรู มาย เฝน)
Driving me insane
(ดรายวิง มี อินเซน)
Come come come play the game
(คัม คัม คัม พเล เดอะ เกม)
This is your life – don;t play hard to get
(ดีซ ซิส ยุร ไลฟ ด็อน ; ที พเล ฮาด ทู เก็ท)
It’s a free world all you have to do is fall in love
(อิทซ ซา ฟรี เวิลด ออล ยู แฮ็ฝ ทู ดู อีส ฟอล อิน ลัฝ)
Play the game
(พเล เดอะ เกม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Play The Game (Mercury) คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น