เนื้อเพลง One Shot คำอ่านไทย Danity Kane

Yeah, somethin new, yeah, you already know
(เย่ , ซัมติน นยู , เย่ , ยู ออลเรดอิ โน)
Another b.cox joint uhh
(แอะนัธเออะ บี ค็อคซ จอยนท อา)

[Aundrea:]
([ Aundrea : ])
You all in my ear [I hear you talkin dirty]
(ยู ออล อิน มาย เอีย [ ไอ เฮีย ยู ทอคกิ่น เดอทิ ])
You wanna get me alone, but you aint sayin nuthin new to me [new to me]
(ยู วอนนา เก็ท มี อะโลน , บัท ยู เอน เซย์อิน นัทติน นยู ทู มี [ นยู ทู มี ])
are you sure that you can handle me, uh uh, oh oh
(อาร์ ยู ฌุร แดท ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล มี , อา อา , โอ โอ)

[Shannon:]
([ Shannon : ])
So Ima put on my boots [do you think that chu can rock it]
(โซ แอมอา พัท ออน มาย บูท [ ดู ยู ธิงค แดท ชู แค็น ร็อค อิท ])
Turn it up let it loose, boy can you get with this mighty [mighty]
(เทิน หนิด อัพ เล็ท ดิธ ลูซ , บอย แค็น ยู เก็ท วิฑ ดีซ ไมทอิ [ ไมทอิ ])
Before I bring it to you manfully
(บิโฟ ไอ บริง อิท ทู ยู แมนฟุลิ)
Uh uh ohh
(อา อา โอ้)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
All I need is one shot, and baby boy, it’ll have you callin non stop
(ออล ไอ นีด อีส วัน ฌ็อท , แอ็นด เบบิ บอย , อิว แฮ็ฝ ยู คอลลิน น็อน ซท็อพ)
Just cant leave it alone, if I give you what you need
(จัซท แค็นท ลีฝ อิท อะโลน , อิฟ ฟาย กิฝ ยู ว็อท ยู นีด)
Do you’really think you can handle me, oohh oohh
(ดู youreally ธิงค ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล มี , อูอู)
Boy do you think that you can handle me [handle me]
(บอย ดู ยู ธิงค แดท ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล มี [ แฮ๊นเดิ้ล มี ])

[Shannon:]
([ Shannon : ])
Ooh, I [hope you’ready]
(อู้ , ไอ [ โฮพ youready ])
Tell me, [that you’ready,
(เท็ล มี , [ แดท youready ,)
Cause I can’t even fight it no more
(คอส ไอ แค็นท อีเฝ็น ไฟท ดิธ โน โม)

[Aubrey:]
([ Aubrey : ])
Cause baby my body’s [like a potion]
(คอส เบบิ มาย บอดอิ [ ไลค เก โพฌัน ])
When I put this [thing in motion]
(ฮเว็น นาย พัท ดีซ [ ธิง อิน โมฌัน ])
Guarantee that you’ll be begging for more
(แกเร็นที แดท โยว บี เบกกิง ฟอ โม)
Oh oh oh ohhhhhhhh
(โอ โอ โอ โอ้~)

Boy give me all that you got
(บอย กิฝ มี ออล แดท ยู ก็อท)
Gotta make it hot for me
(กอททะ เมค อิท ฮ็อท ฟอ มี)
Keep it coming dont stop…
(คีพ อิท คัมอิง ด้อนท์ ซท็อพ)

[Dawn:]
([ ดอน : ])
I hope that your ready [I hear what your sayin to me]
(ไอ โฮพ แดท ยุร เรดอิ [ ไอ เฮีย ว็อท ยุร เซย์อิน ทู มี ])
Cause I’m bout to show you [think you can handle me]
(คอส แอม เบาท ทู โฌ ยู [ ธิงค ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล มี ])

[Chorus x2:]
([ โครัซ x2 : ])
All I need is one shot, and baby boy, it’ll have you callin non stop
(ออล ไอ นีด อีส วัน ฌ็อท , แอ็นด เบบิ บอย , อิว แฮ็ฝ ยู คอลลิน น็อน ซท็อพ)
Just cant leave it alone, if I give you what you need
(จัซท แค็นท ลีฝ อิท อะโลน , อิฟ ฟาย กิฝ ยู ว็อท ยู นีด)
Do you’really think you can handle me, oohh oohh
(ดู youreally ธิงค ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล มี , อูอู)
Boy do you think that you can handle me [handle me]
(บอย ดู ยู ธิงค แดท ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล มี [ แฮ๊นเดิ้ล มี ])

All I need is one shot, and baby boy, it’ll have you callin non stop
(ออล ไอ นีด อีส วัน ฌ็อท , แอ็นด เบบิ บอย , อิว แฮ็ฝ ยู คอลลิน น็อน ซท็อพ)
Just cant leave it alone, if I give you what you need
(จัซท แค็นท ลีฝ อิท อะโลน , อิฟ ฟาย กิฝ ยู ว็อท ยู นีด)
Do you’really think you can handle me, oohh oohh
(ดู youreally ธิงค ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล มี , อูอู)
Boy do you think that you can handle me [handle me]
(บอย ดู ยู ธิงค แดท ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล มี [ แฮ๊นเดิ้ล มี ])

[D. Woods:]
([ ดี วู๊ด : ])
See I got what I want, and you think you’ready baby [come on and get it, come on and just get it]
(ซี ไอ ก็อท ว็อท ไอ ว็อนท , แอ็นด ยู ธิงค youready เบบิ [ คัมมอน แอ็นด เก็ท ดิธ , คัมมอน แอ็นด จัซท เก็ท ดิธ ])
And if you got what I need boy, dont keep me waiting baby [come on and get it, come on and just get it]
(แอ็นด อิฟ ยู ก็อท ว็อท ไอ นีด บอย , ด้อนท์ คีพ มี เวททิง เบบิ [ คัมมอน แอ็นด เก็ท ดิธ , คัมมอน แอ็นด จัซท เก็ท ดิธ ])

Boy give me all that you got [keep it hot for me yeah]
(บอย กิฝ มี ออล แดท ยู ก็อท [ คีพ อิท ฮ็อท ฟอ มี เย่ ])
Keep it coming dont stop, I hope that you’ready [I hear what you sayin to me]
(คีพ อิท คัมอิง ด้อนท์ ซท็อพ , ไอ โฮพ แดท youready [ ไอ เฮีย ว็อท ยู เซย์อิน ทู มี ])
Cause im bout to show you, you think you can handle me?
(คอส แอม เบาท ทู โฌ ยู , ยู ธิงค ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล มี)
All I need yeah
(ออล ไอ นีด เย่)

[Chorus x2:]
([ โครัซ x2 : ])
All I need is one shot, and baby boy, it’ll have you callin non stop
(ออล ไอ นีด อีส วัน ฌ็อท , แอ็นด เบบิ บอย , อิว แฮ็ฝ ยู คอลลิน น็อน ซท็อพ)
Just cant leave it alone, if I give you what you need
(จัซท แค็นท ลีฝ อิท อะโลน , อิฟ ฟาย กิฝ ยู ว็อท ยู นีด)
Do you’really think you can handle me, oohh oohh
(ดู youreally ธิงค ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล มี , อูอู)
Boy do you think that you can handle me [handle me]
(บอย ดู ยู ธิงค แดท ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล มี [ แฮ๊นเดิ้ล มี ])

All I need is one shot, and baby boy, it’ll have you callin non stop
(ออล ไอ นีด อีส วัน ฌ็อท , แอ็นด เบบิ บอย , อิว แฮ็ฝ ยู คอลลิน น็อน ซท็อพ)
Just cant leave it alone, if I give you what you need
(จัซท แค็นท ลีฝ อิท อะโลน , อิฟ ฟาย กิฝ ยู ว็อท ยู นีด)
Do you’really think you can handle me, oohh oohh
(ดู youreally ธิงค ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล มี , อูอู)
Boy do you think that you can handle me [handle me]
(บอย ดู ยู ธิงค แดท ยู แค็น แฮ๊นเดิ้ล มี [ แฮ๊นเดิ้ล มี ])

Ah ohh ha whoo ah ohh [one shot] [I like dat]
(อา โอ้ ฮา ฮู อา โอ้ [ วัน ฌ็อท ] [ ไอ ไลค แดซ ])
Ah ohh ha whoo ah ohh [one shot] [I like dat]
(อา โอ้ ฮา ฮู อา โอ้ [ วัน ฌ็อท ] [ ไอ ไลค แดซ ])
Ah ohh ha whoo ah ohh [one shot] [I like dat]
(อา โอ้ ฮา ฮู อา โอ้ [ วัน ฌ็อท ] [ ไอ ไลค แดซ ])
Ah ohh ha whoo ah ohh [one shot] [yeah, yeah, yeah]
(อา โอ้ ฮา ฮู อา โอ้ [ วัน ฌ็อท ] [ เย่ , เย่ , เย่ ])

One shot
(วัน ฌ็อท)
One shot
(วัน ฌ็อท)
One shot [Danity Kane, ha ha]
(วัน ฌ็อท [ Danity เคน , ฮา ฮา ])
One shot [Echo]
(วัน ฌ็อท [ เอคโอ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Shot คำอ่านไทย Danity Kane

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น