เนื้อเพลง The Game Is Over คำอ่านไทย N’Sync

Game over, game
(เกม โอเฝอะ , เกม)
The game is over
(เดอะ เกม อีส โอเฝอะ)
Game over, game
(เกม โอเฝอะ , เกม)
You lose
(ยู ลูส)

Game over, game
(เกม โอเฝอะ , เกม)
Ah yeah, ah yeah
(อา เย่ , อา เย่)

Invincible is what you think you are
(อินฝิ๊นซิเบิ้ล อีส ว็อท ยู ธิงค ยู อาร์)
But you’re just so typical
(บัท ยัวร์ จัซท โซ ทีพอิแค็ล)
Though you think that you’re a star
(โธ ยู ธิงค แดท ยัวร์ อะ ซทา)
You act like everyone
(ยู แอ็คท ไลค เอ๊วี่วัน)
everyone revolves around you
(เอ๊วี่วัน ริฝอลฝ อะเรานด ยู)
Baby, you dropped the ball
(เบบิ , ยู ดร็อพ เดอะ บอล)
dropped the ball
(ดร็อพ เดอะ บอล)
And now the game is through
(แอ็นด เนา เดอะ เกม อีส ธรู)

Cause you tried to play both sides
(คอส ยู ทไร ทู พเล โบธ ไซด)
Both sides
(โบธ ไซด)
You got caught up in your lies
(ยู ก็อท คอท อัพ อิน ยุร ไล)
in your lies
(อิน ยุร ไล)
And now you’re running, you’re running out of time
(แอ็นด เนา ยัวร์ รันนิง , ยัวร์ รันนิง เอ้า อ็อฝ ไทม)

You played yourself [game over, game]
(ยู พเล ยุรเซลฟ [ เกม โอเฝอะ , เกม ])
But did you did you think that you could really find
(บัท ดิด ยู ดิด ยู ธิงค แดท ยู เคิด ริแอ็ลลิ ไฟนด)
love
(ลัฝ)
From someone else
(ฟร็อม ซัมวัน เอ็ลซ)
you’re making moves, you’re gonna lose, you know
(ยัวร์ เมคอิง มูฝ , ยัวร์ กอนนะ ลูส , ยู โน)
You played yourself [game over, game]
(ยู พเล ยุรเซลฟ [ เกม โอเฝอะ , เกม ])
And now you’re thinkin’ thinkin’ you can get one by me
(แอ็นด เนา ยัวร์ ติ้งกิน ติ้งกิน ยู แค็น เก็ท วัน ไบ มี)
But you’ll never win, but you’ll never win
(บัท โยว เนฝเวอะ วิน , บัท โยว เนฝเวอะ วิน)
Try again cause the game is over
(ทไร อะเกน คอส เดอะ เกม อีส โอเฝอะ)

The game is over
(เดอะ เกม อีส โอเฝอะ)

Take it personal cause I did when you cheated on me
(เทค อิท เพอซแน็ล คอส ไอ ดิด ฮเว็น ยู ชีท ออน มี)
you may be beautiful
(ยู เม บี บยูทิฟุล)
But there’s more that the eye can’t see
(บัท แดร์ โม แดท ดิ ไอ แค็นท ซี)
you’re so predictable
(ยัวร์ โซ พีดิทเทเบิล)
The way you calculate each move
(เดอะ เว ยู แคลคิวเลท อีช มูฝ)
Heads I win, tails you lose because you don’t have the
(เฮ็ด ซาย วิน , เทล ยู ลูส บิคอส ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ)
right to choose
(ไรท ทู ชูส)

Cause you tried to play both sides
(คอส ยู ทไร ทู พเล โบธ ไซด)
both sides
(โบธ ไซด)
You got caught up in your lies
(ยู ก็อท คอท อัพ อิน ยุร ไล)
in your lies
(อิน ยุร ไล)
And now you’re running, you’re running out of time
(แอ็นด เนา ยัวร์ รันนิง , ยัวร์ รันนิง เอ้า อ็อฝ ไทม)

You played yourself [game over, game]
(ยู พเล ยุรเซลฟ [ เกม โอเฝอะ , เกม ])
But did you did you think that you could really find
(บัท ดิด ยู ดิด ยู ธิงค แดท ยู เคิด ริแอ็ลลิ ไฟนด)
love
(ลัฝ)
From someone else
(ฟร็อม ซัมวัน เอ็ลซ)
you’re making moves, you’re gonna lose, you know
(ยัวร์ เมคอิง มูฝ , ยัวร์ กอนนะ ลูส , ยู โน)
You played yourself [game over, game]
(ยู พเล ยุรเซลฟ [ เกม โอเฝอะ , เกม ])
And now you’re thinkin’ thinkin’ you can get one by me
(แอ็นด เนา ยัวร์ ติ้งกิน ติ้งกิน ยู แค็น เก็ท วัน ไบ มี)
But you’ll never win, but you’ll never win
(บัท โยว เนฝเวอะ วิน , บัท โยว เนฝเวอะ วิน)
Try again cause the game is over
(ทไร อะเกน คอส เดอะ เกม อีส โอเฝอะ)

How could you think that you could do me like that?
(เฮา เคิด ยู ธิงค แดท ยู เคิด ดู มี ไลค แดท)
Running behind my back
(รันนิง บิไฮนด มาย แบ็ค)
How could you do me like that?
(เฮา เคิด ยู ดู มี ไลค แดท)
Do me like that
(ดู มี ไลค แดท)
Now the game is over
(เนา เดอะ เกม อีส โอเฝอะ)
How could you think that you could do me like that?
(เฮา เคิด ยู ธิงค แดท ยู เคิด ดู มี ไลค แดท)
Do me like that, do me like that?
(ดู มี ไลค แดท , ดู มี ไลค แดท)

You played yourself [game over, game]
(ยู พเล ยุรเซลฟ [ เกม โอเฝอะ , เกม ])
did you did you think that you could really find love
(ดิด ยู ดิด ยู ธิงค แดท ยู เคิด ริแอ็ลลิ ไฟนด ลัฝ)
From someone else
(ฟร็อม ซัมวัน เอ็ลซ)
you’re making moves, you’re gonna lose, you know
(ยัวร์ เมคอิง มูฝ , ยัวร์ กอนนะ ลูส , ยู โน)
You played yourself [played yourself]
(ยู พเล ยุรเซลฟ [ พเล ยุรเซลฟ ])
And now you’re thinkin’ thinkin’ you can get one by me
(แอ็นด เนา ยัวร์ ติ้งกิน ติ้งกิน ยู แค็น เก็ท วัน ไบ มี)
[ get one by me]
([ เก็ท วัน ไบ มี ])
But you’ll never win, but you’ll never win
(บัท โยว เนฝเวอะ วิน , บัท โยว เนฝเวอะ วิน)
Try again cause the game is over
(ทไร อะเกน คอส เดอะ เกม อีส โอเฝอะ)

You played yourself [game over, game]
(ยู พเล ยุรเซลฟ [ เกม โอเฝอะ , เกม ])
But did you did you think that you could really find
(บัท ดิด ยู ดิด ยู ธิงค แดท ยู เคิด ริแอ็ลลิ ไฟนด)
love
(ลัฝ)
From someone else [find love]
(ฟร็อม ซัมวัน เอ็ลซ [ ไฟนด ลัฝ ])
you’re making moves, you’re gonna lose, you know
(ยัวร์ เมคอิง มูฝ , ยัวร์ กอนนะ ลูส , ยู โน)
You played yourself [you played yourself]
(ยู พเล ยุรเซลฟ [ ยู พเล ยุรเซลฟ ])
And now you’re thinkin’ thinkin’ you can get one by me
(แอ็นด เนา ยัวร์ ติ้งกิน ติ้งกิน ยู แค็น เก็ท วัน ไบ มี)
But you’ll never win, but you’ll never win
(บัท โยว เนฝเวอะ วิน , บัท โยว เนฝเวอะ วิน)
Try again cause the game is over
(ทไร อะเกน คอส เดอะ เกม อีส โอเฝอะ)

Game Over
(เกม โอเฝอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Game Is Over คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น