เนื้อเพลง Saw Red คำอ่านไทย Sublime feat Gwen Stefanie

[Gwen]
([ จีเวน ])
Every day I love him a little bit more,
(เอฝริ เด ไอ ลัฝ ฮิม มา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม ,)
a little bit more, a little bit more.
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม , อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม)
Every day I love him just a little bit more,
(เอฝริ เด ไอ ลัฝ ฮิม จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม ,)
and he loves me the same.
(แอ็นด ฮี ลัฝ มี เดอะ เซม)

[Brad]
([ บาสดฺ ])
Every day I love her a little bit more,
(เอฝริ เด ไอ ลัฝ เฮอ รา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม ,)
a little bit more, a little bit more,
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม , อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม ,)
Every day I love her just a little bit more,
(เอฝริ เด ไอ ลัฝ เฮอ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม ,)
and she loves me the same.
(แอ็นด ชี ลัฝ มี เดอะ เซม)

[both]
([ โบธ ])
Baby if ya wanna get on, baby if ya wanna get off.
(เบบิ อิฟ ยา วอนนา เก็ท ออน , เบบิ อิฟ ยา วอนนา เก็ท ออฟฟ)
It makes no sense at all, I saw red. I saw red. I saw red.
(อิท เมค โน เซ็นซ แอ็ท ดอร์ , ไอ ซอ เร็ด ดาย ซอ เร็ด ดาย ซอ เร็ด)
One more secret lover that I shot dead.
(วัน โม ซีคเร็ท ลัฝเออะ แดท ไอ ฌ็อท เด็ด)

[Brad]
([ บาสดฺ ])
Every day I wake up, just a little bit more,
(เอฝริ เด ไอ เวค อัพ , จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โม ,)
feelin’ like a dog in the yard because it’s just how we are.
(ฟีลิน ไลค เก ด็อก อิน เดอะ ยาด บิคอส อิทซ จัซท เฮา วี อาร์)

[Gwen]
([ จีเวน ])
And every day I wonder if it’s over,
(แอ็นด เอฝริ เด ไอ วันเดอะ อิฟ อิทซ โอเฝอะ ,)
when I wake up I realize no it isn’t, and break down the wall.
(ฮเว็น นาย เวค อัพ ไอ รีแอะไลส โน อิท อีสซึ่น , แอ็นด บเรค เดาน เดอะ วอล)

[Brad]
([ บาสดฺ ])
You say it’s black but I just can’t believe you.
(ยู เซ อิทซ บแล็ค บัท ไอ จัซท แค็นท บิลีฝ ยู)

[Gwen]
([ จีเวน ])
And if I say it’s white say I’m just trying to deceive you.
(แอ็นด อิฟ ฟาย เซ อิทซ ฮไวท เซ แอม จัซท ทไรอิง ทู ดิซีฝ ยู)

[Brad]
([ บาสดฺ ])
And baby, I’m aware of the high and the low,
(แอ็นด เบบิ , แอม อะแว อ็อฝ เดอะ ไฮ แอ็นด เดอะ โล ,)
and I’ll be waiting in the middle, but I just lack control.
(แอ็นด แอล บี เวททิง อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล , บัท ไอ จัซท แล็ค ค็อนทโรล)

[both]
([ โบธ ])
Baby if ya wanna get low, baby if ya wanna get high.
(เบบิ อิฟ ยา วอนนา เก็ท โล , เบบิ อิฟ ยา วอนนา เก็ท ไฮ)
It makes no sense at all, I saw red. I saw red.
(อิท เมค โน เซ็นซ แอ็ท ดอร์ , ไอ ซอ เร็ด ดาย ซอ เร็ด)
One more secret lover that I shot dead.
(วัน โม ซีคเร็ท ลัฝเออะ แดท ไอ ฌ็อท เด็ด)

[Brad]
([ บาสดฺ ])
Girls don’t go crazy, girls don’t go crazy, oh girls don’t crazy when the
(เกิล ด้อนท์ โก คเรสิ , เกิล ด้อนท์ โก คเรสิ , โอ เกิล ด้อนท์ คเรสิ ฮเว็น เดอะ)
men use you.
(เม็น ยูซ ยู)

[Gwen]
([ จีเวน ])
Women hold your men tight, if it makes you feel all right , It’s your own life.
(วีมเอิน โฮลด ยุร เม็น ไทท , อิฟ อิท เมค ยู ฟีล ออล ไรท , อิทซ ยุร โอน ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Saw Red คำอ่านไทย Sublime feat Gwen Stefanie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น