เนื้อเพลง Heartbreaker คำอ่านไทย No Doubt

[Pat Benatar]
([ แพ็ท Benatar ])

Your love is like a tidal wave, spinning over my head
(ยุร ลัฝ อีส ไลค เก ไทดแอ็ล เวฝ , สปินนิ่ง โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
You drown me in your promises, better left unsaid
(ยู ดเราน มี อิน ยุร พรอมอิซ , เบทเทอะ เล็ฟท อันเซด)

you’re the right kind of sinner to release my inner fantasies
(ยัวร์ เดอะ ไรท ไคนด อ็อฝ ซีนเนอะ ทู รีลีซ มาย อีนเนอะ แฟนตาซีสฺ)
The effects of a winner, and you know that you were born to be
(ดิ เอ็ฟเฟคท อ็อฝ อะ วีนเนอะ , แอ็นด ยู โน แดท ยู เวอ บอน ทู บี)
you’re my heartbreaker, dream maker, love taker
(ยัวร์ มาย ฮาทเบรคเกอร์ , ดรีม เมคเออะ , ลัฝ เทเกอ)
Don’t you mess around with me
(ด้อนท์ ยู เมซ อะเรานด วิฑ มี)
‘Cause you’re my heartbreaker, dream maker, love taker
(คอส ยัวร์ มาย ฮาทเบรคเกอร์ , ดรีม เมคเออะ , ลัฝ เทเกอ)
Don’t you mess around, no, no
(ด้อนท์ ยู เมซ อะเรานด , โน , โน)

Your love has set my soul on fire, burning out of control
(ยุร ลัฝ แฮ็ส เซ็ท มาย โซล ออน ไฟร , เบรินนิง เอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
You taught me the ways of desire, now it’s taking its toll
(ยู ทอท มี เดอะ เว อ็อฝ ดิไสร , เนา อิทซ เทคอิง อิทซ โทล)

you’re the right kind of sinner to release my inner fantasies
(ยัวร์ เดอะ ไรท ไคนด อ็อฝ ซีนเนอะ ทู รีลีซ มาย อีนเนอะ แฟนตาซีสฺ)
The effects of a winner, and you know that you were born to be
(ดิ เอ็ฟเฟคท อ็อฝ อะ วีนเนอะ , แอ็นด ยู โน แดท ยู เวอ บอน ทู บี)
you’re my heartbreaker, dream maker, love taker
(ยัวร์ มาย ฮาทเบรคเกอร์ , ดรีม เมคเออะ , ลัฝ เทเกอ)
Don’t you mess around with me
(ด้อนท์ ยู เมซ อะเรานด วิฑ มี)
‘Cause you’re my heartbreaker, dream maker, love taker
(คอส ยัวร์ มาย ฮาทเบรคเกอร์ , ดรีม เมคเออะ , ลัฝ เทเกอ)
Don’t you mess around, no, no
(ด้อนท์ ยู เมซ อะเรานด , โน , โน)

you’re the right kind of sinner to release my inner fantasies
(ยัวร์ เดอะ ไรท ไคนด อ็อฝ ซีนเนอะ ทู รีลีซ มาย อีนเนอะ แฟนตาซีสฺ)
The effects of a winner, and you know that you were born to be
(ดิ เอ็ฟเฟคท อ็อฝ อะ วีนเนอะ , แอ็นด ยู โน แดท ยู เวอ บอน ทู บี)
you’re my heartbreaker, dream maker, love taker
(ยัวร์ มาย ฮาทเบรคเกอร์ , ดรีม เมคเออะ , ลัฝ เทเกอ)
Don’t you mess around with me
(ด้อนท์ ยู เมซ อะเรานด วิฑ มี)
‘Cause you’re my heartbreaker, dream maker, love taker
(คอส ยัวร์ มาย ฮาทเบรคเกอร์ , ดรีม เมคเออะ , ลัฝ เทเกอ)
Don’t you mess around, no, no
(ด้อนท์ ยู เมซ อะเรานด , โน , โน)

you’re my heartbreaker, dream maker, love taker
(ยัวร์ มาย ฮาทเบรคเกอร์ , ดรีม เมคเออะ , ลัฝ เทเกอ)
Don’t you mess around with me
(ด้อนท์ ยู เมซ อะเรานด วิฑ มี)
‘Cause you’re my heartbreaker, dream maker, love taker, heartbreaker, yeah
(คอส ยัวร์ มาย ฮาทเบรคเกอร์ , ดรีม เมคเออะ , ลัฝ เทเกอ , ฮาทเบรคเกอร์ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heartbreaker คำอ่านไทย No Doubt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น